maanantai 5. maaliskuuta 2012

Säästöpankkiryhmän johtamiskoulutusta jo 7 vuoden ajan

  
Eeva Malmi

Uskomme säästöpankeissa vahvasti siihen, että johtaminen on avainasemassa kilpailukyvyn vahvistamisessa, toiminnan suuntaamisessa sekä ennen kaikkea työyhteisön hengen virittämisessä.  Ammattimainen ja laadukas johtaminen ei synny itsestään tai sattumalta, vaan vaatii systemaattista työtä sekä organisaatio- että yksilötasolla.
Olemme toteuttaneet vuosien varrella Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ja nyt edelleen kauppakorkeakoulun kanssa kehittämisohjelmia säästöpankkien johdolle sekä esimiehille johtamisen erikoisammattitutkintoa. 
Keskeistä toteutettujen ohjelmien antia on ollut se, että ne ovat olleet sisällöllisesti sopivassa suhteessa ajattelun avartamista ja käytännönläheisyyttä. Eri aiheiden asiantuntija-alustusten kautta osallistujat ovat saaneet uutta näkemystä ja osaamista oman johtamistyön tarkasteluun ja kehittämiseen. Säästöpankkiryhmän omat sisältöosuudet, pienryhmätyöskentely ja kehittämishankkeet ovat tukeneet opitun soveltamista omassa työssä.
Oppimisen vaikuttavuuden ja mielekkyyden kannalta oppimisen jatkuva kytkeminen käytännön tekemiseen on ollut erittäin tärkeää. Tästä syystä esimerkiksi opiskeluun liittyvien hankkeiden liittyminen omaan työhön ja organisaatioon ei ole ollut vain toive, vaan edellytys. Monta uutta asiaa onkin saatu hankkeiden myötä vietyä eteenpäin pankeissa. Hankkeen kytkeytyminen opiskeluun on saattanut tuoda jopa hieman ”positiivista pakkoa” ja vauhditusta kehittämistoimenpiteisiin.  Matkan varrella on ollut myös mahdollisuus saada arvokasta palautetta ja maksutonta konsultointitukea muilta koulutukseen osallistujilta.
Eri säästöpankeissa työskentelevistä henkilöistä koostuneet opiskeluryhmät ovat olleet tärkeitä yhteisen ymmärryksen rakentamisen foorumeita. Asioiden yhdessä työstäminen ja pohtiminen ovat auttaneet muodostamaan yhteistä strategista näkemystä ja tahtotilaa. Eri asiat ja käsitteet ovat saaneet yhteisen merkityksen. Välitöntä hyötyä osallistujille on ollut osaamisen jakaminen ja sitä kautta parhaista käytännöistä oppiminen. Pyörän keksimiseltä moneen kertaan on vältytty.
Johtamiselle ja esimiehille tulee kasvavia vaateita monesta suunnasta, mistä syystä on tärkeää, että esimiehet huoltavat johtajuuttaan säännöllisesti itselleen sopivalla tavalla. Jatko-opinnot ovat yksi väylä. Suoritetuista ohjelmista on ollut mahdollista saada hyvitystä Jyväskylän yliopiston avoimeen MBA -ohjelmaan.  Joillekin opiskelun myötä on virinnyt kiinnostus ammattikirjallisuuteen ja sen hyödyntämiseen uusien ajatusten virittäjänä. Nämä molemmat tukevat osaltaan elinikäisen oppimisen ajatusmaailmaa ja ovat konkreettisia osoituksia kehittämisen nälästä, jota myös kehittämisohjelmilla on tavoiteltu ja myös saatu aikaiseksi.
Itse olen ollut matkan varrella sekä koulutusohjelmien rakentajan roolissa että oppijana. Molemmat roolit ovat olleet antoisia ja on ollut ilo työskennellä yhdessä eri alueiden huippuasiantuntijoiden kanssa ja ennen kaikkea kohdata erilaisia asialleen omistautuneita ihmisiä.
Eeva Malmi, henkilöstöjohtaja                         
Säästöpankkiliitto

Vesa Peurakoski
Kun aloimme suunnitella ensimmäistä Säästöpankkiryhmän johtamiskoulutusohjelmaa syksyllä 2004, oli maailma aika toisen näköinen ja niin olivat erilaisia myös rahoitus- ja vakuutusalan haasteet koulutuksen näkökulmasta. Nyt 7 vuotta myöhemmin voi todeta, että on vaatinut monia suunnittelu- ja kehittämispalavereita, jotta ohjelmat on saatu vastaamaan kulloisenkin ajan tarpeita.

Suuri kiitos kuuluu myös ohjelmien useille asiantuntijoille, joiden panos koulutusohjelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa on erittäin tärkeää.
Mitä sitten on saatu aikaan? Yli 100 opiskelijaa on saanut todistuksen eri johtamiskoulutusohjelmista (johdon ohjelmat, johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavat ohjelmat). Säästöpankkiryhmän johtamisopiskelijoille on rakennettu jatko- opintoväylä Avance MBA- ohjelmaan ja edelleen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun jatko- opintoihin.
Opiskelijat ovat tehneet yli 100 organisaatioiden tarpeisiin rakennettua kehittämishanketta. Voi vain arvioida mikä niiden arvo on ollut koko Säästöpankkiryhmälle! Opiskelijat ovat laatineet myös oman johtamisen portfolion, jossa ovat pohtineet johtamistaan ja sen kehittämistä. Erityisen ilahtuneena olen seurannut kirjallisuusesseiden tason nousua opintojen aikana.
Opintojen aikana muodostuneet ohjausryhmät ovat jääneet myös usein elämään ja toimivat opiskelijoiden tukiverkkona myös tulevaisuudessa.
Koulutusohjelmien johtajana olen kiitollinen siitä, että olen saanut olla mukana Säästöpankkiryhmän johtajia ja esimiehiä kouluttamassa jo yli 7 vuotta ja samalla saanut myös itse erittäin laajan oppimäärän rahoitus- ja vakuutusalasta.
Vesa Peurakoski, koulutuspäällikkö
Avance-johtamiskoulutus


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti