keskiviikko 13. tammikuuta 2021

EMBA ohjelmat maailmalla – mitä korostetaan myrskyn keskellä

Tein nettimatkan ympäri maailmaa. Kävin vilkaisemassa mitä maailman parhaille EMBA-ohjelmille kuuluu eri puolilla rakasta palloamme. Kohteeksi valikoitui omien kokemusten ja nettihakujen perusteella 8 ehdottoman kärkipään koulua.

Mainittakoon, että maailman viidestä väkirikkaimmista maasta peräti neljän maan yksi kärkikouluista tuli mukaan tarkasteluun. Samalla mukana on kouluja myös väkiluvultaan pienistä, mutta talouden ja johtamiskoulutuksen näkökulmasta maailman kärkimaista.Blogi ei perustu tiukkaan tai syvälliseen koulujen nettisivujen analyysiin, vaan enemmänkin vaikutelmien hakemiseen tietystä näkökulmasta. Ajattelin, että olisi yleisesti kiinnostavaa nähdä kuinka EMBA-huippukoulut ovat reagoineet maailman myllerrykseen. Nyt tietysti tilanne on herkullinen tai ehkä ennemminkin karmea, koska myllerryksissä riittää, ja olisi paljon vaihtoehtoja valita erilaisia myllerryksiä tarkastelun kohteeksi. 

Tätä blogia varten valitsin sittenkin tuon hirmuisen COVID-19 epidemian. Kyseessä on ennen näkemättömän raju myllerrys, joka on nopeasti iskenyt maailman joka kolkkaan. Tuo myllerrys on myös muuttanut rajusti työelämää ja organisaatioiden toimintaympäristöä. Kuinka tuo myllerrys siis näkyy maailman johtavien EMBA-koulujen nettisivuilla?

Maailman muutos – EMBA-ohjelmien muutos

Ennen kuin menen siihen mitä vaikutelmia nettisivuilta löysin, niin on mielenkiintoista miettiä kuinka rajusti EMBA-ohjelmien oikeastaan tulisi muuttua maailman myllertäessä. Olisihan se vähän huono vaihtoehto, jos koulutuksessa puhuttaisiin maailmasta, jota ei enää olisi olemassa.

Samalla on todettava, että koulutuksen ja maailman suhde on monitahoinen kysymys, myös EMBA todellisuudessa. Kuinka meidän on esimerkiksi ajateltava yritystieteen keskeisten oppiaineiden kuten vaikkapa strategian, markkinoinnin, talouden, johtamisen ja maailman välinen suhde? Onko esimerkiksi oppiaineiden tehtävä kertoa siitä mitä yritykset ja organisaatiot tekevät, vai mitä niiden pitäisi tulevaisuutta varten tehdä?

Mikä tai kuka oikeastaan edustaa oppiainetta – mikä tai kuka kertoo siitä mitä on strategia, markkinointi, talous ja johtaminen tänään? Kaikkiin oppiaineisiin liittyy valtavasti kirjoja, guruja, kursseja ja keskustelun kävijöitä eri tahoilta. Kenen gurun ajatukset kestävät aikaa ja muutosta, kenen eivät niin hyvin? Mistä tiedetään missä oikein ollaan menossa jonkin oppiaineen suhteen – puhuuko kyseinen oppiaine ja sen keskeiset viitekehykset vielä tästä muuttuvasta ja ehkä myös tulevasta maailmasta ja miltä osin se sen oivaltavasti ja pätevästi tekee?

EMBA todellisuudessa maailman ja oppiaineiden suhde saa vielä erityisiä sävyjä, koska monet EMBA-opiskelijat elävät rajalla – tässä kohtaa rajalla eläminen on erinomainen asia. Ensinnäkin EMBA-opiskelijoilla on tyypillisesti koko ajan päällä oman organisaation kehittämisen haaste ja mahdollisuus. Eli viitekehykset ovat testissä ja käytössä koko ajan. Tämä testi paljastaa viitekehysten toimivuuden myös myrskyn keskellä. Toisaalta viitekehykset ja oppiaineet harvoin tavoittavat yksittäisen organisaation tai toimijan erityisen tilanteen, eikä niiden tarvitsekaan sitä tehdä.

Oppiaineella/viitekehyksillä ja EMBA-opiskelijalla on tietty työnjako - oppiaine/ viitekehys virittää havainnoimaan, jäsentämään ja ymmärtämään ja EMBA- opiskelija soveltaa yleistä omaan erityiseen ympäristöönsä. Mutta soveltamisen mahdollisuus vaatii, että jakari (lue viitekehys) on myös tässä erityisessä COVID-19 maailmassa toimiva.Mitä nyt korostetaan

EMBA-koulujen nettisivujen tiivis katselmus ja vaikutelmien hakeminen nosti esille joitakin teemoja, joita nyt näytetään erityisesti korostettavan tämän maailmaa murjovan COVID-19 pandemian aikana.

Strategian osalta puhutaan siitä, kuinka COVID-19 asettaa organisaatiot yhä nopeampien ja voimakkaampien muutosvoimien pyörteeseen. Strategisessa ajattelussa korostetaan tulevaisuuden lukutaitoa, joka nostetaan organisaation tärkeäksi kilpailukykytekijäksi. Kaikille tulevaisuus on tuntematon, mutta kuka osaa sittenkin parhaiten ennakoida ja sen mukaan varautua ja ripeästi toimia. Samalla korostetaan jatkuvan innovoimisen kykyä, muutokseen on kyettävä vastaamaan uusiutumalla, innovoimalla.

Markkinoinnin puolella korostetaan mm kuluttajien käyttäytymisen muutoksen valtavaa hyppyä COVID-19 kriisin takia. Muutos, joka muuten olisi vaatinut vuosia, tapahtui nyt kuukausissa. Nopea muutos haastaa varmasti organisaatiot jatkuvasti tutkimaan ja kehittämään asiakasymmärrystään ja asiakasvuorovaikutuksen tapoja.

Talouden maailmassa laskentatoimen perustyökalut varmaankin kestävät lähes kaikki myllerrykset. Mikäpä voisi muuttaa vaikkapa tulos-, tase- tai rahoituslaskelmien peruslogiikkaa? Kuitenkin on aina ajankohtaista miettiä, kuinka niitä toivottavia ja tavoiteltuja numeroita saadaan laskentatoimen apparaatin jauhettavaksi. Kuinka toimitaan, jotta tuloja on pitkässä juoksussa riittävästi enemmän kuin menoja.

Tästä näkökulmasta COVID-19 näyttää nettisivuilla nostaneen esille tarpeen toimia nopeasti ja ennakoivasti. Korostetaan nopean ja ennakoivan toiminnan ennen näkemättömän suurta merkitystä. On pyrittävä toimintakulttuuriin, jossa haasteisiin tartutaan mahdollisimman nopeasti ja taitavasti. On luotava ajattelumalli, jossa on sankarillisempaa estää, rajata ja hoitaa ongelma nopeasti sen sijaan, että toimeksi pistettäisiin myöhemmin, jolloin suuren kohun ja ehkä myös asiaan kuuluvan sankariviitan päälle pukemisen jälkeen taisteltaisiin näkyvästi ja samalla myös väistämättä tuntuvin kustannuksin ajan kanssa suurentunutta ongelmaa vastaan.

EMBA-koulujen sivut kertovat, että COVID-19 pandemian nähdään nostavan esille erityispainotuksia myös johtamisen näkökulmasta. Yhdeksi haasteeksi nähdään oman ja organisaation oppimistarpeen myöntäminen tässä myllerryksessä.  Johtajan tehtäviin noustaan ja niissä pärjätään todetun ja myös itse koetun pätevyyden ja osaamisen ansiosta. Kuitenkin COVID-19 tyyppinen, monia asioita rajusti muuttava mullistus, vaatii jokaiselta vielä aikaisempaakin nöyremmän oppimisotteen löytämistä ja omien tietojen rajallisuuden myöntämistä sekä halua oppia uutta.

Koulujen nettisivuilla haastettiin myös sellaisen organisaation kulttuurin luomiseen, jossa muutos pystyttäisiin näkemään oppimisen paikkana. Nähtiin, että nyt on erityinen tarve luoda organisaatioita, joissa epäonnistumisen pelko ei saa estää oppimista, innovointia ja uuden luontia.

Pohdintaa, mikä on nyt tärkeää

Nettimatka maailman huippu EMBA-koulujen sivuilla oli ajatuksia herättävä kokemus. Nostan tähän loppuun muutaman ajatuksen siitä, mikä näyttäisi noiden sivujen katsomisen kautta erikoisen tärkeältä juuri nyt ja erityisesti EMBA-opintojen näkökulmasta.

Maapallo näyttää jatkavan radallaan. Vaikutelmaksi jäi, että COVID-19 on ehkä yllättävänkin vähän myllertänyt koulujen toimintaa. Syitä vaikutelmaan voi olla monia. Nettisivujen kautta näkyy vain ohut siivu toiminnasta. Samalla on huomattava, että myllerrys on kestänyt vielä kohtuullisen vähän aikaa toimintojen perusteellisen muuttamisen näkökulmasta. 

Ehkä on myös niin, että monille EMBA-koulujen opiskelijoille on ollut sittenkin mahdollista jatkaa toimintaa etäyhteyksien kautta ja ainoastaan kohtuullisesti muuttuneiden olosuhteiden maailmassa. Ja voihan myös olla niin, että itse EMBA- koulut eivät ole olleet niin ketteriä muuttumaan kuin tämä tilanne mahdollistaisi ja/tai vaatisi.EMBA-opiskelijan näkökulmasta tärkeää on varmaan se, että avainluennoitsijat ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa niin akateemisen tutkimuksen kuin myös käytännön organisaatioiden kanssa. Tänä aikana koulutuksessa esille nostettavien viitekehysten valinnassa ja muokkauksessa on oltava syvä tuntuma kumpaankin maailmaan, tutkimukseen ja käytäntöön.

Varmaan myös EMBA-opiskelijoiden keskinäisen verkoston ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa vain entisestään. On melkoinen lisäarvo kuulla omalta EMBA-verkostolta suoraan kokemuksia ja näkemyksiä monilta eri toimialoilta ja siitä, kuinka näissä erityisolosuhteissa pärjätään kaikkein parhaiten.

Tiivistetysti sanottuna EMBA-huippukoulujen nettisivuilla tänä COVID-19 aikana näyttävät korostuvan seuraavat teemat:

  1. innovointiin ja uudenluontiin mahdollistavan ja kannustavan organisaatiokulttuurin luominen
  2. nöyryys koko ajan oppia uutta myllerryksessä
  3. muutoksista oppimisen kyky
  4. arjen taitavan ja nopeasti asioihin puuttuvan työotteen sankaruuden tunnistaminen sekä esille nostaminen ja vahvistaminen
  5. kyky toimia uudessa kellotaajuudessa, jossa asiat muuttuvatkin kuukausissa eikä vuosissa


Toivotan kaikkea hyvää ja parasta menestystä vuodelle 2021.

ari.manninen(at)jyu.fi
johtaja, JYU Executive Education
emba.jyu.fi

maanantai 14. joulukuuta 2020

"Miten korona on vaikuttanut, onkos teillä EMBA-opiskelijoita riittänyt?"

Otsikon kysymyspari on esitetty minulle kuluvana vuotena monta kertaa. Tuntuu että korona-tiedusteluista on tullut osa työelämän small talkkia. Ja aikamoinen vuosihan tämä on ollut. Arvelin keväällä että korona tekee digiloikasta kolmiloikan. Niin siinä pitkälti kävi. Hybriditoteutusten edellyttämän kaluston lisäksi myös niiden käyttöön tarvittavan osaamisen määrä on karttunut huimasti.

Verkkopedagogiikan ja toteutustekniikan lisäksi korona on vaikuttanut EMBA-koulutuksen sisältöihin. Kuluvana vuotena on syvennytty johtamisen erityishaasteisiin koronan aikaan, digimarkkinointiin, kriisiviestintään jne. Koronaan kytkeytyvät johtamisen ja liiketoiminnan haasteet ovat näkyneet myös EMBA-lopputöiden ja kurssihankkeiden aiheissa. 

Korona haastoi ja työllisti meitä koulutuksen järjestäjiä rajusti. Toisaalta aikaa vapautui esimerkiksi työmatkustamisen vähentyessä. Päätimme myös satsata tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Käynnistimme Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kanssa johtajan oppimiseen pureutuvan laajan tutkimushankkeen. Tästä tulette kuulemaan tulevien blogien muodossa varmasti lisää. 

No mitä seuraavaksi? Osa katsoo että mikään ei palaa ennalleen ja koronan jälkeinen aika tulee olemaan uusi normaali. Toiset puolestaan odottavat tunnelman vapautuvan ihmisen päästessä taas kohtamaan toisiaan, ennakoiden uuden iloisen 20-luvun koittavan. EMBA-koulutuksen osalta näen piirteitä molemmista kehityskuluista. Blended learning digi-näkökulmineen on tullut jäädäkseen. Toisaalta ihmisten live-kohtaamiset ovat yhteisöllisen oppimisen ja verkostoitumisen näkökulmasta lähes korvaamattomia. Niillekin on taatusti tilausta kunhan korona saadaan hallintaan.

Ai niin, se kysymys että onkos opiskelijoita riittänyt? On riittänyt. Koronavuotena 2020 EMBA-ohjelmassa aloitti ennätysmäärä opiskelijoita, peräti 58! Moinen määrä EMBA-kehittymisinvestointeja viestii siitä, että jatkuva oppiminen ja uusiutuminen on kenties olennaisempaa kuin koskaan.


kotitoimistolta,
Pasi Aaltola
EMBA-ohjelman johtaja
pasi.aaltola(at)jyu.fi
perjantai 20. marraskuuta 2020

Löydätkö sen oikean?

Kokeneen liikkeenjohdon MBA-ohjelmia on maailmanlaajuisesti tuhansia. Myös Suomessa tarjontaa on runsaasti, joten jokainen itsensä ja johtamisensa kehittämisestä kiinnostunut, löytää varmasti omiin tarpeisiinsa sopivan koulutusmuodon. Tämä on tärkeää, sillä Executive MBA:n suorittaminen erityisesti työn ohella ei ole mikään pikku juttu. Eri koulutustarjoajien vertailu saattaa kuitenkin tuntua hieman hankalalta, sillä jokaisella ohjelmalla on omat tunnuspiirteensä ja painotuksensa. 

Millainen sitten on Jyväskylän yliopiston Executive MBA-ohjelma, lyhyemmin sanottuna JYU EMBA käytännön tasolla?

 
Modulaarinen rakenne kasvattaa verkostojasi

JYU EMBA-opintojen rakenne on modulaarinen, mikä mahdollistaa opintokokonaisuuden rakentamisen omista ja organisaation lähtökohdista. Kaikille yhteisiä johtamisohjelmia on vain kaksi, muut ohjelmat jokainen valitsee opintosuunnitelmaansa oman kiinnostuksen tai kehittämiskohteiden mukaisesti.

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että opintojen aikana muodostuu melkoisia asiantuntijaverkostoja - jokaisessa johtamisohjelmassa kun on oma opiskelijaporukkansa kaikkiaan n. 150 opiskelijastamme. Uusien johtaja-/asiantuntijakollegojen kanssa tullaan opintojen aikana tutuiksi: toisista saattaa tulla asiakkaita, toisista jopa ystäviä - joka tapauksessa ympärillesi kehittyy laaja verkosto eri alojen asiantuntijoita, joita voit hyödyntää ammatillisena sparrausresurssina opintojen jälkeenkin.

kuva vuodelta 2018


 
Opinnot joustavat työ- ja elämäntilanteesi mukaan

JYU EMBA on aidosti hyvin joustava. Opinnot etenevät yksilöllisen opintosuunnitelman mukaan, kuitenkin niin että opintosuunnitelma on joustavasti muutettavissa niin sisältöjen kuin aikataulujen osalta koko opintojen ajan. Voihan olla, vastuualueesi laajenevat opintojen aikana ja tarvitsetkin enemmän vaikkapa talousosaamista kuin olit alun perin suunnitellut. 

Mikäli työkiireet välillä painavat, voit hyvin keskittyä itsenäiseen opiskeluun tai siirtää opintoja muuhun, kiireettömämpään ajankohtaan. Jos taas tuntuu, että tahti voisi välillä olla rivakampikin, on myös se mahdollista. Suoritusvauhti on siis helposti säädettävissä ja sekin on aidosti yksilöllinen. Keskimääräinen opintoaika on n. 2,5-3 vuotta, mutta tarvittaessa opintoaika joustaa viiteen vuoteen.


Osallistujat eri puolelta Suomea, eri toimialat laajasti edustettuna

JYU EMBA on valtakunnallinen, koko Suomen johtamisohjelma. EMBA-opiskelijat saapuvat laajasti eri puolelta Suomea, joskin noin puolet opiskelijoistamme on pääkaupunkiseudulta. Teemoitetut lähikoulutuspäivät ovat yleensä 2-päiväisiä arkipäiviä ja ne järjestetään kokoushotelleissa pääosin eteläisen Suomen alueella (Helsinki, Vantaa, Tampere), hyvien kulkuyhteyksien varrella. Opinnot sisältävät myös etä- ja verkko-opintoja. 


Korkeatasoiset kouluttajat liike-elämästä ja korkeakouluista

JYU EMBA-ohjelma toteutetaan laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Asiantuntijoina johtamisohjelmissa ovat korkeakoulujen ja liike-elämän pätevimmät ajattelijat. Merkittävimmät asiantuntijat ohjelmissamme ovat kuitenkin itse osallistujat - koulutus rakentuu aitoon vuorovaikutukseen ja yhdessä pohtimiseen. 

Opintojen pääkielenä on suomi, mutta halutessa opintoihin saa mukaan kansainvälistä näkökulmaa valinnaisilla ohjelmilla tai lukemistoilla.


Kansainväliset akkreditoinnit laadun takeena

JYU EMBA-ohjelmalla on kolme kansainvälistä akkreditointia, AMBA (Association of MBAs), AACSB ja uusimpana BGA-akkreditointi. Kansainväliset laatuleimat takaavat sen, että EMBA-opiskelijamme saavat maailmalla huipputasoiseksi tunnustettua johtamiskoulutusta. On tärkeää, että laadunvarmistus ei ole pelkästään omissa käsissämme, vaan saamme siihen myös ulkopuolista, säännöllistä ja kriittistäkin näkemystä.

Akkreditoinnit edellyttävät myös jatkuvaa sisältöjen ja toimintatapojen kehittämistä. Teemmekin päivittäin töitä laadun ylläpitämiseksi, asiakkaittemme tyytyväisyyden takaamiseksi sekä uusien, innovatiivisten toimintamallien löytämiseksi.
 

Jos kiinnostuit, tervetuloa tutustumaan tarkemmin JYU EMBA-verkkoinfoon  tiistaina 8.12.2020 klo 08.30-09.30.

sirpa.koponen(at)jyu.fi
koulutuspäällikkö

perjantai 30. lokakuuta 2020

Millainen on hyvä johtaja?

Katselin jokin aika sitten johtamisen asiantuntijan, BCG:n Roselinde Torresin, TED-esitystä aiheesta ”What it takes to be a great leader”

Ja kysymys siis kuuluu: ”Millainen on tämän ajan hyvä johtaja?” Ok, myönnetään, kysymys tuntuu jotenkin ikuiselta ja kuluneeltakin. Siitä huolimatta kysymys on äärimmäisen merkittävä, kun ajatellaan ihmisten hyvinvointia ja pärjäämistä erilaisissa yhteisöissä, yrityksissä, organisaatioissa ja yhteiskunnassa… koko maailmassa! Esimiehellä ja johtajalla on merkittävä rooli vaikuttaessaan yhteisöjen dynamiikkaan, ilmapiiriin, kulttuuriin ja sitä kautta yrityksen tai organisaation menestykseen.Torres ei äänestä kaikkitietävien ja käskyjä jakavien supersankarijohtajien puolesta tämän päivän johtajina. Hyvä. Sen sijaan Torres peräänkuuluttaa tulevaisuuteen orientoitumista sekä rohkeutta kohdata ja käsitellä muutoksia. Myös laajat ja monipuoliset verkostot ovat äärimmäisen tärkeitä.

Torres sanoo myös, että hyvällä johtajalla on rohkeutta tehdä asioita eri tavalla. Hyvä johtaja uskoo omaan visioonsa ja ideoihinsa, vaikka kaikki muut eivät niitä allekirjoittaisikaan. Ok.

Melkein itsestään selvästi Torresin näkemyksistä on helppo olla yhtä mieltä. Mutta mitä noiden hyvän johtajan ominaisuuksien taustalla itse asiassa on? Milloin tuollaiset johtajan ominaisuudet ovat mahdollisia? Voisiko perustavaa laatua oleva kysymys ollakin, miksi ihmisestä ylipäätään tulee esimies tai johtaja?

Johtaminen ja esimiestyö ovat omia osaamisalueitaan ja ne vaativat erityisosaamista. Se, että ihminen on erinomainen kirurgi, tutkija tai putkimies, ei tee hänestä automaattisesti erinomaista johtajaa. Se, että ihminen haluaa olla johtaja ja käyttää valtaa, ei tee hänestä välttämättä hyvää esimiestä. Ja vielä, jos ihmisestä tulee johtaja vastoin omaa tahtoaan, lopputulos on harvoin erityisen hyvä.

Entäpä, jos johtajuuden taustamotiivina olisikin yksinkertaisesti aito halu tuottaa toisille ihmisille ja ympäristölle hyvää ja hyvinvointia? Hyvää ja hyvinvointia voitaisiin synnyttää esimerkiksi menestyvällä bisneksellä tai muuten tärkeällä, merkityksellisellä ja inspiroivalla toiminnalla organisaatiosta riippuen.

Voisiko olla, että aito halua tuottaa hyvinvointia tekisi johtamisesta luonnostaan rehellistä ja avointa? Samalla yhteistyö, toisen huomioonottaminen, luottamus ja tehtävien jakaminen olisivat lähes itsestään selviä. Ehkäpä missio ja visio muodostuisivat helpommin yhteisiksi ja strategiatyöstä voisi tulla aidosti yhteisön yhteinen prosessi.

Millainen on hyvä johtaja? Pitäisikö meidän mieluummin kysyä, miksi haluat olla hyvä johtaja? On ihmisiä, joiden ei toivoisi päätyvän johtajiksi. Ja sitten on ihmisiä, jotka melko varmasti menestyisivät erinomaisesti johtajina luoden ympäristöönsä hyvää ja hyvinvointia. Onnekkaita ovat yhteisöt, joissa johtajuus kohtaa hyvän johtajan.


"Yksinkertaiset itsekkäät ihmiset ajattelevat vain itseään, ja seuraukset ovat kielteiset. Viisaat itsekkäät ihmiset ajattelevat ja auttavat muita mahdollisimman paljon ja sen seurauksena hyötyvät myös itse."  -Dalai-lama

 


markku.laajala(at)jyu.fi

Menestyksen Strategiat -ohjelman johtaja
Johtajuus ja yhteisödynamiikka -ohjelman kouluttaja
perjantai 11. syyskuuta 2020

Kohtaamisten kauttaMatkaani tarttui kirjastosta kirja, jossa teemana on ihmisten kohtaamisten kautta syntyneiden ideavirtojen ymmärtäminen. Johtuuko tästä vai onko sattumaa, mutta erilaisiin kohtaamisiin liittyneitä ilmiöitä on tullut vastaan monissa yhteyksissä. Viimeisin ja tämän kirjoituksen innoittaja on uusien Executive MBA-opiskelijoiden starttikurssin kirjoitukset, joissa he asemoivat itseään ja tavoitteitaan tulevalle EMBA-opintomatkalle.

Laaja toimialojen kirjo rikastuttavana tekijänä

Ensimmäinen esiin noussut aihe oli aloittaneiden opiskelijoiden taustan moninaisuus, mikä nousi näkökulmana esiin odotuksia nostavana tekijänä. Kuten tavallisesti, on myös tällä kertaa aloittavien taustan kirjo hyvin lavea niin toimialojen kuin tehtäväkenttienkin osalta. Toisaalta osalla myös oma tähänastinen matka on sisältänyt mielenkiintoisia käänteitä. 

Kokeneen liikkeenjohdon koulutukset tuovat parhaimmillaan juuri tällaisen osaavan ja heterogeenisen ryhmän yhteen, mikä puolestaan mahdollistaa hyvin rikkaan ideavirran synnyn. Hyvänä esimerkkinä eräs viime vuoden kurssiryhmän opiskelija laittoi minulle viestin, että jos joskus referenssiä kaipaan, niin seitsemän kurssikaverin kanssa tullut tehtyä uutta liiketoimintaa. 

EMBA-opintojen räätälöintiin uusia ulottuvuuksia 

Toinen nostoni on oman opintopolun tavoitteellisuuden räätälöiminen juuri omaan tarpeeseen. Tämä voisi ensi silmäyksellä näyttää hyvin itsenäiseltä ja jopa yksinäiseltä pohdinnalta. Jos kuitenkin ottaa tähän kohtaan linkin edelliseen, voi kurssiryhmän arvo nousta odottamattomiin korkeuksiin. 

Vaikka tavoitteet asetetaan palvelemaan omaa tarkoitusta, voi niihin löytyi uusia ja yllättäviä tapoja uusien kontaktien kautta: olisiko tuolla toimialalla jotain erityisen kiinnostavaa tarkkailtavaa tai tuo kurssikaveri on tehnyt aiemmin sellaisen hankkeen, johon itse olen ryhtymässä. Taas osaavan ja heterogeenisen ryhmän kesken on mahdollista luoda jotain uutta.  

Henkilökohtaisen uusiutumisen maksimointi

Koska kaikessa pitää olla se kolme pointtia, niin tietenkin myös tässä on. Kolmanneksi valikoitui edellisestä tulleen aasinsillan kautta henkilökohtainen uusiutuminen. Vanha sanonta toteaa, ettei pyörää aina kannata keksiä uudelleen ja se on erinomainen ohjenuora tässäkin. Tiede ja taide, sosiaaliset järjestelmät sekä kaikki muukin yhteiskunnallinen kehitys on pitkälti rakentunut aina olemassa olevan päälle. Isoimmat hypyt ovat kuitenkin saavutettavissa silloin kuin voidaan löytää eri lähtökohdista käynnistyvä prosessi, jonkinlainen paradigman muutos. 

Kuten kahdessa edellisessäkin kohdassa, jälleen tässäkin kokenut ja monipuolisella historialla marinoitu ryhmä pystyy tarjoamaan näitä paradigman muutoksen mahdollistavia hyppyjä, jos niille osaa vain antautua. Mikäänhän ei tapahdu itsestään ja ilman syytä, vaan kaikkeen tarvitsee aina tehdä ponnisteluja. 

Jos palaan lopuksi vielä siihen kirjaan, niin kohtaamisten määrällä oli merkitystä, mutta erityisesti niiden laadulla. Ollaan avoimia uusille ajatuksille ja käytetään kohtaamiset hyväksi! 


jani.kurhinen(at)jyu.fi
koulutuspäällikkö, JYU Executive MBA


perjantai 7. elokuuta 2020

Uuden strategisen ajattelun aika - 2020

Strateginen johtaminen voi olla suoraviivaista, joskus jopa melkein helppoa, valituissa puitteissa etenemistä. Perusasetelmassa strateginen johtaminen on ankaraa tekemistä, jopa toistamista. Tietysti vastaan tulee jatkuvasti myös uusia ratkottavia asioita, mutta silti toimitaan joissakin varsin selkeissä puitteissa. Tämä kuuluukin asiaan, menestyvän organisaation toiminnan ohjaaminen täytyy olla johdonmukaista. Haasteellinen on sellainen johtaja ja/tai johtoryhmä, jonka kyky luoda uusia linjauksia ylittää reilusti organisaation aidot mahdollisuudet muuttua ja vastata esille nostettuihin uusiin avauksiin. 

Mistä ajattelun ja johtamisen puitteet tulevat? Toiminta on aina jatkoa johonkin - eilen ajateltiin ja toimittiin tietyllä tavalla, ehkä jopa vuosia sitten luotiin maailman hahmotuksen ja toiminnan raamit, joiden sisällä on edetty ja pärjätty, jopa menestytty. Mutta kyllä puitteita tulee myös muista lähteistä kuin tallatusta kokemuspolusta. Joskus toimialalla on tietyt varsin vakiintuneet tavat ratkoa asioita, tai ehkäpä alan johtava organisaatio luo muille mallin mitä strateginen ajattelu ja toiminta tässä ympäristössä oikein on.

Luonnollisesti strategisen johtamisen perusvaatimustaso on raju. Sanon, että strateginen johtaminen on helppoa, tietäen, että vertauskuvallisesti voisin myös sanoa, että yli 70 metrin keihäskaaren heittäminen on suoraviivaista, melkein helppoa. Eli tietysti strategisen johtamisen vaatimustaso on aina kova, täytyy tietää syvästi oma organisaatio, toimiala, markkinat lähellä ja kaukana ja monet muut asiat. Ja ennen kaikkea täytyy olla kyky luoda luottamusta, energiaa ja sitä kautta omata kyky johtaa omaa organisaatiota. Samalla pitää pystyä olemaan taitavasti mukana moninaisissa toiminnan kannalta keskeisissä verkostoissa.

Mutta väistämättä näyttää siltä, että olemme nyt ihan erityisessä maailmantilanteessa, jossa monet asiat voidaan ja täytyy ajatella uusiksi. BBC:n uutiskanavalla pyörii lyhyt nauhoitus, jossa eri puolilta maailmaa asioita seuraavat ja analysoivat toimittajat kommentoivat nykyistä tilannetta. Nauhoituksen päätteeksi kokenut toimittaja sanoo, että käsillä saattaa olla aikamme kaikkein aikojen suurin tapahtuma. Kaikki näemme, että käsillä on huikea koko maailmaa koskeva myllerrys, jonka mittaluokkaa, kestoa ja vaikutuksia on varmasti arvioitava vielä vuosia.

Tämä asetelma väistämättä laittaa myös strategisen johtamisen vaativaan tilanteeseen. Huolella ajatellut puitteet ja raamit eivät välttämättä enää riitä vastaamaan tämän ajan kysymyksiin. Myllerrys tuo monille uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Organisaatioiden strategisella johdolla täytyy olla kyky ajatella koko ajan uusiksi. 

Tämän uuden myllerryksen vaikutukset oman organisaation toimintaan on pystyttävä hahmottamaan mahdollisimman nopeasti ja oivaltavasti. Samalla täytyy koko ajan hahmottaa organisaation aidot mahdollisuudet muuttua ja kuinka organisaation muutosvalmiuksia koko ajan vahvistetaan.

Yliopistollisena johtamiskouluttajana haluamme olla vahvasti mukana vastaamassa ajan vaatimiin ajattelun virittämisen haasteisiin. Oli ilo huomata kuinka vahvasti JYU EMBA-alumnit, EMBA-opiskelijat ja myös EMBA-opintoja suunnittelevat olivat mukana kevään ajattelua rikastavissa avoimissa Zoom-seminaareissa, kuten esimerkiksi toukokuun seminaareissa, joiden teemana olivat:

1. Business in the Age of Covid: How to Adapt Your Sales and Marketing, asiantuntijana Neal Schaffer. Neal on maailmalla tunnettu sosiaalisen median vaikuttavuuden ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, kirjailija ja puhuja.

2. Johtajuutta koronan aikaan, asiantuntijoina Hanne-Leona Luomajoki Pro Synthesis Oy ja Sirpa Koponen JYU EMBA

Näitä avoimia Zoom-tapahtumia jatketaan syksyllä 2020. Syyskuun webinaarin asiantuntijana on CEO, johtajuusviestinnän valmentaja Jukka Saksi, Johtaja on Media! Webinaarin teema liittyy arvoihin johtamisessa, kuinka arvoja hyödynnetään johtamis- ja asiantuntijatyössä. Tulevista tapahtumista saat tietoa nettisivuiltamme emba.jyu.fi ja myös Twitteristä, joten laita seurantaan #jyuEMBA.

Johdon MBA koulutuksen tarjoajana keskeinen panoksemme uuden ajattelun virittämiseen tapahtuu vahvasti EMBA-johtamisohjelmissa, jotka toteutetaan eri puolilla Suomea. 

Ajattelun virittämisessä pidän keskeisenä sitä, että jo vuosien ajan meillä on ollut mahdollisuus saada maan parhaat osaajat mukaan eri johtamisteemojen alustajiksi. He tulevat eri taustoista, yliopistoista ja myös monista muista eturivin organisaatioista.  Heillä on kyky löytää maailman myllerryksestä oleellinen ja nostaa esille ajattelumalleja ja viitekehyksiä, jotka ovat erityisen käyttökelpoisia eri organisaatioiden strategisessa johtamisessa. Vahva ohjelma strategisen ajattelun maailmassa on lokakuussa käynnistyvä Menestyksen Strategiat.

Samalla täytyy korostaa, että EMBA-ohjelmissa tärkeitä ajattelun virittäjiä ovat myös osallistujat. Pätevät ihmiset eri puolelta Suomea ja eri organisaatioista ovat paras mahdollinen ajatushautomo. Olen erityisen iloinen, että tämän myllerryksen keskellä moni on ottanut kehittymisen ja kehittämisen vahvasti ohjelmaansa. Tästä osoituksena saimme kevään päätteeksi ennätysmäärän EMBA-hakijoita http://jyuemba.blog.jyu.fi/2020/06/ennatysmaara-hakijoita-jyvaskylan.html

Toivotan kaikille aurinkoista elokuuta 2020 ja erinomaista uuden kauden alkua. Tervetuloa mukaan syksyn tapahtumiin ja EMBA-ohjelmiin!

Ari Manninen, johtaja
JYU Executive Education
ari.manninen(at)jyu.fi
emba.jyu.fitiistai 16. kesäkuuta 2020

Löydä Menestyksen Strategiat!

Merkittävänä osana Jyväskylän yliopiston Executive MBA –ohjelmaa Menestyksen Strategiat -ohjelma on aikamoinen kokonaisuus. Ohjelmassa haetaan nimensä mukaisesti menestyksen avaimia omaan johtamiseen ja organisaation toimintaan. 

Lokakuusta toukokuuhun asti kestävän rupeaman aikana syvennytään johtamisen tärkeimpiin osa-alueisiin: strategiaan, talouteen, markkinointiin, itsensä johtamiseen, hr-juridiikkaan, johtamisviestintään- ja vuorovaikutukseen, digitalisaatioon, tiedolla johtamiseen jne. Lähijaksojen ja kirjallisuuden anti viedään oman organisaation käytäntöön soveltavien tehtävien ja lopputyön avulla.Mikä sitten on merkityksellisintä Menestyksen Strategioissa asiasisältöjen lisäksi? Vastaus on selkeä: osallistujat ja koko lukuvuoden ajan yhdessä työskentelevä huikea ryhmä! Vaikka ryhmä on suuri (yli 40 osallistujaa), kevääseen mennessä vuoden aikana koetut ja eletyt yhteiset kokemukset muodostavat Menestyksen Strategiat -ryhmästä aivan erityisen yhteisön. 

Kokemus samaan Menestyksen Strategiat -ryhmään kulumisesta kantaa koko EMBA-opintojen ajan ja myös niiden jälkeen. Menestyksen Strategioiden aikana syntyy liiketoiminnan kannalta merkittäviä verkostoja ja lujia ystävyyssuhteita.

”Ryhmän monimuotoisuus on rikkautta. Ryhmäläisten kesken syntyy yhteistyötä ja verkostoitumista.”


Menestyksen Strategiat nro 43 käynnistyy 21. – 23.10.2020 Jyväskylässä.
Ilmoittaudu ja lähde mukaan matkaan löytämään menestyksen avaimia!

Markku Laajala
Menestyksen Strategiat -ohjelman johtaja
markku.laajala(at)jyu.fi
emba.jyu.fi