lauantai 20. lokakuuta 2018

Tunnelmia World Robot Summitista


Jyväskylän yliopiston Executive MBA opiskelija- ja alumniryhmä osallistui World Robot Summit -tapahtumaan Japanissa, Tokiossa. Tapahtuman erityisenä mielenkiinnon aiheena ryhmällä oli palvelurobotit, jotka on suunniteltu toimimaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Videossa Executive MBA-koulutuksen johtaja Pasi Aaltola kertoo tunnelmia tapahtumasta.

”Haluan tietää, miten digitaalisen tekniikan avulla voidaan parantaa autismikirjon ihmisten elämänlaatua. Jos se on mahdollista, meidän on toteutettava se." 

Näin lausuu matkalla mukana ollut EMBA-alumni, Autismisäätiön toimitusjohtaja Timo Heiskala. Lue lisää Timon mietteitä Helsingin Sanomista.

Lisätiedot: pasi.aaltola(at)jyu.fi
Johtaja,
JYU Executive MBA -koulutus

tiistai 16. lokakuuta 2018

Kiertotalous muuttaa perinteisen jätehuoltoyhtiön toimintaa

Lassila & Tikanojan ympäristöpalveluiden liiketoiminnan yksi kantavista liiketoiminnoista on perinteinen jätehuolto. Tämä yhdyskuntien jätteiden keräys- ja käsittelyliiketoiminta ei enää kasva, mutta samalla kierrätystä ja kiertotaloutta edistetään merkittävästi. Tämä on johtanut siihen, että tavaroiden uusiokäytöstä on tullut merkittävää liiketoimintaa, esimerkiksi Huuto.netin, Tori.fi:n ja Kierrätyskeskusten luotsaamana.

L&T:n strategiatyössä pohdimme kannattavaa kasvua uudistumisen avulla. Loimme strategian, jossa jaoimme liiketoimintamme perinteisiin jätehuoltopalveluihin sekä perustimme kokonaan uuden toiminnon kiertotalouden mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Nyt olemme toteuttaneet uutta strategiaa yli vuoden ajan panostaen merkittävästi uusien liiketoimintojen luomiseen. Tulokset ovat rohkaisevia.

Helppo-palvelut hyödyntävät digitaalisuutta

Yksi uusista liiketoiminnoista on Helpponouto-palvelu, joka lanseerattiin vuoden 2017 alussa pääkaupunkiseudulle. Palvelun innovoinnissa hyödynnettiin oman henkilöstön lisäksi myös ulkopuolisia tahoja ns. co-creation –mallin kautta. Järjestimme mm. hackathon-tapahtuman, jossa palvelukehityskilpailun voittajajoukkue keksi Helpponouto-palvelun perusidean. Sittemmin palvelua on kehitetty asiakaspalautteiden pohjalta nykymuotoonsa.

Palvelu yhdistää kaksi liiketoimintaa uudeksi kiertotalouden palveluksi: tarpeettomiksi jääneiden tavaroiden toimitus uudelleen käytettäväksi sekä perinteisen kierrätysmateriaalien nouto- ja käsittelypalvelun. Samalla hyödynnetään digitaalisten työkalujen tuomat mahdollisuudet sekä pelillistämisen opit, kiertotalouden trendit huomioiden.

Verkkopalvelun kautta käyttäjä voi tilata helposti haluamansa tuotteen noudon, kaikilla päätelaitteilla. Nouto tapahtuu kotiovelta, jossa myös koko palvelun laskutus tapahtuu. Tämän jälkeen tuotteet toimitetaan ensisijaisesti uudelleenkäyttöön, esimerkiksi SPR:n tai Kierrätyskeskuksen organisaatioiden kautta. Vain käyttökelvottomat tuotteet kierrätetään materiaaleina.

Palvelua kehitetään aktiivisesti ja sen kattavuutta laajennetaan maantieteellisesti suurimpiin kaupunkeihin eripuolilla Suomea. Toinen kehitysalue on Helppo-konseptin luominen, joka tarkoittaa kokonaisen tuoteperheen rakentamista. Tästä esimerkkinä on Helppovarasto-palvelu, joka on kokeiluvaiheessa pääkaupunkiseudulla. Tässä palvelussa yhdistetään väliaikaisvarasto sekä tarpeettomien tuotteiden nouto ja palautuspalvelu toisiinsa.

Suomalaiset ovat ottaneet uudet palvelut innolla vastaan ja tyytyväisiä käyttäjiä on jo useita tuhansia. Asiakaspalaute on ollut kiittävää ja mm. Helpponouto-palvelua käyttäneistä 87 % suosittelee sitä. Palautteessa on korostunut juurikin palveluiden helppous.

Uudistuminen vaatii innostusta ja rohkeutta

Uudistumismatkamme on vasta alussa, mutta jo tähänastisten kokemusten pohjalta olemme oppineet nämä kolme asiaa:

  1. Pelkkä johdon sitoutuminen ei riitä, vaan myös johdon on aidosti innostuttava uudistumisesta ja linjattava vahva tavoite kasvulle uusien liiketoimintojen kautta.
  2. Innovointi ja kokeilutoiminta on organisoitava, ja siihen on varattava riittävät resurssit.
  3. Päätöksentekoa on myös nopeutettava verrattuna perinteiseen projektimalliseen päätöksentekoon. Lisäksi ehkä haastavinta on tehdä nopeita investointi- tai resursointipäätöksiä kokeilun eri vaiheissa ilman pitävää business casea.  Se vaatii uutta johtamisotetta ja halua ottaa liiketoimintariskiä.
Petri Salermo
Toimialajohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
JYU Executive MBA -opiskelija


keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Strategic courage - on a personal level


Who are experts on matter of self? Psychologists, sure; philosophers, certainly some of them who focus on this topic; and some other professionals. This blog suggests that when we talk how executives see themselves, their identity and in particular their capability to act as leaders, we must also include business disciplines into this discussion about self. How deepening and widening strategic thinking relates into matter of self? I will make my case in this text.

May I start by telling briefly about the background setting where this issue of self and strategy came into my mind. In Business School world international accreditations are most important quality work and also most thought provoking events to all who have a pleasure to participate in those processes. No matter whether you in the AMBA, AACSB assessment panel or on the receiving end of the assessment, you are really thinking and trying pinpoint what is most important, what could be most beneficial for the development of the school.

In an event like this we at Executive Education in Jyväskylä University were telling how we approach key aspects in executive education. We proposed that successful leader takes development steps in four main areas of leadership capability in her/his EMBA program. 

S/he builds her/his knowledge base with latest theories, frameworks and business cases. S/he enforces her/his networks and networking capabilities. S/he becomes even more astute in leading change and development in her/his organization. 

And then we came into fourth pillar, the discussion around this pillar is the main topic of this blog. The fourth pillar is self, self-knowledge and also leadership identity.

When the discussion moved into this fourth pillar we got a question that how the issue of self is truly present, examined and studied in our EMBA program.  There we talked about courses like Psychodynamics of Leadership and Leadership and Group Dynamics, which are our anchor courses in this topic. Excellent discussion ensued and I believe we were able to make our case.

However, as it often happens one starts to reflect important encounters afterwards and finds new ways to think and see. Here I continued to reflect the matter of self in organizational context and in the setting of executive development. My point here is not take anything away from disciplines like psychology or philosophy, their continuous contribution in the issue is vital and our role is learn from those findings as much as we can. And there is enough for all of us to learn for the rest of our life. There is always room to learn more who were actually are and how we can develop ourselves.

Nevertheless I would propose that whenever we talk about self-identity in organizational context we must include business topics and business knowledge in this examination. Let us focus on strategy here. What I suggest is that strategic understanding is part of self-identity in leadership positions. 

When a person deepens and widens her/his strategic thinking s/he becomes more able to see what her/his organization could achieve and what could be her/his role. The leadership identity develops partly by contribution which comes from disciplines like psychology and philosophy, but it also develops from the contribution of business discipline like strategy.

At its best EMBA journey leads to increased personal strategic courage. A person becomes more willing and more capable in detecting and leading strategic change projects in her/his organization. A more strategic participation and contribution becomes part of her/his self-identity.

ari.manninen(a)jyu.fi 
Director
JYU Executive Education