torstai 10. lokakuuta 2013

Mikä ihmeen Executive MBA?Päivitimme keväällä MBA-ohjelmamme nimen muotoon Executive MBA. Vuodesta 1989 toteutetun ohjelman nimen muutos, materiaalien uudistettu visuaalinen ilme sekä YouTubessa olevat uudet esittelyvideot ovat herättäneet mukavasti mielenkiintoa. Arvelen että on blogin verran paikallaan  valottaa asiaa hieman laajemminkin. Mikä MBA itse asiassa on, ja etenkin se EMBA?

MBA (Master of Business Administration) on kenties maailman tunnetuin koulutuslyhenne. Se on vuosien työkokemuksen omaaville henkilöille suunnattu liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma. Sen syntyhistoria johtaa yli 100 vuoden taakse Harvardiin yliopistoon. Euroopassa MBA-koulutus alkoi 1950-luvulla Inseadissa Ranskassa. Suomessa 80-luvulla käynnistynyt MBA-koulutus on perinteisesti ollut yliopistojen toteuttamaa liikkeenjohdon koulutusta, jonka suorittaneille myönnetään arvostettu MBA-diplomi.

Kansainvälisesti MBA-ohjelmien kirjo on nykyisin laaja. Ohjelmia on tuhansia. MBA on aina työ-elämäkokemusta omaavien ammattilaisten koulutusta, mutta ohjelman rakenne, painotukset ja opiskelijoiden profiili vaihtelevat eri ohjelmien kesken. MBA-ohjelmia on täysipäiväisesti opiskel-tavia, työn oheen sopivia, modulaarisia, erilaisilla sisältöpainotuksilla olevia jne. Yksi näkyvä ero on myös se, että osasta MBA-ohjelmista käytetään nimitystä Executive MBA.

Executive MBA (EMBA) on MBA-ohjelma, jossa sana "Executive" kertoo ohjelman luonteesta ja osallistujista. Kyseessä on silloin erityisesti kokeneelle liikkeenjohdolle suunniteltu MBA-ohjelma, ei "junioreiden tutkinto". Executive MBA-ohjelmalle on tyypillistä:
 
  • Työn ohessa opiskeltavaksi suunniteltu ja usein jopa modulaarinen rakenne (Avancen ohjelmassa jokaiselle opiskelijalle räätälöidään henkilökohtainen opintosuunnitelma aikatauluineen ja sisältövalintoineen). 
  • Ohjelman sisältöjen ja työmuotojen suunnittelu nimenomaan vaativaan johtamistyöhön kytkettäviksi (Avancessa ajattelemme EMBA:n olevan vaikuttava investointi oman organisaation ja liiketoiminnan kehittämiseen). 
  • Kokeneiden osallistujien verkosto, joka muodostaa arvokkaan sosiaalisen pääoman (Avancen valtakunnallisessa EMBA-ohjelmassa opiskelee tällä hetkellä yli 200 johtajaa, keski-iältään 42v). 


Yliopistojen tarjonnassa Executive MBA-ohjelmat ovat korkealle arvostettuja brandituotteita, liikkeenjohdon koulutuksen kruununjalokiviä, kuten eräs yhteistyö-kumppanimme asian muotoili. Kaiken kaikkiaan maailman tuhansista MBA-ohjelmista arviolta n. 1% on AMBA:n (Association of MBAs) akkreditoimia.

Tämä kansainvälinen järjestö arvioi sekä MBA että EMBA-ohjelmia yhtä kovin kriteerein ja laatuvaatimuksin. Itse asiassa Executive MBA-ohjelman tulee olla monessa mielessä jopa vielä korkeatasoisempi vastatakseen kokeneen ja vaativan osallistujajoukon tarpeisiin, sisällön laajuudesta tinkimättä.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ohjelma on nyt siis nimeltään Executive MBA. Näin se viestii kansainvälistyvässä maailmassa paremmin ohjelman luonteesta, vaikkapa siellä omassa LinkedIn-profiilissa. 

Koulutuksen nimeä ja mielikuvaa olennaisempaa on toki se millainen ohjelma oikeasti on ja millaiseksi osallistujat sen aidosti kokevat. Se on pitempi tarina se, mutta kiteyttäisin Executive MBA:n olevan investointi menestykseen.

Asiakaskokemukseen liittyen olemme asettaneet ohjelman laadulle perustason asiakastyytyväisyyden ylittävän, kunnianhimoisen maalin. Yksi strateginen tavoitteemme on, että meillä EMBA:n suorittaneista 100% on valmis suosittelemaan ohjelmaa ystävilleen. Tällä hetkellä tämä tärkeä luku on neljän vuoden (2009-2012) tutkimusdatalla laskettuna 99%. Avance-joukkue kiittää luottamuksesta ja yhteistyöstä.

Raikasta syksyä,

Pasi Aaltola
johtaja, MBA-koulutus