perjantai 7. joulukuuta 2012

Avance vahvasti mukana verkostoitumassa!Verkostot ja niiden johtaminen ovat tämän hetken kuumimpia haasteita johtamisen kentällä. On jopa sanottu, että verkostojen johtaminen on tämän vuosisadan tärkein taito. Yritykset keskittyvät yhä tiiviimmin ydinosaamiseensa ja tarvitsevat ympärilleen laajoja osaamiskokonaisuuksia joihin tukeutua. Elämme verkostotaloudessa, jossa tietoa ja osaamista ei pidä pantata, vaan sitä jaetaan avoimesti eteenpäin.

Verkostoitumisessa on olennaista tunnistaa omalle organisaatiolle relevantit verkostot sekä kehittää, hoitaa ja johtaa niitä. Verkostot ovat tärkeä, strateginen resurssi yritykselle. Jos perinteisen synergia-ajattelun mukaisesti jo pelkästään 1+1=3, voi yhtälön lopputuloksen vain kuvitella silloin kun puhutaan isommista verkostokokonaisuuksista, liiketoiminnan ekosysteemeistä.

Ilman luottamusta ei synny verkostoa. Toisaalta se, joka onnistuu herättämään luottamusta tärkeimmissä sidosryhmissään, kokoaa ympärilleen ylivoimaisen verkoston. Luottamus on tunne, jonka syntyyn vaikuttavat monet seikat. Organisaatioista puhuttaessa näitä asioita ovat esimerkiksi brändi, maine tai toimintatavat. Tästä syystä yhä useampi yritys näkeekin sosiaalisessa mediassa esilläolon tärkeänä osana viestintä- ja verkostoitumisstrategiaansa. Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin osata verkostoitua myös face-to-face.

Verkostojen hallinnan haasteisiin Avance vastaa Verkostojen johtaminen –ohjelmalla, joka toteutettiin ensimmäisen kerran tänä syksynä. Kurssin ensimmäisellä jaksolla osallistujat pääsivät mukaan suureen verkostoitumistapahtumaan, Jyväskylässä toista kertaa järjestettyyn Nordic Business Forumiin. Aiheen pohdintaa jatkettiin kahdella muulla koulutusjaksolla myöhemmin syksyllä. Tavoitteena oli nostaa verkostoajattelu ihan uudelle tasolle ja näin tapahtuikin. Kiitokset osallistujille!

Seuraavan kerran Verkostojen johtaminen -ohjelma järjestetään ensi vuoden syyskuussa. Samaan aikaan pidetään järjestyksessään kolmas Nordic Business Forum, johon kurssin osallistujat pääsevät jälleen automaattisesti mukaan. Näemme, että kyseessä on ainutlaatuinen tapahtuma niin Jyväskylän kuin koko Suomenkin mittapuulla. Tällä kertaa haluamme olla mukana myös laajemmin tavoittamassa ihmisiä: sekä vanhoja, nykyisiä että tulevia asiakkaitamme ja yhteistyötahojamme. Siksi Avance on tänä vuonna yksi Nordic Business Forumin pääyhteistyökumppaneista.

Nordic Business Forum on tunnettu maailmanluokan tyyliin hoidetuista järjestelyistään, mutta ennen kaikkea esiintyjäkaartistaan, jollaista Suomen rajojen sisäpuolella harvoin nähdään. Jyväskylässä ovat piipahtaneet niin USA:n entinen varapresidentti Al Gore kuin legendaarinen bisnesguru Sir Richard Bransonkin. Tulevana syksynä mukana ovat muun muassa entinen GE:n johtaja Jack Welch, Wikipedian perustaja Jimmy Wales ja menestyskirjailija Malcolm Gadwell, joka on rankattu mm. sadan maailman vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon.

Lähde siis mukaan kuulemaan uusia ajatuksia, innostumaan ja verkostoitumaan. Kun varaat lippusi Nordic Business Forumiin koodilla Avance MBA (kirjoita teksti viestikenttään), saat 10% alennuksen aina kulloinkin voimassa olevasta hinnasta. Tämän hetkinen hinta 590€ (+alv) on voimassa 20.12. saakka.

Näiden vauhdikkaiden verkostokuulumisten vastapainoksi haluan toivottaa jokaiselle rauhallista ja kiireetöntä joulun aikaa sekä iloa ja onnistumisia vuodelle 2013!


sanna.palvimaki(at)jyu.fi

tiistai 13. marraskuuta 2012

The power of negative learning


Rarely the announced goal of seminar day is to know less in the evening than in the beginning of that learning session. I believe many of us would be surprised if the keynote speaker would start a day by listing items which we will  find much more difficult  to grasp or act on, after the session has ended. Someone might ask that what on earth is this program all about, is the goal here to become wiser or dumber?


Certainly our sincere goal is to move from unknown to known, from unclarity to clarity, from incapability to capability. But what is the road that leads to knowledge? It may not be as straight or smooth journey from unknown to known than what seems to be the typical assumption. It may be bumpy road indeed.  In fact, when we are talking about real learning, some and often several bumps are guaranteed.


Hence it may be perfectly possible that at the evening of an excellent seminar day you know less than in the morning of that day. Similarly, it may make perfect sense that after the intensive meeting in your organization you know less than when people came together, or it is also very plausible that while working with some vitally important project in your organization you start to see how you know less and less. Sometimes the hope of smooth journey evaporates when ideas, dreams and plans are put into action.

 
These all are symptoms of negative learning*. The key idea in negative learning is that things may prove to be much more difficult than what we have ever thought or encountered. Hence it may happen that we are not moving from unknown to known but we start to see how world is even much more complex that what we have ever imagined. Also unclarity may not render itself into clarity but different and even conflicting views  just seem to remain and may even grow stronger. And it may happen that we are forced to see how high are the hurdles for us to overcome before we can proceed from our present capability to our hoped capability.

 
The key message here is that whenever we are talking, thinking and planning about real learning we must always remember that there are two sides in this equation. There is that positive side of learning to knowing more,  the world of increasing clarity and the life with new valuable capabilities. At the same time there is often the more complex side of everything, the side where we may even feel that we are moving backward, or we seem to loose the existing clarity or we have to admit that there is really a lot more to do before new capabilities are in our beneficial use.


 At the same time there is something positive in negative learning. The symptoms of negative learning seem to relate to real action and to real effort to become better. Symptoms of negative learning are avoidable if we stay in the thinking, planning, dreaming phase. However revolving in those phases seldom create real learning.

 
Real learning means a setting where the possibilities and challenges of the world are encountered. Real learning creates a basis for a change, something can be done better in this world. The better action is based on deeper understanding and clearer view of the elements which are elementary in any given situation. Real learning is the thing that real MBA program is all about.

 
Safe and most rewarding journey!
 
ari.manninen(at)jyu.fi

 *I am thankful to professor Tapio Aittola for the concept of negative learning. At the same time this blog is my interpretation what that concept could mean in organizational life.

keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Take a look what the executive MBAs are reading

This short blog post is an introduction to our brand new book list for executives. This time we decided to publish our selection of readings in a new format; online and free for everyone to see.

Even though the digital tools of social media provide a huge source of inspiration nowadays (like described in Avance blog post: "3 reasons why also executives should use social media"), books are a great source of knowledge and ideas. Literature is an essential part of our eMBA programme´s learning methodology. We try to pick up the most inspiring and fundamental business books for our eMBAs to read.

Naturally you can take a look at books as learning instruments from various angles, like the last time when I blogged about our updated reading list:  ("To read or not to read? business books as a source of wisdom"). But now we'll cut some corners and get straight to the point.

The list is built on Goodreads.com. if the service is familiar for you, go straight ahead by clicking the read shelf bagde below. If you'd like a 2 minute briefing to the service and tips about how to use the list, we have prepared an introduction video for you.

Enjoy!
-Pasi Aaltola, Director of MBA Education

my read shelf:
Avance MBA's book recommendations, liked quotes, book clubs, book trivia, book lists (read shelf)

keskiviikko 3. lokakuuta 2012

Itsentuntemuksen kasvaminen ja opiskelijakollegaverkostot vaikuttavinta koulutuksessa


MBA-opintojen vaikuttavuustutkimus
Työelämä ja yritykset tarvitsevat uusia ajattelu- ja toimintamalleja selvitäkseen tulevaisuuden haasteista.Tekesin Finnsight 2015-raportin mukaan työelämän tulevia haasteita lisäävät erityisesti väestömme ikääntyminen, globalisoituvat työmarkkinat, työn muutokset ja ihmisten henkisten voimavarojen riittävyys kuten myös kestävän kehityksen edistäminen ja osaamisen muutokset.
Johtaminen on keskeinen tekijä organisaation menestyksen ja hyvinvoinnin kannalta. Avance MBA kokeneen liikkeenjohdon koulutusohjelmana pyrkii kehittämään opiskelijan omaa ja organisaation osaamista nimenomaan johtamisen näkökulmasta.

Kuinka Avance MBA onnistuu vastaamaan johtamisen kehittämisen haasteisiin? Mikä opinnoissamme koetaan vaikuttavimmaksi ja osaamisen kehittymisen kannalta merkityksellisemmäksi? Kehittääksemme toimintaamme edelleen, selvitimme asiaa viime vuonna MBA-ohjelmastamme valmistuneille suunnatulla kyselyllä.

Vaikuttavuuskyselyn tuloksia

Tärkeiksi johtajana ja johtamisen kehittymisen kannalta koettiin uusien näkökulmien löytäminen tuttuihinkin asioihin, asioiden näkeminen laajemmasta perspektiivistä, tiedollisen annin monipuolisuus sekä oman ajattelun, osaamisen ja toimintatapojen kehittyminen.

Itsetuntemuksen kasvaminen
Merkityksellisemmiksi MBA-opiskelijamme kokivat oman itsetuntemuksen kasvamisen ja itsensä johtamisen kehittymisen. Kehittyminen itsensä johtamisessa nähtiin perustana koko johtamisen kehittymiselle.

Tärkeänä itsetuntemusta kehittävä pidettiin sitä, että opinnot lisäsivät tietoisuutta omista vahvuuksista ja heikkouksista, vahvistivat luottamusta omaan osaamisen ja kehittivät oman toiminnan säätely- ja arviointikykyä.

Myös Mikael Nederström Optio-lehden syyskuun numerossa nostaa itsetuntemuksen johtajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi, jopa tärkeämmäksi kuin persoonallisuuden: ”Kun esimiehen minäkuva on linjassa sen kanssa, mitä mieltä muut ovat hänestä, se ennustaa esimiehelle hyvää menestystä työtehtävässään”.

Itsetuntemuksen lisäämiseen yksilön näkökulmasta Avance MBA-opinnoissa keskitytään erityisesti Johtamisen Psykodynamiikka –ohjelmassa ja ryhmän näkökulmasta erityisesti Johtajuus ja yhteisödynamiikka –ohjelmassa.

Verkostot oppimisympäristönä
Verkostot ja vuorovaikutus opiskelijakollegoiden kanssa koettiin tärkeänä voimavarana sekä työhön että opiskeluun. Asioiden jakaminen luottamuksellisesti ”samaa kieltä” puhuvien kanssa koettiin ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi – kaikkea kun ei omassa työyhteisössä voi jakaa.
Opiskeluryhmien avoimuus ja vuorovaikutus pitivät opiskeluilmapiirin innostavana ja antoi oman yrityksen ulkopuolista näkemystä asioihin.  ”Näkemykset laajentuivat, kun ryhmissä eri aloilta olevat ihmiset jakoivat kokemuksiaan ja osaamistaan”. MBA-opintojen aikana syntyi myös ideoita keskinäisistä liikesuhteista.

Oppimistaitojen kehittyminen
Oppimista kuvattiin pitkäaikaiseksi oppimisprosessiksi, jonka aikana saatuja ”oppeja” pystyi soveltamaan ja kokeilemaan suoraan käytäntöön.

Oppimistaitojen kehittyminen koettiin myös tärkeäksi MBA-koulutuksen vaikutukseksi - alan kirjallisuuden lukeminen lisääntyi, tämä päivittää osaltaan osaamista jatkossakin – kirjallisuuden pohjalta kirjoitettujen esseiden kautta myös kirjallinen ilmaisutaito kehittyi. Erityisen merkitykselliseksi koettiin se, että opittiin asettamaan itselle realistiset kehittymistavoitteet ja valitsemaan itselle sopivimmat oppimismenetelmät.

Opintojen vaikutus työhön
Tärkeäksi koettiin, että MBA-opinnot johtavat myönteisiin muutoksiin työssä. Opintojen seurauksena työssä ja organisaatiossa nähtiin myös kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia. Opintojen tiivis kytkentä oman organisaation kehittämiseen koettiinkin erittäin tärkeäksi. Merkitykselliseksi mainittiin myös MBA-lopputyön saama arvostus omalla toimialalla.

Koulutusohjelmien toimivuus

Visiomme mukaisesti pyrimme olemaan arvostettu edelläkävijä vaikuttavien oppimisympäristöjen rakentajana johtajille ja asiantuntijoille. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneet opiskelijamme arvostivatkin koulutusohjelmiamme erittäin hyvin toimiviksi. Opintojen henkilökohtaistaminen koettiin myös erittäin hyvin onnistuneeksi. Saamamme kehittämisehdotukset liittyivät erityisesti opintojen aikana muodostuneiden verkostojen toiminnan tukemiseen opintojen jälkeenkin.

Jatkamme edelleen toimintamme kehittämistä visiomme mukaisesti varmistaaksemme, että jokaisella olisi mahdollisuus saada vaikuttavia kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä MBA-opintojensa aikana.

 

Kirjoittaja toimii Avance-johtamiskoulutuksessa koulutuspäällikkönä ja työn ohessa suorittaa väitöskirjatutkimusta johtamisen, työssä jaksamisen ja työssä jatkamisen yhteyksistä.


sirpa.koponen(at)jyu.fi

tiistai 28. elokuuta 2012

Voiko IT palvella?


Haluutsä sen heti vai teenkö tietokoneella? Tätä lentävää lausetta on käytetty lukemattomia kertoja ironisoimaan tietojenkäsittelyinfrastruktuurin ongelmia, jotka näyttäytyvät loppukäyttäjälle. Miksi näin on? Onko tilannetta mahdollista korjata tai jopa päästä siitä kokonaan eroon? 

Yhtenä suurimmista kulmakivistä IT-järjestelmien käytössä on käyttäjäkokemus. Hypetermi tuokin, mutta käytän sitä tässä vähän erilaisessa kontekstissa. Yleensä käyttäjäkokemusta käytetään kuvaamaan prosessia, joka käyttäjälle syntyy jotakin tuotetta tai palvelua käytettäessä.

Minulle käyttäjäkokemus kuitenkin pitää sisällään oleellisena asiana lähtötason ja oletuksen toivotusta lopputuloksesta. Käyttäjät ovat erilaisia ja heillä on omat tarpeensa ja odotuksensa, minkä vuoksi käyttäjäkokemuksen mittaaminen alkaa näyttää loputtomalta suolta. Tosin ei niissä soissakaan nyt suorastaan mitään vikaa ole, mutta kaikki eivät vain tykkää.

Viime aikoina on ollut runsaasti voimakkaasti kantaa ottavia kirjoituksia liittyen organisaatioiden informaatiojärjestelmiin. En nyt tarkoita epäonnistuneiden tietojärjestelmäpäivitysten mukanaan tuomaa kirjoittelua, vaan nykyisyyttä mahdollisuuksiin peilaavia tekstejä. Kirjoitukset ovat olleet puolesta tai vastaan ja molempiin suuntiin ihan hyviltä tuntuvilla perusteilla.

Esimerkkeinä näistä Tiina Siltalalta Kuluttajistumisen vastustaminen ei ole vaihtoehto sekä Roger Grimesin Why BYOD scares me tai Bob Lewisin Next-gen IT: It's not about BYOD ja Katri Riikosen CISO,joka sanoo aina ”kyllä”. Koneet on alun perin kehitetty palvelemaan ihmisten tarpeita ja tällaisessa roolissa niiden pitäisi edelleenkin pysyä. Kuka sitten osaa sanoa, mitä meidän pitäisi juuri nyt tehdä, jos asiantuntijatkin ovat erimielisiä?  Mistä tietää, mitä uskaltaa tehdä ja mikä olisi omalle organisaatiolle parasta? 


Tietojärjestelmäuudistuksiin lähdetään liian usein jokin yksittäinen tavoite mielessä ilman, että sen aiheuttamat toissijaiset vaikutukset olisivat selvillä. Korjaamalla jonkin prosessin yksi askel on pahimmillaan rikottu toisesta prosessista kokonainen rappukäytävä. Historia pitää sisällään esimerkkejä, joissa korkeatasoinen kulttuuri on taantunut jouduttuaan yksipuolisen näkökulman kahlitsemaksi. Yrityspuolellakin riittää murhetarinoita, joissa menestyvä organisaatio on lakannut miettimästä tulevaisuuttaan ja tämän vuoksi hukannut menestystekijänsä. Tiedon lisääntyminen auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä ja tiedon lisääntyminen lähtee aina kysymyksen esittämisestä. Ja koska tämän kirjoituksen kantavana teemana on tietojärjestelmät, peräänkuulutan tässä yhteydessä näihin liittyvät tiedon leviämistä.


Strategisella ja operatiivisella johdolla tulisikin olla näkemystä siitä, mistä välinepuolella kohistaan, ja uskallusta kysyä substanssiosaajilta, millaisia näkökulmia välineet tuovat mukanaan. Kaikki teknologia tai välineet eivät sovi kaikkien tarpeeseen, mutta monille työkaluilla on juuri niille sopiva paikka. Tietohallinto kuulostaa samaan tyyliin vähän 70-luvun termiltä kuin henkilöstöhallintokin: kuten enää ei riitä se, että palkat tulevat oikeana päivänä oikean ihmisen tilille, ei sekään riitä, että saa lähetettyä sähköpostin matkapuhelimella.

Lisäksi yrityksen dokumenttien tallentaminen henkilökohtaisen tilin taakse googledocsiin tai kontaktihenkilölistan säilöminen yksinomaan varmuuskopioimattomassa matkapuhelimessa eivät välttämättä ole yrityksen liiketoiminnan kannalta parhaita vaihtoehtoja. IT-palvelujohtajan tulisikin olla ylimmän johdon keskustelukumppani, ja keskustelukumppanin kanssa olisi kiva olla muutama yhteinen puheenaihe.
 
Tietotekniikkaan perustuva businessinfrastruktuuri kaipaa strategisia kannanottoja. Tietokoneet, mukana lukien ne matkapuhelimet ja tabletit, ovat oikeasti kivoja kavereita, jos niillä tehdään oikeita asioita.


jani.kurhinen(at)jyu.fi

maanantai 11. kesäkuuta 2012

Omakohtaisia kokemuksia MBA-opintoihin liittyvistä kansainvälisistä osioista

Omien MBA-opintojen kääntyessä loppusuoralle minua pyydettiin muutamalla sanalla palauttamaan mieliin kokemuksia opintoihini liittyneistä kahdesta kansainvälisestä osiosta.

Ensimmäinen retki tehtiin Menestyksen strategiat ohjelman yhteydessä ja kohteena oli hieman harvinaisempi matkakohde eli Islanti ja sen ”aina aurinkoinen” pääkaupunki Reykjavik. Viikon teema pyöri vahvasti Islannin taloustilanteen analysoinnilla ja kuinka siihen päädyttiin. Mitkä olivat syyt romahdukseen ja mitkä olivat seuraukset. Seuraukset oli toki nähtävissä myös katukuvasta: Keskeytettyjä rakennushankkeita ja tyhjentyneitä liikerakennuksia. Luennoitsijana oli mm. ex. ministeri joka kertoi oman näkemyksensä tapahtumista.

Objektiivisesti asiaa katsottuna herätti meissä kaikissa ajatuksia ko. ketjureaktion mahdollisuudesta myös muissa maissa. Esimerkkejä on valitettavasti nyt näköpiirissä kuten kaikki tiedämme.

Pelkkää taloudellista synkkyyttä viikko ei todellakaan ollut vaan sisälsi myös erittäin mielenkiintoisia yritysvierailuja joista mieleenpainuvimpana Orf Genetics (www.orfgenetics.com) ja sen karismaattinen (ja naisopiskelijoiden mukaan myös komea) perustaja Einar Mäntylä.
Tutustuimme Bio-tekniikan yritykseen jonka yhtenä tuotteena oli ryhmän ”Einarin tipoiksi” nimeämä ihmeseerumi jota saimme pienet näytteet mukaan tuliaisiksi. Huikea teknologiayritys joka oli loistava esimerkki liiketoiminta-alasta joka perustuu huippututkimukseen ja ennen kaikkea kyvystä tehdä siitä vielä liiketoimintaa. Toinen mieleenpainuva yritysvierailu suuntautui pelialan yritykseen (www.ccpgames.com) joka on saanut merkittävän jalansijan nettipeleissä maailmanlaajuisesti.

Yritysvierailun isännän esitellessä maantieteellistä jakoa heidän asiakkaidensa osalta ei jäänyt montaakaan mustaa aukkoa jossa sankaritar Eve ei olisi tunnettu. Pienenä yksityiskohtana yrityksen asiakkuudenhallinnasta jäi mieleen vuosittaiset käyttäjäpäivät jolloin parhaat pelaajat ympäri maailmaa kutsutaan ja kustannetaan Islantiin all include-retkelle tapaamaan muita pelaajia ja ideoimaan pelien uusia ominaisuuksia. Loistava tapa kuunnella asiakkaan ääntä ja samalla ulkoistaa tuotekehitystä loppukäyttäjille. Jo itse työympäristö yrityksessä oli hieman toista kuin mihin ns. perinteisessä toimistomiljöössä on totuttu...

Toinen ulkomaille suuntautunut retki oli osana Diversity Management ohjelmaa ja matkakohteena Espanja ja Barcelona. Olimme EADA-järjestön hellässä huomassa pari ensimmäistä päivää hieman sivussa kaupungista heidän koulutuskeskuksessaan ja loppuviikon Barcelonan ytimessä Ramblan lähistöllä EADA:in tiloissa. Luennot, kuten koko kurssin teemaan kuuluikin, käsittelivät diversiteetiä eri muodoissaan. Ensimmäinen päivä koostui Espanjan taloudellisen ja poliittisen historian läpikäynnistä joka sivumennen sanoen ei ole sekään (vrt. Islanti) varsinainen success story varsinkaan taloudellisessa mielessä. Työttömyyden hipoessa parhaillaan 25% , kauppataseen epätasapaino ja espanjalaisten yritysten vaikeudet globalisoituvassa maailmassa.

Mieleen jäi lisäksi Espanjalaisten yritysten tiettyjä ominaispiirteitä mm. 3 miljoonaa yritystä joista puolet yhden henkilön yrityksiä. Eli yritteliästä porukkaa mutta hyvin perhekeskeistä ja prinsiipinä tuntui olevan perheen etu ennen yrityksen etua. Elämänarvot kohdallaan mutta ei paras lähtökohta busineksen kehittämiselle. Kaikki langat halutaan pitää käsissään loppuun asti eikä helpolla palkata perheen ulkopuolelta osaamista yritystoiminnan kehittämiseen.

Muut viikon luennot havainnoivat diversiteettiä eri muodoissaan ja luennoitsijat olivat hyvin innostavia ja aktiivisia. Viitekehys (joka on muuten hieno termi jonka olen oppinut MBA-opintojen aikana ja viljelen sitä nykyään joka välissä luomaan akateemista uskottavuutta) koostui kaupallisista neuvotteluista, kilpailukyvyn luomisesta diversiteetin avulla. Viimeksi mainitussa harjoitustehtävässä piti tehdä suunnitelma espanjalaisen telemarkkinayrityksen laajentumisesta pohjoiseurooppaan.
Tehtävän purku ja saanto oli melko riemukas tapahtuma. Mikäli ryhmien presentaatiot olisi videoitu niin niistä olisi saatu loistavaa opetusmateriaalia mutta jääköön arvioimatta mille alalle. Muutenkin melkein joka sessioon kuului jonkinasteinen nopearytminen harjoitus ja sen purku. Tämä piti aikaeron ja raskaiden kulttuuriharrastusten väsyttämät opiskelijat tiukasti hereillä pitkät päivät luokkahuoneissa. Päivät olivat todellakin melko pitkiä luentojen jatkuessa joka päivä klo 19.00 asti.

Viikkoon kuului myös muutama yritysvierailu. Kohteina Vallformosan viinitila (www.valformosa.es)  ja loistohotelli Barcelonan keskustassa. Viinitilalla käytiin läpi koko viinin ja cavan valmistusprosessi ja lopuksi hieman liiketoiminnan näkökulmaa ja yrityksen haasteita viinibusineksessa. Brändin uudistaminen ja tuoteportfolion tiivistäminen olivat ajankohtaisia asioita. Jo aiemmin viittaamaani espanjalaiseen yrityskulttuurin ominaiset piirteet pätivät tähänkin yritykseen. Yrityksen lankoja pitää edelleen tiukasti käsissään 84-vuotias rautarouva joka mm. hyväksyy kaikki yrityksen laskut edelleen henkilökohtaisesti. On siinä nuorelle, yrityksen uudelle Belgialaiselle markkinointipäällikölle haastetta strategian uudistamisen osalta.  Rennolla otteella kaveri tuntui kuitenkin haasteeseen suhtautuvan.

Toinen yritysvierailu suuntautui hotelliin josta saa kattosviitin off –season aikana n. 7000 €/yö ja kiirempänä aikana hinta on hieman korkeampi. Pääsimme huoneistoon tutustumaan ja oman yöpaikkamme (joka oli toki aivan ok) päivittäminen tuohon penthouse-luomukseen loppuviikoksi herätti keskustelua josta kuitenkin luovuimme. Sviitissä ei ollut edes kuntopyörää joka sentään oli vakiovarusteena omassa hotellihuoneessani, keskellä lattiaa. Tämä yritysvierailu ei niinkään antanut diversiteetin näkökulmasta ihmeitä mutta osoitti millä tavalla voisi kaupunkilomaa viettää jos ei taloudellisista reunaehdoista tarvitsisi välittää.

Mutta varsinaiseen asiaan eli mikä on kansainvälisten jaksojen merkitys osana opintoja ? Itse matkustelu ei varmaan ole sinänsä mikään erikoinen elämys kohderyhmälle josta nyt puhutaan. MUTTA. MBA-koulutusputkessa olevista henkilöistä moni saa matkustaa työn puolesta vähintään riittävästi ja lomamatkailu on kaikille vain yksi vapaa-ajan viettomuoto mutta mietitäänpä hieman millä teemalla nuo em. retkeilyt tapahtuvat. Työmatkoilla valtaosa (allekirjoittanut mukaanlukien) näkee niinkin laajan osan paikallista kulttuuria kuin lentoasema-taxi-hotelli-taxi-toimisto-taxi-lentoasema jatkuvan kiireen saattelemana. Matkoilla on tavoite joka pitää saada suoritettua ja välittömästi takaisin kotiin. Lomamatkoilla taas ollaan perheen tai ystävien kanssa ja ollaan täysin vastakkaisessa moodissa liikenteessä. 

Opiskeluihin liittyvät intensiivijaksot tarjoavat kuitenkin mielestäni kolmannen ulottuvuuden jonka olen itse kokenut erittäin mielenkiintoisena. Tietyn teeman, kuten nyt Barcelonassa diversiteetti,  ympärillä tapahtuva tiivis yhdessäolo ryhmällä, joka ei koostu työkavereista eikä perheistä vaan erittäin fiksuista eri alueen ammattilaisista, on kokemus joka antaa vielä aivan erilaisia virikkeitä kuin nuo em. retkityypit. Kaikki ovat orientoituneet samalla tavalla ja keskustelut niin luentojen yhteydessä kuin yhteisillä päivällisillä ovat jotain mitä jää varmasti opintojen loppuessa kaipaamaan. Nytkin diversiteettiä ja siihen liittyviä kysymyksiä pohdittiin pitkin viikkoa mitä moninaisimmista näkökulmista. Ja jos näkökulmat uhkasivat loppua niin keksittiin lisää.

Diversiteetti tuo yleensä ensimmäisenä mieleen eri kansallisuudet, kulttuurit ja niiden omaksumisen sekä ymmärtämisen lähinnä liiketoiminnassa. Diversiteettiä on myös samasta kulttuurista mutta täysin eri toimintaympäristöistä tulevien ihmisten kanssa tapahtuva kommunikointi eri ilmiöitä pohtien, johon ei useastikaan ole mahdollisuuksia arkielämässä, ainakaan tällaisessa laajuudessa.

Putkiaivoisena insinöörinä olen kokenut esimerkiksi äärimmäisen mielenkiintoisena keskustelut julkisella sektorilla toimivien henkilöiden kanssa. Heidän toimintaympäristöönsä kuuluvien ominaispiirteiden vertailu yksityisen sektorin vastaaviin on ollut hyvin opettavaista ja avartanut allekirjoittaneen maailmankuvaa paljon enemmän kuin vierailu maantieteellisesti eksoottisissa kohteissa.

Juuri tällaista on mielestäni aikuisopiskelu parhaimmillaan ja se on itsessään suuri arvo varsinaisten kurssien suorittamisen ohessa. Tällaiseen tavallaan kiireettömään yhdessäoloon hieman erilaisessa ympäristössä tietyn teeman ympärillä kansainväliset jaksot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden. Samoin tulee hieman pysähdyttyä miettimään ja pohtimaan kyseessä olevan matkakohteen ominaispiirteitä hieman eri näkökulmasta kuin muilla aiemmin kuvaamillani matkatyypeillä. 

Nyt kun omien opiskelujeni osalta maaliviiva on pikkuhiljaa lähestymässä ja pitää luopua kuukausittaisesta muutaman päivän irtiotosta arkiaskareista on mahdollisuus vilkaista hieman peräpeiliin. Itse tutkinnon saavuttaminen joka oli opintoja aloitettaessa se suuri tavoite joka ajoi eteenpäin on loppusuoralla hieman menettänyt merkitystään. Tämä ei missään tapauksessa tarkoita tutkinnon aliarvioimista, päinvastoin. Omaa kokemustani kuvaa vain parhaiten veneiljöiden ja moottoripyöräilijöiden tunnettu slogan:

Tärkeintä on itse matka, ei päämäärä !  

Hyvää kesää kaikille t.

Opiskelija Tiihonen

maanantai 28. toukokuuta 2012

Mikä ihmeen Coaching?

Coachingin  ”virallinen” suomalainen taho, Suomen Coachingyhdistys ry, määrittelee Coachingin suunnilleen seuraavasti: ”Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan tarvittavia toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun ja tasapainoon parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja. Lisäksi Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen.

Coach auttaa valmennettavaa kehittymään ihmisenä ja hyödyntämään nykyisin käyttämätöntä potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja voi jopa ylittää omat tavoitteensa mikä auttaa osaltaan myös koko organisaatiota menestymään.

Tämä valmennusmalli on tullut Amerikasta, kuten arvata saattaa, mutta ei tarkoita kuten on arveltu, urheilussa tapahtuvaa joukkuevalmennusta - toki yhteisiä piirteitäkin löytyy.  Tässä tarkoituksessa käytetty nimike Coach ei tarkoita ”käskyttäjää” tai ”piiskuria”, kuten vaikkapa jääkiekkovalmennuksessa on tapana sanoa.

Kun itse ”hurahdin” Coachingiin  ja lähdin sitä tutkimaan ja opiskelemaan, ajatukseni oli tuoda omiin koulutusohjelmiini ja erityisesti johtoryhmätyöskentelyyn sekä erilaisten ryhmien/ tiimien toimintaan tehoa. Nyt voin sanoa, että näin voi todellakin tapahtua, mutta työ vaatii ammattitaitoista coachingotetta ja osaamista sekä kaikkien organisaatiotasojen sitoutumista. Itse olisin sitä mieltä, jokaisella merkittävällä organisaatiolla tulisi olla oma ”koticoachinsa” joka suunnitellusti ja kokonaisvaltaisesti veisi organisaatiossa eteenpäin tätä valmentavaa toimintamallia.

Coaching taipuu siis monenlaiseen valmennukseen ja niinpä valtakunnasta löytyykin erilaista coachingosaamista kuten esimerkiksi Lifecoaching, joka pyrkii valmennettavan elämänhallinnan parantamiseen.

Itseäni aiemmin mainittujen johtoryhmä- ja tiimivalmennusten lisäksi on mietityttänyt eräänlainen uracoahing. Olen nimittäin saanut todeta valitettavan usein, että opiskelijat lähtevät jatko- opintoihinsa vain esimerkiksi itse opiskelun tai ympäristön/esimiehen painostuksen vuoksi, ilman että on mietitty  millaista merkitystä opinnoilla on henkilön urakehitykseen tai onko valitulla koulutuksella ylipäätään vaikutusta urakehitykseen vai olisiko urakehityksen kannalta hyvä valita jokin muu koulutus.

Olenkin pyrkinyt kertomaan opiskelijoille ”näkemäesteestä”, joka estää heitä näkemästä omaa urakehitystään. Urakehityksen näkemäeste täytyy vain palastella ja mennä sen yli pala palalta eikä katsoa näkemäestettä kuin ylitsepääsemätöntä vuorta.
Näkemäeste voi toki johtua myös koulutusvajeesta tai osaamiskuilusta, jonka yli tulee rakentaa silta tai täyttää koko kuilu.  Ylityksen jälkeen on taas mahdollista jatkaa urakehitystä. Tämän sillan rakentamiseen löytyy osaamista ja koulutusta yllin kyllin erilaisista ”osaamiskaupoista”, vaikkapa täältä meiltä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutuksesta.

Coach ei ole ”besservisseri” joka tietää kaiken, eikä Coach ole mentori, tuutori, työnohjaaja tai muu neuvoja tai opettaja, joskin joissain coachingmalleissa näitäkin piirteitä voi ilmetä.  Coach on mielestäni eräänlainen ”hoksauttaja”, joka auttaa valmennettavaa itse löytämään omat vahvuutensa ja omat polkunsa.

Ja kaiken tämän Coach pyrkii tekemään, kuten coachingissa sanotaan, vaikuttavilla kysymyksillä - ei neuvomalla tai tuputtamalla.

vesa.peurakoski(at)jyu.fi
koulutuspäällikkö, Coach

keskiviikko 2. toukokuuta 2012

3 REASONS WHY ALSO EXECUTIVES SHOULD USE SOCIAL MEDIA


Where does the professional value of using social media come from? Facebook, Youtube, Pinterest etc are fun for sure, but where is the beef for an executive? Social media services and their business models are hot topics in executive education, but when it comes to actively using them yourself, one question is often raised: Are these web services with appealing mobile apps just entertaining weapons of mass distraction that take our focus off from work? Why should I get engaged personally?

I really started to ponder this one day when I was browsing Facebook working hard at the office. In the following, I´ll try to pinpoint some aspects on why you should start using social media especially with professional interests in mind. And if you consider yourself playing a leadership role in your organisation, why you should actually start right away...

1 CREATE YOUR PERSONAL LEADERSHIP DASHBOARD

Monitoring the web for interesting information is a huge tool available for everyone. It is quite easy to build your own radars to gather interesting updates about your company, brand etc. Using Twitter, Linkedin Today, Google+ , Facebook, RSS feeds and many more you can tailor your own personal information management system.

Smart filtering is crucial. Filter information from your field of business, competitors etc and about your professional interest in general. This personalized flow of information can be considered as your personal leadership dashboard (neat term picked up from this excellent post by Alexandra Samuel.

Specific web services evolve quickly and can get replaced by others even quicker, but one thing might be here to stay: Social media is representing a revolution in distribution, sharing and creation of information. But like Brian Solis nicely puts it: Social media amplifies noise, it is your job to amplify signal.

What are the things in your business environment relevant for you to keep an eye on? What kind of changes you need to watch for?

2 ENHANCE YOUR NETWORKS

Collaboration and networking are hot topics nowadays, and for good reasons. Growing complexity of business requires placing more emphasis on working across traditional organizational boundaries. The working entity is more often a network instead of a team. This shift in management thinking is excellently described by Jon R Katzenbach in his HBR blog post "Look Beyond the Team: It´s About the Network" (read it!)

Joining relevant Linkedin groups alone can be huge benefit, not to mention other possibilities that web offers on connecting with interesting thinkers in your field. I think the most important thing is to see how social media communicational logic is transforming the way we work and create value. It is changing the way we should look at organizations. One of my favorite bloggers in this field is Esko Kilpi.

3 INTENSIFY YOUR LEARNING

In this world of constant change everything is about learning and adapting. Stronger sensemaking requires reflecting upon your past and present activities both personally and with your community. Blogging for instance helps you to reflect upon what you have learned, cloud based note making services helps you to remember everything (like they say at Evernote´s slogan...). Cloud service logic and technology are shaping the individual and organizational learning as a whole. Moreover, cloud learning can even be seen as a universal primary education concept of the future. Wait, what? Yes, really, check this blog post by Teemu Arina. That will trigger some thoughts I assure you.

I think that new social media services represent huge source of innovation and they reflect the digital transformation that is shaping the business environment and transforming the organizational logic. Services come and go, but adapting to disruptive innovations is here to stay. And best understanding if often based on personal experience, also with executives, right?

These 3 reasons was not meant to be an exhaustive list of social media´s professional benefits. Hopefully it provided some food for thought though.  
By the way, what is your list of reasons of using social media for professional competence building? What does your "productivity cloud" set of services look like?

-Pasi Aaltola
Director of MBA Education
Avance Executive Education
Jyväskylä University School of Business and Economics