perjantai 31. toukokuuta 2013

Menestyksen Strategiat – osana liiketoiminnan ja johtajuuden kehitystäSeuraavassa tuumauksessa muutamia päällimmäisiä tuntoja Menestyksen Strategiat –ohjelmasta.

Syksyllä 2012 aloittaneessa Menestyksen Strategiat opintokokonaisuudessa oli mukana 36 osallistujaa. Osallistujalistaa etukäteen silmäillessä osallistujien kirjo oli varsin laaja – oppilaitosten edustajista, pankki & finanssi- ja vakuutuslaitosten edustajiin sekä joukko myynnin, markkinoinnin ja teknisen toiminnan edustajia eri aloilta. Ensimmäinen mieleen tullut ajatus - miten näin laajan variaation joukosta löydetään toisia tukevia johtamiskäytänteitä ja malleja kun liiketoiminnat ja ansaintalogiikat ja sitä myöten myös totutut johtamiskäytänteet eroavat merkittävästi eri aloilla.

Ohjelman sisältöä tarkastellessa ja analysoidessa näin jälkikäteen on helppo havaita sen perusteet koko MBA-ohjelmalle. Kokonaisvaltainen strateginen ajattelu ja strategian luomisen perusteet yhdistettynä vahvaan taloudelliseen ymmärrykseen  sekä liiketoimintamallien luomisen kyky ovat kiteytetysti koko liiketoimintajohtamisen tärkeimmät elementit. Tähän kun lisätään organisaatioviestinnän ja kommunikoinnin osaaminen ja tietysti kurssilla loppua kohti lisääntynyt johtajan itsetutkiskelu ja omien vahvuuksien ja heikkouksien havainnointitaito, alkaa koko onnistunut paketti olla kasassa. Muutamia piristyksiä perusosioiden lisäksi on onnistuneesti haettu muun muassa jaksolla asiakaslähtöiseen innovointiin sekä kansainvälisyysosiolla.

Omia kokemuksia hieman tarkemmin analysoidessa, nostaisin esille erityisesti talousjakson. On huikeaa millaisen informaatiopläjäyksen nämä kaksi päivää sisälsivät. Kun ajatellaan jakson aihetta ja sisältöä mielestäni vieläkin merkittävämpää on se, miten omalla inspiraatiollaan ja sitoutumisellaan luennoitsijat saivat osallistujan suorastaan imemään tätä varsinaisen kuivahkoa teoriaa. 

Käytännön esimerkit ja kotiharjoitukset istuivat helposti eri alojen edustajien nykyisiin kokemuksiin ja vahvistivat opittuja teemoja. Toinen erittäin positiivisen tunnelman jättänyt jakso liittyi liiketoimintaprosessien luomiseen ja tunnistamiseen, jossa taas kerran vahvojen käytännön esimerkkien kautta osallistujaa valmennettiin tutkimaan oman liiketoimintansa perusteita ja ansaintamalleja sekä kyseenalaistamaan totutut yritys- ja organisaatiorakenteet.
 
Asiakaslähtöisen innovoinnin jaksolle odotukset olivat allekirjoittaneella varsin korkealla. Osa materiaalista ja Case-esimerkeistä olivat hyvin mielenkiintoisia, mutta perusteollisuuden ja palvelualojen osallistujille olisin toivonut vielä hieman enemmän innovoinnin elementtejä ”pilvipohjaisten” innovaatioiden ulkopuolelta. Suomi on kuitenkin vielä tänä päivänä rakentunut vahvan perusteollisuuden ja palveluliiketoiminnan päälle ja siten yrityselämän esimerkkien olisi hyvä tukea myös niiden onnistumisen mahdollisuuksia sekä benchmarkata onnistuneita kotimaisia globaaleja yrityksiä.

Jälkikäteen arvioitaessa työmäärä Menestyksen Strategiat kokonaisuudessa oli suuri, mutta tehtävien aikataulutus edesauttoi opintojen suorittamista. Etukäteistehtävät, esseevastaukset, PowerPoint -esitykset aihealueista omaan yritykseen peilaten ja MS-lopputyö lyhensivät iltoja ja vapaa-aikaa kiitettävästi. Itselleni erityisesti kirjoitustehtävät tuottivat luomisen tuskaa, joka kuitenkin loppua kohden lähti purkautumaan. 

Vastaavasti aiheiden helppo sijoittelu oman varsinaisen työn aihepiireihin oli positiivista ja tuotti samalla myös työnantajalle konkreettista hyötyä.

Oppimiskokemuksena pienryhmien keskustelut ja varsin aktiivinen luentojen osallistuminen olivat ilahduttavaa. Eri alojen kokemukset ja substanssit yhdistämällä itse asiassa sai luotua aivan uusia ajatuksia omaan arkiseen työhön. Samoin esimiestilanteiden kokemusten jakaminen oli hyvä tapa sparrata toisiamme arjen tilanteissa.  

MS-lopputyön merkitys kurssilla opitun tiedon yhdistäjänä on suuri. Erityisesti hyvällä, ajankohtaisella ja henkilöä koskettavalla aiheella saa lopputyöstä todella haasteellisen kokonaisuuden. Oma kokemus lopputyöstä oli paitsi haastava, myös omalle organisaatiolle erittäin hyödyllinen kokonaisuus, jonka aikaansaaminen arkisen työn ohella olisi ollut liki mahdoton tehtävä. Lopputuloksena näyttäisi syntyneen uusi palvelukokonaisuus ja jokseenkin merkittävää uutta liiketoimintaa omalle vastuualueelleni.

Pienen ylistyksen antaisin myös yrityspelille, jonka henkilökohtaisesti ja omalla joukkueellamme toi suuren nautinnon ja katsauksen kokonaisvaltaiseen globaaliin yritystoimintaan ja voin hyvin nähdä pelin tarjoavan koulutusmahdollisuuden pienille ja keskisuurille yrityksille globalisoitumisen alkuvaiheilla. Uskon että tämä avasi monen kurssilla olijankin silmät niihin haasteisiin, joita globaali liiketoiminta tuo mukanaan ja vaatii huomioimaan. Toisaalta meille siinä jo mukana olleille peli toimi hyvänä aktivointina tarkastella muun muassa siirtohinnoittelun, kurssimuutosten, paikallisten verotusten ja rahoitusten vaikutuksia tuloksen ja omistaja-arvon suhteen.

Kiitokset kaikille asiantuntijaluennoijille intohimosta työhönne ja erityisesti ohjelman opiskelijoille aktiivisesta ja avoimesta yhteistyöstä reilun puolen vuoden aikana. Uskon ja toivon että jatkamme samaan malliin tulevissa koitoksissa.


Antti Turunen,
EMBA-opiskelija

tiistai 7. toukokuuta 2013

Future of self-improvement: Personal Development Cloud?


The past year has been the year of social media in executive education. What started as a managers' urge to stay up to date in this field has lead into a more profound change in managerial work, both on organisational and individual level. Here I'll concentrate on the latter by building on the past year´s experiences in running open and tailored exec education seminars and programmes (Web For Executives) about this theme.

Main message of this blog post is clear: It is time to get serious with digital applications and services.  
I´m not going to present opinions about which digital services are fashionable, fun or what will be the next killer app. Instead I´ll take a bit broader perspective to the issue. I would argue that in the future a wide array of different digital services will constitute the toolbox for your personal professional development. 

This "Personal Development Cloud" comes with the following features: 
tools of the trade
  • It will mould to your individual needs (Personal)
  • It is about enhancing your professional working capacity, not only productivity in mind but also including well-being and learning quite widely. (Development) 
  • It is always with you, instantly accessible online on every device (Cloud)

A year ago I wrote a blog post titled "3 reasons why also executives should use social media". The reasons then were about information management, networking and learning. I still consider this as the core of your personal development, surrounded by more specific goals and digital tools in each area. Here is a visualization of it, including a selection of my favorite services and apps that I use for these purposes at the moment. 


What I am  presenting here is not completely a new idea. Personal clouds have been discussed for a while now. Actually, my presentation is focused to approach the issue mainly from personal professional development point of view. I think this approach is quite important one since quite often the learning side is neglected when talking about modern technologies. Learning social media is not just about learning in order to reduce managers´ anxiety and "remaining the feel for the business game". Personal productivity cloud changes the game. We are also only in the beginning of quantified self when it comes down to personalized big data, analytics and behavioral pattern recognition.

Another view to the issue would be to look it from organisation´s perspective, as a complete set of tools, applications and practices for today´s knowledge work. That quickly raises new questions, for instance about collaboration on information objects, future of CRM, competence and topic-based problem solving inside the organisation etc. These topics are truly worth attention and many blog posts of their own. 

So the personal development cloud is not the whole picture. And I'm neither saying that the future of self-development is characterized only by digital services and apps. But what I am indeed arguing is that personal development is going to get quite digital whether you like it or not. And that without this digital approach, your self-improvement strategy is really missing something essential.

Digitalisation is going to supercharge personal development. Or how else would you be able to: 
  • Filter personalised news feed globally, 24/7? 
  • Quantify and analyze your activities and development? 
  • Remember everything by making searches to your easy to updatable learning notebooks and documents? 
  • Expand and utilize your professional learning network exceeding organisational boundaries? 

And last but not least, the most important question:
What does your personal development cloud set of services and professional practices look like and how are you going to develop it?


-Pasi Aaltola

Director of MBA Education
Avance Executive Education
Jyväskylä University School of Business and Economics