tiistai 5. syyskuuta 2023

Tekoäly vs ihminen: Mitä johtajat miettivät ennen ilmoittautumistaan EMBA-opintoihin?

Kuluneen vuoden aikana tekoälyn generatiiviset kielimallit ovat nousseet keskiöön ja herättäneet suurta kiinnostusta, myös EMBA-kursseilla. Meidän EMBA-ohjelmassa osallistujia ohjeistetaan ja tuetaan tekoälyn tehokkaassa hyödyntämisessä, ja aiheeseen on omistettu kokonainen valinnainen kurssikin. Yleisesti ChatGPT-tyyppiset kielimallit ovat saaneet vastata esitettyihin kysymyksiin, mutta tällä kertaa päätin kääntää roolit ja pyysin tekoälyä laatimaan kysymykset, joihin sitten vastaisin itse.

Pyysin Googlen Bard tekoälyä kertomaan mitä johtajat miettivät ennen ilmoittautumistaan EMBA-opintoihin. Tekoälyn vastaus alla. 


Seuraavaksi pyysin Bardia vastaamaan näihin kysymyksiin nimenomaan Jyväskylän yliopiston EMBA-ohjelman näkökulmasta. Valitettavasti tekoälyn vastaukset eivät olleet yhtä laadukkaita kuin sen kysymykset. Vaikka Bardilla on periaatteessa pääsy viimeisimpään tietoon internetissä, sen tarjoamat vastaukset olivat puutteellisia ja jäivät vaille syvällisempää näkemystä siitä, miten juuri kyseinen EMBA-ohjelma vastaisi näihin pohdintoihin. Arvelin, että EMBA-ohjelmaa tunteva ihminen pystyisi tarjoamaan parempia vastauksia. Seuraavassa esitän tiiviit vastausnäkökulmat näihin kysymyksiin. Käytän Jyväskylän yliopiston EMBA-ohjelmasta tiivistä nimitystä "JYU EMBA".

Bard: Omat tavoitteet ja tarpeet: Johtajat miettivät, mitä he haluavat saavuttaa EMBA-koulutuksella. Haluavatko he kehittää uusia taitoja, edetä uralla tai vaihtaa alaa?

Pasi: Tämä on erinomainen kysymys. Tyypillisesti johtajilla on monenlaisia tavoitteita EMBA-ohjelman suhteen ja niin kuuluu ollakin. JYU EMBA-ohjelmassa opiskelijoita kannustetaan pohtimaan omia oppimis- ja kehittymistavoitteitaan ohjelman alussa tutkimuksellisesti kehittämämme viitekehyksen avulla. Tiiviin johdatuksen aiheeseen voit lukea täältä.

Bard: Oma työtilanne: Johtajat miettivät, kuinka EMBA-koulutus sopii heidän työtilanteeseensa. Onko heillä aikaa ja resursseja osallistua koulutukseen?

Pasi: Ajankäyttö on varmasti merkittävä huolenaihe. Yhteenvetona voisi todeta, että JYU EMBA-ohjelman opiskelu vaatii noin kahden päivän koulutusjakson kuukausittain, ja lisäksi opiskelijoilta odotetaan tehtävien suorittamista omalla ajallaan. Opintojen aikatauluun voi myös itse vaikuttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman kautta. Opinnot liitetään tiiviisti osallistujan omaan työhön ja liiketoiminnan kehittämiseen. Koska näemme että EMBA-opinnot ovat hyödyllinen investointi myös organisaatiolle, ja koska myös osallistujien muu aika on arvokasta, järjestetään JYU EMBA-koulutuspäivät arkipäivinä.

Bard: Opiskeluohjelman sisältö: Johtajat vertaavat eri EMBA-ohjelmien sisältöjä ja löytävät itselleen sopivan vaihtoehdon. He miettivät, mitkä aiheet ovat heille tärkeitä ja mitkä taidot he haluavat kehittää.

Pasi: JYU EMBA-ohjelman suuri koko (tällä hetkellä noin 200 opiskelijaa) mahdollistaa suuren määrän valinnaisia kursseja. Niiden avulla opinnot voi suunnata juuri itselle ja omalle organisaatiolle olennaisimpiin teemoihin.

Bard: Koulun maine ja sijainti: Johtajat voivat ottaa huomioon myös koulun maineen ja sijainnin. Haluavatko he opiskella tunnetussa koulussa vai sellaisessa, joka sijaitsee lähellä heidän kotiaan tai työpaikkaansa?

Pasi: JYU EMBA on Suomen vanhimpia ja arvosteluimpia liikkeenjohdon ohjelmia. Sitä on toteutettu vuodesta 1989 ja sen laadun takeena toimivat kolme kansainvälistä akkreditointia. Sijainti onkin mielenkiintoinen juttu. Koulutusta toteutetaan Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella. Osa valitsee ohjelmamme opetuksen Helsinki painotteisuuden vuoksi, kun taas toiset nimenomaan haluavat hyötyä monipuolisista, korkeatasoisista koulutuspaikoista ja puitteista, jotka tarjoavat mahdollisuuden irrottautua omasta arkiympäristöstä. JYU EMBA ei ole sellainen ohjelma joka suoritetaan siinä samassa kampuksen salissa.  

Tällainen lyhyt vuoropuhelu tekoälyn kanssa tällä kertaa. Parhaat keskustelut näistä teemoista syntyvät kuitenkin aina oikeiden EMBA-opintoja harkitsevien ihmisten kanssa. 

Ole yhteydessä tai tule käymään osastollamme Nordic Business Forum tapahtumassa. Kuulisimme mielellämme mitä sinä mietit EMBA-opinnoista!
Pasi Aaltola
johtaja, EMBA-koulutus
pasi.aaltola(at)jyu.fi 


JYU EMBA. Menesty johtajana.