tiistai 18. joulukuuta 2018

Huikealla oppimisen matkalla

Opiskelu oman työn ohella on ollut minulle oikeastaan aina se paras tapa opiskella. Ehkä se johtuu suurelta osin siitä, että olen kasvanut yrittäjäperheessä ja siten jo nuorena omaksunut yrittäjyyden arvot ja elämäntavan.

Meille yrittäjille on hyvin tavanomaista se, että hinku tehdä asioita on usein suurempi kuin teorioiden opiskelu. Itseasiassa opiskelu ja siitä saatava hyöty myös käytännön tekemiseen hahmottuu usein vasta myöhemmin. Maltoin onneksi myös nuorempana opiskella.


Kun on ollut yhtäjaksoisesti työelämässä jo kolmekymmentävuotta, niin osaamisalueet ja vastaavasti kehittämisalueet vaihtelevat. Sukuyrityksemme, johon olen maailmalta takaisin tullut, on nyt hyvin erilainen kuin se oli kotiin tullessani.

Aloittaessani työni oli vahvuuteni tietenkin nuoruuden uskallus, mutta myös koulutuksen ja ulkomailla työskentelyn jälkeen markkinointi ja kielet. Kun oli lisäksi ”peruna suussa” syntynyt, tunsin perunan ominaisuudet hyvin eikä viljelyn salatkaan vieraita olleet muutaman vuoden kesätyöjaksojen ansiosta. Sain hyödyntää omaa osaamistani varsin vapaasti isäni myötävaikutuksella.

Pärjäsin siis mielestäni hyvin ja olimme omalla alallamme markkinajohtaja vajaan neljän vuoden kuluttua siitä, kun olin työni aloittanut. Opiskelin siinä samalla vielä lisää ja perheen perustaminenkin tuli ajankohtaiseksi. Olin kolmatta päivää äitiyslomalla, kun turvallinen maailmani lähti muuttumaan isäni odottamattoman poismenon johdosta.

Jo isäni eläessä, olimme ostaneet metallialan yrityksen ja tälle tielle me olimme tulevaisuutta hahmottaneet. Elintarvikealan rakennejärjestelyjen ja EU:n mukanaan tuomien haasteiden myötä meillä kypsyi ajatus toimialan vaihdosta.
Nykyisin työni on uusien mahdollisten ostettavien yritysten etsintää ja sitten niiden hallituksessa työskentelyä, mikäli on kauppoihin päästy. Olemme tällä hetkellä pääomistajana kahdessa metallialan yrityksessä ja yhdessä vähemmistöosakkaana. Kun ennen olin paljon operatiivisen toiminnan ja käytännön tekijän paikalla, nyt olen enemmän sivustatarkkailija ja laajempien kokonaisuuksien hahmottaja.

Tulevaisuuden trendejä tulisi osata herkästi havainnoida ja kyetä sitten havainnot oikein tulkita. Toteuttaminen jää sitten muiden tehtäväksi ja se joskus hieman harmittaakin, mutta olen hiljalleen oppinut roolistani nauttimaankin. Olenhan kuitenkin aika vapaa liikkumaan yrityksestä ja tehtävästä toiseen.

Olen mukana myös poliittisessa toiminnassa ja sitä myötä olen julkisomisteisten osakeyhtiöiden / kuntayhtymien hallituksissa joko jäsenenä tai puheenjohtajana. Olen vahvasti mukana myös Suomen Yrittäjien toiminnassa ja olen tällä hetkellä myös alueemme yrittäjäjärjestön Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja.

Miksi sitten vielä opiskelemaan? Kun on monessa mukana ja tehtävät vaihtelevat organisaatiosta toiseen, voi punainen lanka joskus olla hyvin hailakan punainen. Yksityinen- ja julkinen sektori poikkeavat toisistaan paljonkin varsinkin päätöksenteon nopeuden suhteen puhumattakaan poliittisesta päätöksenteosta.

Tämän EMBA:n aloituksen yhteydessä tuli pohtia sitä, mitä on ja mitä osaa sekä mitä haluaa olla. Tämä pohdinta pakotti laittamaan ”paperille” sen, mitä oli ehkä aiemmin miettinyt muttei kuitenkaan ollut tehnyt asialle mitään. 

Määrittelin tuolloin alussa kehityskohteiksi talouden osaamisen vahvistamisen ja strategisen suunnittelun ja halun oppia hallittua ajankäyttöä. Suunnitelmallisuus ei oikein ole vahva puoleni vaan tuppaan olemaan liian impulsiivinen ja siten lyhytjänteinenkin.


Opiskelujen aloittaminen tässä kaiken liki kaaosmaisenkin ajankäytön keskellä ei ehkä ollut kovin viisaskaan päätös, mutta kun sen tein ja opiskelut ovat jo hyvässä mallissa, voin todeta tehneeni todella hyvän päätöksen. Usein ympäristön vaihdos ja uudet ihmiset sekä opit auttavat näkemään asioita, jotka ovat pysyneet kauan piilossa. Omien todellisten vahvuuksien löytäminen voi olla yllättävänkin vaikeaa.

On paljon helpompi löytää heikkouksia ja antaa niiden horjuttaa itsetuntoa kuin vahvistaa rohkeasti vahvuuksiaan. Yhtäkaikki opiskelujen myötä halusin saada aivoilleni uutta syötettä ja tämä on kyllä toteutunut. Ja se tunne, kun on jakso kerrallaan saanut asiat tehtyä ja lopputyökin valmistui ajallaan, on kyllä huikaisevan palkitseva.

Menestyksen Strategiat -ohjelma oli sopivan tiiviiksi rakennettu ja aina jaksojen välillä tehdyt välitehtävät pakottivat tekemään aivotyötä jaksojen välillä. Jo varsin alussa annetut ohjeet siitä, että jo välitehtävätkin on hyvä ajatella niin, että niistä on hyötyä lopputyötä tehtäessä, osoittautuvat kyllä kullanarvoiseksi lopputyötä tehtäessä.

Säännöllisesti toistuvat jaksot saivat aikaan sen, että oma ajatustyö meni koko ajan eteenpäin ja hahmottui sitten sopivasti kokonaisuudeksi tehtävään lopputyöhön. Tämä auttaa pitemmän suunnittelun hahmottamisessa ja strategioiden laadinnassa.

Menestyksen Strategioiden selkeintä antia minulle itselle oli se, että selkeiden opintokokonaisuuksien myötä myös oma toiminta jäsentyi paremmin.
Jaksojen välissä luettavat kirjat ja artikkelit, sekä monipuoliset opintomateriaalit toivat kyllä kunnon tietopläjäyksen niin omaan kuin yritystemme toimintaan.

Menestyksen Strategiat -ohjelman myötä oppimisen nälkä vain kasvoi ja tästä on hyvä lähteä eteenpäin rakentamaan laajempaa kokonaisuutta. Jos hiukankin tuntuu siltä, että opiskelu ja itsesi kehittäminen kiinnostaa, niin toivotan sinut tervetulleeksi seuraavaan Menestyksen Strategiat -ohjelmaan! Ota rohkeasti askel kohti huikeaa oppimisen matkaa!
Anne Niemi
Yrittäjä, Järviseudun Peruna Oy
Menestyksen Strategiat -ohjelman 2017-2018 osallistuja
Executive MBA -opiskelija

keskiviikko 28. marraskuuta 2018

Obama, Niinistö - ei kahta ilman kolmatta


Onhan tämä ollut aivan ainutlaatuinen syksy. Johtamisen ja yritystoiminnan kehittäminen ovat todella nousseet huomion keskipisteeseen. USA:n edellinen presidentti Barack Obama vieraili Nordic Business Forumissa. Presidentti Sauli Niinistö puolestaan myönsi vienninedistämispalkinnon KasvuOpenille.

Sekä Nordic Business Forum että KasvuOpen ovat Jyväskylästä lähteneitä innovaatioita, joista on nopeasti tullut koko Suomea rikastavia ja vahvistavia menestystarinoita. Tähän aikaan sopii, että molemmissa menestystarinoissa on jo nyt myös kansainvälistä toimintaa, ja tämä on vasta alkua. Parasta menestystä molemmille organisaatioille ja samalla meille kaikille, jotka noiden organisaatioiden toiminnan kautta haemme uusia ajatuksia, verkostoja ja näkemyksiä oman johtamisen ja yritystoiminnan kasvun vahvistamiseksi.


Entä se kolmas tämän syksyn ainutlaatuinen tapahtuma. Mielenkiintoisesti myös tämä kolmas menestystarina liittyy Jyväskylään ja myös siitä on tullut koko Suomen yhteinen asia. Jyväskylän yliopiston kauppatieteen opetus alkoi 1967 ja nykyään kauppakorkeakoulu on yksi yliopiston kuudesta tiedekunnasta.


Johdon MBA eli EMBA-koulutus alkoi 1989 ja myös se on kasvanut koko Suomen kattavaksi toiminnaksi. Nykyisin erityisesti pääkaupunkiseutu on vahvasti mukana, sieltä tullaan vahvasti mukaan EMBA ohjelmaan ja paljon seminaareja sekä muuta toimintaa järjestetään Helsingin seudulla.

Mitä ainutlaatuista sitten liittyy yliopiston syksyyn. Tämän päivän yliopistomaailmassa kansainväliset akkreditoinnit on tärkeitä.
Akkreditointien kautta kehitetään ja tarkastetaan eri ohjelmien laatua ja kansainvälistä vertailtavuutta. Akkreditoinnit ovat selkeä merkki maailmaluokan laadusta. Jyväskylän yliopistossa EMBA-ohjelma sai kansainvälisen AMBA-akkreditoinnin jo vuonna 2011 ja uudelleen 2016. Akkreditointiin kuuluu jatkuva laadun kehittäminen ja sitä myötä myös jatkuva arviointi.


Nyt yliopiston laatutyö on edennyt seuraavaan tärkeään vaiheeseen. Siinä missä AMBA akkreditointi keskittyi ja keskittyy jatkossakin EMBA-ohjelmaan, on tämän syksyn ainutlaatuinen saavutus AACSB akkreditointi. Tämä akkreditointi arvioi erityisesti kauppakorkeakoulun kokonaisuutta.

Makupaloja AACSB:n filosofiasta ja tavoitteista on koottu seuraavaan kahteen videoon. Ensimmäinen video nostaa esille akkreditoitujen koulujen tavoitteen kouluttaa tekijöitä, jotka muuttavat maailmaa. Toinen video korostaa yliopistojen ja eri organisaatioiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä. Nämä ovat asioita, joita pitkään pidetty keskeisenä myös EMBA ohjelmissa.

https://www.youtube.com/watch?v=v9Xy-fPWUyo#action=share
https://youtu.be/lGMYyYBDUzg


Hyöty asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Akkreditoinnit ovat saavutuksia sinänsä ja akkreditoiduista kouluissa tehdyt opinnot tunnistetaan laajalti, samalla akkreditoinnit ovat ennen kaikkea työkaluaja kehittää toimintaa edelleen.

Parhaiten asiakashyödyn on tiivistänyt työkaverini Jyrki Kauppinen. Jyrki sanoi, että erityisesti EMBA ohjelmien näkökulmasta AMBA akkreditointi varmistaa, että ohjelman sisällöt, laajuus ja vaatimustaso kaikkinensa vastaavat maailman parhaiden business koulujen tasoa. AACSB akkreditointi puolestaan keskittyy erityisesti siihen onko koko EMBA-ohjelmalla selkeät oppimistavoitteet ja kuinka noita asetettuja oppimistavoitteita kohti edetään ja kuinka oppiminen varmistetaan. Yhdessä nämä kaksi akkreditointia ovat todella vahva kokonaisuus.

Kiitos

Tämä on kiitoksen paikka kaikille opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille. Akkreditoinnit eivät tarkasta suunnitelmia vaan olemassa olevaa toimintaa. Yhdessä olemme valmiit rakentamaan maailmanluokan EMBA-ohjelman. Kiitos.


Ari Manninen, johtaja
ari.manninen(at)jyu.fi
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Executive MBAlauantai 20. lokakuuta 2018

Tunnelmia World Robot Summitista


Jyväskylän yliopiston Executive MBA opiskelija- ja alumniryhmä osallistui World Robot Summit -tapahtumaan Japanissa, Tokiossa. Tapahtuman erityisenä mielenkiinnon aiheena ryhmällä oli palvelurobotit, jotka on suunniteltu toimimaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Videossa Executive MBA-koulutuksen johtaja Pasi Aaltola kertoo tunnelmia tapahtumasta.

”Haluan tietää, miten digitaalisen tekniikan avulla voidaan parantaa autismikirjon ihmisten elämänlaatua. Jos se on mahdollista, meidän on toteutettava se." 

Näin lausuu matkalla mukana ollut EMBA-alumni, Autismisäätiön toimitusjohtaja Timo Heiskala. Lue lisää Timon mietteitä Helsingin Sanomista.

Lisätiedot: pasi.aaltola(at)jyu.fi
Johtaja,
JYU Executive MBA -koulutus

tiistai 16. lokakuuta 2018

Kiertotalous muuttaa perinteisen jätehuoltoyhtiön toimintaa

Lassila & Tikanojan ympäristöpalveluiden liiketoiminnan yksi kantavista liiketoiminnoista on perinteinen jätehuolto. Tämä yhdyskuntien jätteiden keräys- ja käsittelyliiketoiminta ei enää kasva, mutta samalla kierrätystä ja kiertotaloutta edistetään merkittävästi. Tämä on johtanut siihen, että tavaroiden uusiokäytöstä on tullut merkittävää liiketoimintaa, esimerkiksi Huuto.netin, Tori.fi:n ja Kierrätyskeskusten luotsaamana.

L&T:n strategiatyössä pohdimme kannattavaa kasvua uudistumisen avulla. Loimme strategian, jossa jaoimme liiketoimintamme perinteisiin jätehuoltopalveluihin sekä perustimme kokonaan uuden toiminnon kiertotalouden mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Nyt olemme toteuttaneet uutta strategiaa yli vuoden ajan panostaen merkittävästi uusien liiketoimintojen luomiseen. Tulokset ovat rohkaisevia.

Helppo-palvelut hyödyntävät digitaalisuutta

Yksi uusista liiketoiminnoista on Helpponouto-palvelu, joka lanseerattiin vuoden 2017 alussa pääkaupunkiseudulle. Palvelun innovoinnissa hyödynnettiin oman henkilöstön lisäksi myös ulkopuolisia tahoja ns. co-creation –mallin kautta. Järjestimme mm. hackathon-tapahtuman, jossa palvelukehityskilpailun voittajajoukkue keksi Helpponouto-palvelun perusidean. Sittemmin palvelua on kehitetty asiakaspalautteiden pohjalta nykymuotoonsa.

Palvelu yhdistää kaksi liiketoimintaa uudeksi kiertotalouden palveluksi: tarpeettomiksi jääneiden tavaroiden toimitus uudelleen käytettäväksi sekä perinteisen kierrätysmateriaalien nouto- ja käsittelypalvelun. Samalla hyödynnetään digitaalisten työkalujen tuomat mahdollisuudet sekä pelillistämisen opit, kiertotalouden trendit huomioiden.

Verkkopalvelun kautta käyttäjä voi tilata helposti haluamansa tuotteen noudon, kaikilla päätelaitteilla. Nouto tapahtuu kotiovelta, jossa myös koko palvelun laskutus tapahtuu. Tämän jälkeen tuotteet toimitetaan ensisijaisesti uudelleenkäyttöön, esimerkiksi SPR:n tai Kierrätyskeskuksen organisaatioiden kautta. Vain käyttökelvottomat tuotteet kierrätetään materiaaleina.

Palvelua kehitetään aktiivisesti ja sen kattavuutta laajennetaan maantieteellisesti suurimpiin kaupunkeihin eripuolilla Suomea. Toinen kehitysalue on Helppo-konseptin luominen, joka tarkoittaa kokonaisen tuoteperheen rakentamista. Tästä esimerkkinä on Helppovarasto-palvelu, joka on kokeiluvaiheessa pääkaupunkiseudulla. Tässä palvelussa yhdistetään väliaikaisvarasto sekä tarpeettomien tuotteiden nouto ja palautuspalvelu toisiinsa.

Suomalaiset ovat ottaneet uudet palvelut innolla vastaan ja tyytyväisiä käyttäjiä on jo useita tuhansia. Asiakaspalaute on ollut kiittävää ja mm. Helpponouto-palvelua käyttäneistä 87 % suosittelee sitä. Palautteessa on korostunut juurikin palveluiden helppous.

Uudistuminen vaatii innostusta ja rohkeutta

Uudistumismatkamme on vasta alussa, mutta jo tähänastisten kokemusten pohjalta olemme oppineet nämä kolme asiaa:

 1. Pelkkä johdon sitoutuminen ei riitä, vaan myös johdon on aidosti innostuttava uudistumisesta ja linjattava vahva tavoite kasvulle uusien liiketoimintojen kautta.
 2. Innovointi ja kokeilutoiminta on organisoitava, ja siihen on varattava riittävät resurssit.
 3. Päätöksentekoa on myös nopeutettava verrattuna perinteiseen projektimalliseen päätöksentekoon. Lisäksi ehkä haastavinta on tehdä nopeita investointi- tai resursointipäätöksiä kokeilun eri vaiheissa ilman pitävää business casea.  Se vaatii uutta johtamisotetta ja halua ottaa liiketoimintariskiä.
Petri Salermo
Toimialajohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
JYU Executive MBA -opiskelija


keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Strategic courage - on a personal level


Who are experts on matter of self? Psychologists, sure; philosophers, certainly some of them who focus on this topic; and some other professionals. This blog suggests that when we talk how executives see themselves, their identity and in particular their capability to act as leaders, we must also include business disciplines into this discussion about self. How deepening and widening strategic thinking relates into matter of self? I will make my case in this text.

May I start by telling briefly about the background setting where this issue of self and strategy came into my mind. In Business School world international accreditations are most important quality work and also most thought provoking events to all who have a pleasure to participate in those processes. No matter whether you in the AMBA, AACSB assessment panel or on the receiving end of the assessment, you are really thinking and trying pinpoint what is most important, what could be most beneficial for the development of the school.

In an event like this we at Executive Education in Jyväskylä University were telling how we approach key aspects in executive education. We proposed that successful leader takes development steps in four main areas of leadership capability in her/his EMBA program. 

S/he builds her/his knowledge base with latest theories, frameworks and business cases. S/he enforces her/his networks and networking capabilities. S/he becomes even more astute in leading change and development in her/his organization. 

And then we came into fourth pillar, the discussion around this pillar is the main topic of this blog. The fourth pillar is self, self-knowledge and also leadership identity.

When the discussion moved into this fourth pillar we got a question that how the issue of self is truly present, examined and studied in our EMBA program.  There we talked about courses like Psychodynamics of Leadership and Leadership and Group Dynamics, which are our anchor courses in this topic. Excellent discussion ensued and I believe we were able to make our case.

However, as it often happens one starts to reflect important encounters afterwards and finds new ways to think and see. Here I continued to reflect the matter of self in organizational context and in the setting of executive development. My point here is not take anything away from disciplines like psychology or philosophy, their continuous contribution in the issue is vital and our role is learn from those findings as much as we can. And there is enough for all of us to learn for the rest of our life. There is always room to learn more who were actually are and how we can develop ourselves.

Nevertheless I would propose that whenever we talk about self-identity in organizational context we must include business topics and business knowledge in this examination. Let us focus on strategy here. What I suggest is that strategic understanding is part of self-identity in leadership positions. 

When a person deepens and widens her/his strategic thinking s/he becomes more able to see what her/his organization could achieve and what could be her/his role. The leadership identity develops partly by contribution which comes from disciplines like psychology and philosophy, but it also develops from the contribution of business discipline like strategy.

At its best EMBA journey leads to increased personal strategic courage. A person becomes more willing and more capable in detecting and leading strategic change projects in her/his organization. A more strategic participation and contribution becomes part of her/his self-identity.

ari.manninen(a)jyu.fi 
Director
JYU Executive Education

perjantai 29. kesäkuuta 2018

5 parasta draiveria EMBA-opintoihin


Golf kesä on alussa ja myös business -koulutuksen pelikentille on hyvä ottaa mukaan parhaat draiverit. Minulla on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus liikkeenjohdosta, yrittämisestä ja menestyneiden kasvuyrityksien johtamisesta. Pohdin miten ja miksi Menestyksen Strategiat on ollut minulle erittäin positiivinen, tärkeä ja hyödyllinen tapa kehittää itseäni. 

Mielestäni opintojen tarkoitus on saada arvosanojen tai tutkintotodistusten lisäksi kuitenkin ensisijaisesti lisää tietoa ja ymmärrystä. Se miten oppiminen jokaisella käytännössä toteutuu, on hyvin henkilökohtaista ja persoonallista. 
Kiteytin oman oppimiskokemukseni tärkeimmät viisi draiveria: 

1. Keskustelukumppanit

Elämä on koko matkansa pituinen oppimiskokemus. Siitä saa kuitenkin paremmin irti, kun oppimiskokemukseen kytketään samanhenkisesti ajattelevat ihmiset. Olen luonteeltani äärimmäisen kiinnostunut ympäristöstä ja miten asiat käytännössä toimivat. Yhdistelen ajatuksiini palasia ja yritän nähdä asiat toimivina kokonaisuuksina. Koen, että ymmärrän asiat paremmin kuin uuteen asiaan on syy miksi se on niin tärkeää. Hyvä sparraaja antaa aina paljon lisäarvoa. Hyvä yhteishenki on se ”the juttu”. 

2. Mielenkiintoiset aiheet

EMBA -ryhmässä aiheiden mielenkiintoisuutta ei ole tarvinnut kovinkaan paljon pohtia. Itseasiassa mielenkiintoiset aiheet yhdistettynä hyviin keskustelukumppaneihin auttavat minua henkilökohtaisesti omaksumaan nopeasti uutta. EMBA-opintojen monialaisuus on tuonut minulle käytännön työkaluja johtajana. 

3. Oma osaaminen

Opintomatkani mielekkyyteen liittyy se, että olen voinut hyvin käyttää omaa laaja-alaista osaamistani ja kokemusta hyödyksi kehittämään itseäni. Edellä mainitut teesit yhdistettynä kokemusperäiseen osaamiseen auttavat reflektoimaan uudet asiat käytännön ajatuksien tasolle todella nopeasti. Tarvitsen siis aina uuden oppimiseen syyn, miksi tämä on tärkeää ja miksi se tulisi osata. Mielestäni tästä syystä omat pohjatiedot ovat erittäin tärkeitä EMBA -opinnoille.

4. Mielenkiintoiset kirjat 

Aikaisemmin olen kokenut, että kirjojen lukeminen on tylsää. Olen käyttänyt tiedon etsimiseen usein verkkoa ja se on ollut primääri tapani etsiä tietoa. Verkosta etsiminen on hyvin nopeaa ja tieto löytyy nopeasti. Menestyksen Strategiat kurssin aikana olen lukenut enemmän kuin koskaan. Kurssimateriaalin kirjavalinnat ovat olleet erittäin mielenkiintoisia. Niiden innoittamana olen lisäksi lukenut kaksi kirjaa; John C. Maxwellin ”The 15 Invaluable laws of Growth” ja ”Hit Refresh” – Microsoft´s CEO Satya Nadella with Greg Shaw and Jill Tracie Nichols. 

5. Ajattele Globaalisti = yhteinen kieli

Minua on kiinnostanut aina kansainvälinen business. Menestyksen Strategiat -opinnot ajoittuivat ajankohtaan, jolloin olen käytännössä tehnyt tätä liiketoimintaa kokopäiväisesti. Olen saanut äärimmäisen hyviä ideoita ja ajatuksia, nimenomaan kansainväliseen liiketoimintaa liittyen. Opintomateriaali pohjautuu kansainvälisten yliopistojen huippututkimuksiin, oivalluksiin ja kokemukseen. Nämä ovat itseasiassa olleet erittäin hyödyllisiä, kun olen keskustellut liiketoiminnan kehittämisestä kansainvälisten kollegoitteni kanssa. Näiden asioiden ympärillä meillä on ollut aina yhteinen kieli. 

Loppuyhteenvetona Jyväskylän yliopiston Menestyksen Strategiat opintokokonaisuus ansaitsee ihanne tuloksen jokaiselle draiverille. Hyvä lähtölyönti antaa täydet mahdollisuudet päästä ihannetulokseen myös väylän muissa lyönneissä!

Erittäin hyvää kesää ja kiitos kaikille EMBA -opiskelijoille ja mahtaville kouluttajille.Marko Roivainen
Toimitusjohtaja, United Finance AS
Menestyksen  Strategiat -ohjelman 2017-2018 osallistuja
Executive MBA -opiskelija

keskiviikko 23. toukokuuta 2018

Menestyksen Strategioita metsästämässä!

Menestyksen Strategiat merkittävänä osana Jyväskylän yliopiston Executive MBA –ohjelmaa on aikamoinen kokonaisuus. Ohjelmassa haetaan nimensä mukaisesti menestyksen avaimia omaan johtamiseen ja organisaation toimintaan. 


Lukuvuoden aikana syvennytään strategisesta näkökulmasta johtamisen eri osa-alueisiin: strategiaan, talouteen, markkinointiin, itsensä johtamiseen, johtamisen juridiikkaan, johtamisviestintään- ja vuorovaikutukseen, digitalisaatioon, tiedolla johtamiseen jne. Lähijaksojen ja kirjallisuuden anti viedään oman organisaation käytäntöön soveltavien tehtävien ja lopputyön avulla.

Mikä sitten on merkityksellisintä Menestyksen Strategiat -ohjelmassa asiasisältöjen lisäksi? Vastaus on selkeä: osallistujat ja lukuvuoden aikana muodostuva huikea MS-ryhmä! 
 
”Ryhmän monimuotoisuus on rikkautta. Ryhmäläisten kesken syntyy yhteistyötä ja verkostoitumista.”
 
Vaikka ryhmä on suuri (n. 40 osallistujaa), kevääseen mennessä vuoden aikana koetut ja eletyt yhteiset kokemukset muodostavat MS-ryhmästä aivan erityisen yhteisön. Kokemus samaan MS-ryhmään kulumisesta kantaa koko EMBA-opintojen ajan ja myös niiden jälkeen. Menestyksen Strategiat -ohjelman aikana syntyy liiketoiminnan kannalta merkittäviä verkostoja ja lujia ystävyyssuhteita.

Menestyksen Strategiat -ryhmä nro 41 käynnistyy 24. – 26.10.2018 Jyväskylässä. Lähde mukaan matkaan löytämään menestyksen avaimia!

 

markku.laajala(at)jyu.fi
Menestyksen Strategiat -ohjelman johtaja

keskiviikko 2. toukokuuta 2018

Russia - an untapped market area for Finnish growth companies

“No connections, no language skills, no knowledge about the market possibilities, no idea how to start to enter into Russian market”.

This illustrative comment is taken from a short inquiry made 17th April 2018. At that day KasvuOpen event was organized in Järvenpää. KasvuOpen (GrowthOpen) is a country wide process which locates most potential Finnish start-ups and growth companies and offers a way to work and develop business with experienced coaches, so called Millers. KasvuOpen is truly a great Finnish innovation on the area of business development.
We wish to thank KasvuOpen and all those companies which were in Järvenpää for a possibility to examine how Russian market possibilities are viewed in Finland. In particular we were interested how the Finnish growth companies perceive the possibilities of Russian markets for their companies.

In the beginning of the day we shared a short inquiry to all participants. Our goal was to get direct and open comments from the participants in relation to Russian markets. We wish to thank all for your important feedback and contribution.
Next in this blog please find a summary of the answers given in that morning. In the inquiry we made three questions. The answers to questions are provided below. Please note that we have codified and collected the answers so that individual companies cannot be recognized.

Our goal here is not to focus on individual answers but to provide a general picture how those growth companies in Järvenpää event saw Russian markets. This is clearly a short snapshot and much more research is needed in the future. Hence, our aim is not to provide carefully analyzed research results, but more to tentatively explore how some Finnish growth companies perceive Russian markets.

1.      Russia from the perspective of your company - your general
   comments
  • Potential market area
  • Procurement from Russia most interesting topic
  • Are we too quick to look only Europe without also examining possibilities in Russian markets, in particular possibilities for special Finnish products
  • Russian markets feel distant and unknown, no direct connections to actual operators 

2.      From the perspective of my company which elements motivate
   to examine Russian markets? 
  • A possibility to get big volumes, large markets, close vicinity
  • A feasibility to develop products/services, which would be new in Russian markets
  • An option to find special clientele for high quality products
  • Perhaps new demand for health care products
  • Might open new possibilities to tailor large product/service packages to customers 

3.      From the perspective of my company, factors hindering our
   Russian entry/growth? 
  • How to find right partners
  • Logistical challenges
  • Volumes (if too large, can we provide)
  • No connections, no language skills, no knowledge about the market possibilities, no idea how to start to enter into Russian market
  • Marketing knowhow in Russia is lacking, feels that language and culture are unknown
  • Political decision making (quick changes in rules, legislation
  • Paperwork (a lot of documents and things to consider)
 
In sum
Our tentative hypothesis was that Finnish growth companies may not examine Russian market potential carefully enough. This hyphotesis which is here more an educated guess than a formal hypothesis is based on our observations in numerous events and discussions with entrepreneurs and growth business operators. This short inquiry and discussions during the day gave us some confirmation that there is clearly a justification for our hypothesis.

It is always to case that companies are different and some companies are successful on some market areas, and some on the other. We might even propose that in a same way as a true knowledge on personal level is self-awareness (know thyself) - the same way companies should know their unique strengths and where they are at their best.  Perhaps some companies might be strong on some market areas, which they have not explored so far. At the same time it is an undeniable fact that international business is always demanding endeavor.

In this blog we have not aimed to examine carefully all the details which relate to doing business in Russia and whether Russia might be easier or more challenging market for Finnish growth companies than some other market area. However, in general we wish to suggest that Finnish growth companies would benefit in examining also those business opportunities which exist in Russia.

Also it is important that we all who work for the business development in our own way create ways to help Finnish growth companies to take successful steps into Russian markets. Here we wish to mention three operators who might have an important role in opening new routes to Russian markets.

First, let us start with the existing operator. For instance, the Finnish-Russian Chamber of Commerce (FRCC) is already active in opening connections to Russia and helping companies to prepare themselves into Russian markets.

Second, we suggest that KasvuOpen should consider opening special Russian growth path in the future. Perhaps one event in Helsinki, one in Saint Petersburg. KasvuOpen has the expertise to find most potential growth companies and organize valuable coaching events for those companies. It would be important if KasvuOpen would use its expertise on this area and boost growth into Russian markets.

Thirdly, let us not forget our own role, also Universities could offer new services. In fact, our goal is to open new EMBA program in Saint Petersburg. That would be collaboration between University of Jyväskylä and Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

The program would follow the structure of the AMBA accredited Avance Executive MBA program which is a country wide program in Finland. Avance Executive Education at the University of Jyväskylä is also most willing to develop tailored programs for companies and organizations which wish to increase their international collaboration and business capabilities, in Russia and in other market areas.


Authors of this blog:

Professor, Dr Tatiana Khvatova
Higher School of Business and Management
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Director
Ari Manninen
ari.manninen(at)jyu.fi

Avance Executive Education
University of Jyvaskyla