tiistai 18. joulukuuta 2018

Huikealla oppimisen matkalla

Opiskelu oman työn ohella on ollut minulle oikeastaan aina se paras tapa opiskella. Ehkä se johtuu suurelta osin siitä, että olen kasvanut yrittäjäperheessä ja siten jo nuorena omaksunut yrittäjyyden arvot ja elämäntavan.

Meille yrittäjille on hyvin tavanomaista se, että hinku tehdä asioita on usein suurempi kuin teorioiden opiskelu. Itseasiassa opiskelu ja siitä saatava hyöty myös käytännön tekemiseen hahmottuu usein vasta myöhemmin. Maltoin onneksi myös nuorempana opiskella.


Kun on ollut yhtäjaksoisesti työelämässä jo kolmekymmentävuotta, niin osaamisalueet ja vastaavasti kehittämisalueet vaihtelevat. Sukuyrityksemme, johon olen maailmalta takaisin tullut, on nyt hyvin erilainen kuin se oli kotiin tullessani.

Aloittaessani työni oli vahvuuteni tietenkin nuoruuden uskallus, mutta myös koulutuksen ja ulkomailla työskentelyn jälkeen markkinointi ja kielet. Kun oli lisäksi ”peruna suussa” syntynyt, tunsin perunan ominaisuudet hyvin eikä viljelyn salatkaan vieraita olleet muutaman vuoden kesätyöjaksojen ansiosta. Sain hyödyntää omaa osaamistani varsin vapaasti isäni myötävaikutuksella.

Pärjäsin siis mielestäni hyvin ja olimme omalla alallamme markkinajohtaja vajaan neljän vuoden kuluttua siitä, kun olin työni aloittanut. Opiskelin siinä samalla vielä lisää ja perheen perustaminenkin tuli ajankohtaiseksi. Olin kolmatta päivää äitiyslomalla, kun turvallinen maailmani lähti muuttumaan isäni odottamattoman poismenon johdosta.

Jo isäni eläessä, olimme ostaneet metallialan yrityksen ja tälle tielle me olimme tulevaisuutta hahmottaneet. Elintarvikealan rakennejärjestelyjen ja EU:n mukanaan tuomien haasteiden myötä meillä kypsyi ajatus toimialan vaihdosta.
Nykyisin työni on uusien mahdollisten ostettavien yritysten etsintää ja sitten niiden hallituksessa työskentelyä, mikäli on kauppoihin päästy. Olemme tällä hetkellä pääomistajana kahdessa metallialan yrityksessä ja yhdessä vähemmistöosakkaana. Kun ennen olin paljon operatiivisen toiminnan ja käytännön tekijän paikalla, nyt olen enemmän sivustatarkkailija ja laajempien kokonaisuuksien hahmottaja.

Tulevaisuuden trendejä tulisi osata herkästi havainnoida ja kyetä sitten havainnot oikein tulkita. Toteuttaminen jää sitten muiden tehtäväksi ja se joskus hieman harmittaakin, mutta olen hiljalleen oppinut roolistani nauttimaankin. Olenhan kuitenkin aika vapaa liikkumaan yrityksestä ja tehtävästä toiseen.

Olen mukana myös poliittisessa toiminnassa ja sitä myötä olen julkisomisteisten osakeyhtiöiden / kuntayhtymien hallituksissa joko jäsenenä tai puheenjohtajana. Olen vahvasti mukana myös Suomen Yrittäjien toiminnassa ja olen tällä hetkellä myös alueemme yrittäjäjärjestön Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja.

Miksi sitten vielä opiskelemaan? Kun on monessa mukana ja tehtävät vaihtelevat organisaatiosta toiseen, voi punainen lanka joskus olla hyvin hailakan punainen. Yksityinen- ja julkinen sektori poikkeavat toisistaan paljonkin varsinkin päätöksenteon nopeuden suhteen puhumattakaan poliittisesta päätöksenteosta.

Tämän EMBA:n aloituksen yhteydessä tuli pohtia sitä, mitä on ja mitä osaa sekä mitä haluaa olla. Tämä pohdinta pakotti laittamaan ”paperille” sen, mitä oli ehkä aiemmin miettinyt muttei kuitenkaan ollut tehnyt asialle mitään. 

Määrittelin tuolloin alussa kehityskohteiksi talouden osaamisen vahvistamisen ja strategisen suunnittelun ja halun oppia hallittua ajankäyttöä. Suunnitelmallisuus ei oikein ole vahva puoleni vaan tuppaan olemaan liian impulsiivinen ja siten lyhytjänteinenkin.


Opiskelujen aloittaminen tässä kaiken liki kaaosmaisenkin ajankäytön keskellä ei ehkä ollut kovin viisaskaan päätös, mutta kun sen tein ja opiskelut ovat jo hyvässä mallissa, voin todeta tehneeni todella hyvän päätöksen. Usein ympäristön vaihdos ja uudet ihmiset sekä opit auttavat näkemään asioita, jotka ovat pysyneet kauan piilossa. Omien todellisten vahvuuksien löytäminen voi olla yllättävänkin vaikeaa.

On paljon helpompi löytää heikkouksia ja antaa niiden horjuttaa itsetuntoa kuin vahvistaa rohkeasti vahvuuksiaan. Yhtäkaikki opiskelujen myötä halusin saada aivoilleni uutta syötettä ja tämä on kyllä toteutunut. Ja se tunne, kun on jakso kerrallaan saanut asiat tehtyä ja lopputyökin valmistui ajallaan, on kyllä huikaisevan palkitseva.

Menestyksen Strategiat -ohjelma oli sopivan tiiviiksi rakennettu ja aina jaksojen välillä tehdyt välitehtävät pakottivat tekemään aivotyötä jaksojen välillä. Jo varsin alussa annetut ohjeet siitä, että jo välitehtävätkin on hyvä ajatella niin, että niistä on hyötyä lopputyötä tehtäessä, osoittautuvat kyllä kullanarvoiseksi lopputyötä tehtäessä.

Säännöllisesti toistuvat jaksot saivat aikaan sen, että oma ajatustyö meni koko ajan eteenpäin ja hahmottui sitten sopivasti kokonaisuudeksi tehtävään lopputyöhön. Tämä auttaa pitemmän suunnittelun hahmottamisessa ja strategioiden laadinnassa.

Menestyksen Strategioiden selkeintä antia minulle itselle oli se, että selkeiden opintokokonaisuuksien myötä myös oma toiminta jäsentyi paremmin.
Jaksojen välissä luettavat kirjat ja artikkelit, sekä monipuoliset opintomateriaalit toivat kyllä kunnon tietopläjäyksen niin omaan kuin yritystemme toimintaan.

Menestyksen Strategiat -ohjelman myötä oppimisen nälkä vain kasvoi ja tästä on hyvä lähteä eteenpäin rakentamaan laajempaa kokonaisuutta. Jos hiukankin tuntuu siltä, että opiskelu ja itsesi kehittäminen kiinnostaa, niin toivotan sinut tervetulleeksi seuraavaan Menestyksen Strategiat -ohjelmaan! Ota rohkeasti askel kohti huikeaa oppimisen matkaa!
Anne Niemi
Yrittäjä, Järviseudun Peruna Oy
Menestyksen Strategiat -ohjelman 2017-2018 osallistuja
Executive MBA -opiskelija

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti