torstai 23. helmikuuta 2017

Ajan henki

Kolmena peräkkäisenä talvena olemme tehneet EMBA Tulevaisuudenliiketoimintaympäristö -kurssilla trendspotting-tehtävän, jonka tarkoitus on ollut pysähtyä tarkastelemaan maailman nykytilaa ja samalla havainnoida mahdollisia muutoksen tuulia. Muutoksesta puhutaan joka paikassa, ja nyt olikin hyvä hetki pysähtyä katsomaan, mitä herkkinä sensoreina toimivat Executive MBA -opiskelijat ovat asiasta olleet mieltä. Hyvinvointi, sen saavuttaminen sekä ylläpitäminen on yksi suurimmista esiin nousseista teemoista. Syödään hyvin, liikutaan ja nukutaan säännöllisesti. Toisaalta hyvinvointi nähtiin pahimmillaan myös korostettuna suorittamisena ja jopa pakkona: jos et juokse kolmea maratonia, käy kuntosalilla kuudesti viikossa ja syö suopursussa uutettua parsaa, et ylitä rimaa etkä kuulu joukkoon.  

Ihmiset olivat muutenkin paljon esillä: oli tavallisista ihmisistä tehtyjä henkilökuvia ja sankaritarinoita, oli yksinäisyyttä ja oli ilon hetkiä. Edellisiä yhdistää kuitenkin se, että me kaikki vanhenemme. Hyvinvoinnin lisääntyminen sekä kansallinen ikärakenteemme johtavat väistämättömään tosiasiaan, että meillä on yhä enemmän eläkeläisiä. Uutisissa korostuivat vanhusten heikko kohtelu ja köyhyys, mutta tämä ei kuitenkaan ole koko totuus: meillä on myös yhä enemmän hyväkuntoisia ja ostovoimaisia vanhuksia, jotka eivät oikeastaan edes ole vanhuksia.

He elävät täysillä niin sanottua kolmatta elämäänsä, vaikka heille räätälöityjä palveluita ei vielä suurissa määrin olekaan tarjolla. Lisätään tähän vielä se, että tulevat hyväkuntoiset eläkeläiset eivät vain istu nojatuolissa kotipalvelun ruokkimana, vaan urheilevat, pelaavat tietokonepelejä tai hemmottelevat itseään. 


Edellisestä yhteenvetona voi todeta, että ihmisten polarisoituminen hyvin monella eri tapaa näyttäisi olevan yhä voimakkaampi trendi. On niitä, jotka pysyvät kyydissä hyvin ja pitkään, ja toisaalta niitä, jotka ovat jääneet systeemin rattaiden jalkoihin. Vaikka pudokkaita on toki aina ollut, on nyt kuitenkin vaarana, että tällä hetkellä pudotus on paljon syvempään veteen kuin se on aiemmin ollut. 

Ihmisten lisäksi myös teknologia sai paljon huomiota: tekoäly, virtuaalinen ja täydennetty todellisuus, esineiden internet ja kaikenlainen kyber tulevat melkein kaikkialla vastaan. Tietotekniikan kehityksen varaan lasketaan hyvin paljon, vaikka aina ei kunnolla edes ymmärretä, mihin kaikkeen sitä ollaan jo käyttämässä tai millaisia uusia mahdollisuuksia olisi.  

Tietotekniikan ohella myös energia puhututtaa. Erityisenä yksityiskohtana on sähkön tuottaminen sekä sen varastointi. Sähköä voidaan tehdä mitä enenevissä määrin muutoinkin kuin polttamalla fossiilisia raaka-aineita ja sen varastointi akkuihin on myös kehittynyt valtavin harppauksin. Sähköautot odottavat vielä hetken tuloaan, mutta sähköpyörien läpilyönti on jo ovella.  

Tekniikasta puhuttaessa avaruuttakaan ei voi sivuuttaa.
Hetken hiljaisemman jakson jälkeen ihmiskunta on taas kiinnostunut laajentamaan reviiriään pallomme laitojen yli. Kiinnostuksen kohteina ovat niin elämysliiketoiminta kuin tarjolla olevat resurssit.
 

Myös ajankohtaiset suuret yhteiskunnalliset ilmiöt näkyivät. Siinä missä tämä talvi oli poliittisen kuohunnan sävyttämää, oli edellinen vuosi valtavien ihmisvirtojen näyttämö. 

Trendeistä itsessään on mielenkiintoista nostaa se, että trendiaallot ovat sekä jyrkempiä ylös että myös hiipuvat nopeammin. Lisäksi moni pysähtyi pohtimaan itseään informaation kuluttajana: luomme nykyvälineillä itsellemme omia näkemyksiämme tukevia informaatiokuplia ja tulemme oikein hyvin toimeen tämän kuplan sisältämällä tiedolla.  

Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Edellä tuskin sain kuvattua mitään täysin uutta ja mullistavaa, vaan ennemminkin tiedossa olevia asioita. Oleellista ei kuitenkaan ole se, mitä ilmiöt ovat yksinään, vaan mitä niiden yhteisestä vaikutuksesta voi syntyä.

Oletko sinä pysähtynyt pohtimaan, miten näköpiirissä olevat seikat vaikuttavat omaan toimintaympäristöösi? Tai kenen ylipäätänsä pitäisi pysähtyä miettimään näitä asioita?

Tässä samassa yhteydessä on hyvä muistuttaa ja vaikka lukea uudestaan Vastelan Mikon kirjoittama loistava pohdinta strategiasignaaleista. 

Tulevaisuus alkaa tänään meidän havainnoistamme ja päätöksistämme.Jani Kurhinen
jani.kurhinen(at)jyu.fi 
perjantai 10. helmikuuta 2017

The best EMBA thesis of 2016, Marko Hantula: Strategic development of maintenance-service product offerings

Marko Hantula’s thesis on the strategic development of maintenance-service product offerings has been chosen as the best Executive MBA Thesis of 2016 by the team of Avance programme managers. Congratulations!

How was your overall experience of working on the EMBA thesis?

In retrospect, doing my EMBA thesis was a fantastic, iterative journey that integrated the areas of business, strategy and management. A lot of reflection was needed over the theme, title and approach. Furthermore, there were changes in my organization and job description during the writing process, which affected the topic and approach. However, right at the beginning of the programme I knew that I would focus on the subject area of strategy in my thesis. This choice was chiefly based on my personal need to grow in the area of strategic management and, naturally, on the benefits of strategic business growth to the company.


What were your central learning experiences?

The EMBA thesis helped me understand how important a balanced and realizable strategy is for a company, as well as how important it is to find and promote the company’s competitive advantage in the market. Viability is an integral part of a strategy, and even a ‘good’ strategy is not good if its implementation stumbles. 

I also learned to analyse company operations from a long-term strategic perspective and came to understand how challenging it is to create and implement a strategy in the context of ownership, management and market changes. In the area of management and leadership, my strengths have been in management and execution. My most significant personal learning took place in the area of leadership – in other words, with people – when I learned to engage people in joint activities and to understand how essential it is to do so. All of this taught me calmness and enabled me to develop a vision for my own management and leadership.


What in particular did you learn about strategic management through your EMBA project?

I learned to view strategic management as an entity in which the strategy process is as participatory as possible. The strategy is compiled and developed through a process. Over the course of the process, the staff members also learn from the strategy and commit to it, which makes implementation easier. I understand a strategy more and more as winning logic and as discovery and development of competitive edge. A winning strategy must also be based on the long-term utilisation of competitive ability, which must be pursued systematically. 


What are your tips for future authors of EMBA theses? 

The theme chosen for your thesis should be challenging – an area in which you want to develop and which benefits you and your company. It is good to examine the topic and content with your supervisor when choosing it and to use the supervisor’s advice in the work. Try to define a key question that you want to answer in your thesis as well as a thread that is easy to follow. Then you just need an open mind to take on the challenge. Good luck!


What is going on in your life?

Everything is just fine. I got plenty of new challenges in December 2016 when I began to work with Valmet Technologies Ltd. In January 2017, I moved to the Indonesian capital Jakarta. Valmet is opening a new maintenance centre here, and I am in charge of the maintenance business and its further development at Valmet Indonesia. My family is moving here in August, and my children will start school here after the summer holidays.


What are your greetings to the Avance network?

I am grateful to my former work supervisor, my thesis supervisor, the entire Avance personnel, my cooperation partners, classmates, and all the fantastic people I met on the way for all the help and sparring. This has been a fantastic, positive and energising journey!

The EMBA programme provided excellent opportunities for creating and expanding networks. My own LinkedIn network grew by hundreds of great experts and managers from different fields. I encourage everyone to create networks during the programme as well as afterwards. Irrespective of your field and task, the challenges in business are alike. Through the network and background created in the programme, all of us now have better chances to discuss and resolve challenges.

Best regards to the entire Avance network!

Marko Hantula
Head of Services, maintenance services at Valmet Technologies Ltd,
Valmet IndonesiaInterviewer: Ari Manninen, Avance Executive Education
Translated from Finnish by University of Jyväskylä Language Centre / Language Services (kielipalvelut@jyu.fi)

tiistai 7. helmikuuta 2017

Vuoden 2016 Executive MBA lopputyö Marko Hantula: Huoltoliiketoiminnan tuotetarjonnan strateginen kehittäminen

Kaikista vuoden 2016 aikana tehdyistä Executive MBA –lopputöistä on Avancen
koulutuspäällikkötiimi valinnut vuoden lopputyöksi Marko Hantulan lopputyön
Huoltoliiketoiminnan tuotetarjonnan strateginen kehittäminen. Parhaat Onnittelut!


Millainen kokemus EMBA -lopputyön laatiminen kokonaisuutena oli?

EMBA -lopputyön laatiminen oli jälkikäteen ajateltuna hieno iteroiva matka, jossa liiketoiminnan, strategian ja johtamisen osa-alueet nivoutuivat yhteen. Tapahtui paljon puntarointia työn aihealueen, nimen ja lähestymistavan välillä. Lisäksi organisaation ja oman toimenkuvan osalta tapahtui matkalla muutoksia, jotka vaikuttivat lopputyön aiheeseen ja näkökulmaan. Minulla oli kuitenkin heti koulutuksen alussa tiedossa, että teen lopputyön strategian aihealueesta. Tähän vaikutti eniten minun oma kasvamistarpeeni strategisen johtamisen osa-alueella sekä tietysti yrityksen saama hyöty liiketoiminnan strategisesta kasvattamisesta.


Mitä olivat keskeiset oppimiskokemuksesi?

EMBA -lopputyön avulla opin ymmärtämään miten tärkeää on tehdä strategiasta ja sen toimeenpanosta tasapainoinen ja toteuttamiskelpoinen sekä miten tärkeää yrityksen on löytää ja vaalia omaa kilpailullista etua markkinoilla. Strategian erottamattomana osana on sen toteuttamiskelpoisuus ja ”hyväkään” strategia ei ole hyvä jos sen toteuttaminen ontuu. 

Opin myös tarkastelemaan yrityksen toimintaa pitemmältä ajalta strategisista lähtökohdista käsin ja näkemään sen laatimisen ja toteuttamisen haasteellisuuden yrityksen omistajan, johdon ja markkinoiden muutoksen yhteydessä. Johtamisen osa-alueella minulla on ollut vahvana asioiden johtaminen ja toteuttaminen. Merkittävin henkilökohtainen oppimiseni tapahtui ihmisten johtamisen osa-alueella eli se miten saadaan ja miten tärkeää on saada porukka mukaan tekemiseen. Kaikesta tästä opin rauhallisuutta ja sain kehitettyä kokonaisnäkemystä omaan johtamiseeni.


Mitä erityisesti opit strategisesta johtamisesta EMBA -hankkeesi kautta?

Opin näkemään strategisen johtamisen kokonaisuutena, jossa strategian luonnista tehdään mahdollisimman osallistava prosessi. Prosessin avulla strategiaa koostetaan ja kehitetään luonnin aikana. Prosessin aikana henkilöstö myös oppii strategiasta ja sitoutuu siihen, jolloin strategian toteuttaminen on helpompaa. Ymmärrän strategiaa yhä enemmän voittamisen logiikkana sekä kilpailuedun löytämisenä ja sen kehittämisenä. Voittamisen strategian tulee myös perustua pitkäaikaiseen kilpailukyvyn hyödyntämiseen ja sen tavoittelussa pitää olla kurinalainen.


Mitä vinkkejä haluaisit antaa tuleville EMBA -lopputöiden tekijöille?

Valitkaa lopputyöksi riittävän haastava työ ja aihe-alueeksi sellainen, jossa haluatte kehittyä ja josta on hyötyä teille itsellenne ja yrityksellenne. Työn aihetta ja sisältöä on hyvä käydä läpi työn ohjaajan kanssa aiheen valinnan yhteydessä ja hyödyntää ohjaajan neuvot työn teossa. Yrittäkää löytää työn osalta se kysymys, johon haluatte vastauksen sekä työn osalta punainen lanka, jota on helppo seurata. Sitten vielä avoimin mielin haasteen kimppuun ja tsemppiä tekemiseen!Mitä Sinulle nyt kuuluu?

Minulle kuuluu ihan hyvää. Olen aloittanut uusien haasteiden parissa joulukuussa 2016 siirtyessäni Valmet Technologies Oy:n palvelukseen. Muutin heti tammikuun 2017 alussa Indonesian pääkaupunkiin Jakartaan. Valmet avaa tänne uuden huoltokeskuksen ja vastuullani on Valmet Indonesian huoltoliiketoiminta ja sen edelleen kehittäminen. Perhe muuttaa perässä tänne elokuussa ja lapset aloittavat kesän jälkeen koulunkäynnin täällä.

Terveisesi Avance verkostolle

Olen kiitollinen entiselle esimiehelleni, työn ohjaajalleni, koko Avancen henkilöstölle, yhteistyökumppaneille, opiskelukavereille ja kaikille matkan varrella tapaamilleni loistaville ihmisille kaikesta avusta ja sparrauksesta matkan aikana. Tämä oli huikea positiivinen ja energinen matka!

EMBA -koulutus loi loistavat puitteet verkostojen rakentamiseen ja laajentamiseen. Oma Linkedin verkostoni kasvoi sadoilla loistavilla oman alansa asiantuntijoilla ja johtajilla. Rohkaisen kaikkia verkostoitumaan koulutuksen aikana ja myös sen jälkeen. Liiketoiminnan haasteet aloista ja työtehtävistä huolimatta ovat samankaltaisia ja koulutuksen kautta syntyneen verkoston ja taustan avulla meillä kaikilla on nyt hyvät edellytykset keskustella ja ratkaista haasteita.

Parhaat terveiset koko Avance verkostolle!
  
Marko Hantula
Johtaja, huoltoliiketoiminta
Valmet Technologies Oy, Valmet Indonesia
 


haastattelijana: Ari Manninen, Avance-johtamiskoulutus