tiistai 17. joulukuuta 2013

Kiinteistövälittäjästä ostamisen johtajaksiSuomalaisten kuluttajien mielikuvat kiinteistövälittäjistä ovat muuttuneet viime vuosien aikana positiivisempaan suuntaan. Suomalainen välittäjä voi olla muutoksen äärellä tyytyväinen, mutta valitettavasti muutoksen suunta ei ole kuitenkaan välittäjäkentän itsensä aiheuttama.
 
Kyse on vahvasta asumisen megatrendistä, joka näyttäytyy kuluttajille Suomessakin päivittäin ja näin varsinkin nuoret kuluttajat mieltävät välittäjän työn entistä kiinnostavammaksi.
Kuluttajat ja suomalaiset välittäjät näkevät yhdessä päivittäin asumisen, sisustamisen, remontoinnin ja itse välittämisen kuvakulmia eri medioissa, mutta ainoastaan asiakkaan tarpeet kehittyvät ja monipuolistuvat nähtyyn ja haluttuun suuntaan. Välittäjä nauttii samasta viihteestä, mutta työpaikalle päästyään hän ei kuitenkaan ymmärrä, mitä ympärillä tapahtuva muutos tarkoittaa oman työn kannalta.

Suomalaista kiinteistönvälittäjää haastaa kaksi suurta asiaa. Miten osaan vastata paremmin myyjäasiakkaan tarpeeseen eli osaanko laajentaa toimenkuvaani sisustussuunnittelun ja laajemman kokonaispalvelun tarjoamisen suuntaan sekä ymmärränkö ostamisen johtamisen mahdollisuudet. Kun sinänsä vielä kovin nuori suomalainen välitysala on jäykistynyt hyvin perinteiseen välityspalvelun teknisen palvelun tarjoamiseen, on sillä todella iso työ vapautua tästä jäykkyydestä ja hypätä samaan junaan, kovaa vauhtia kohti 2020-lukua matkustavien asiakkaiden kyytiin. Osa välittäjistä tulee yksinkertaisesti myöhästymään junasta.

Kiinteistönvälitysmarkkinat ja toimialan tarjoama palvelu ovat maailmalla pääsääntöisesti demokraattiset asunnon myyjän ja ostajan osalta. Molemmat kaupan osapuolet saavat matkallaan kohti onnistunutta asuntokauppaa hyvää palvelua hovivälittäjältään ja varsinkin ostajan roolia arvostetaan maailmalla suomalaista järjestelmää huomattavasti enemmän. Mm. erilainen asuntojen tarjonnan listing-järjestelmä liittää välittäjän tiiviimmin ostajaan.  

Suomessa välittäjät ovat aina olleet kiinnostuneita lähtökohtaisesti vain myyjäasiakkaista ja heidän potentiaalisista myyntikohteistaan. Ostamista ei ole johtanut kukaan ja järjestelmä on johtanut korostuneeseen yleisesittelytoimintaan, mikä näyttäytyy erilaisena ja vanhanaikaisena printtimainontana ja sunnuntain ajanvietteenä asiakkaille.

Jatkossa suomalaisessa välityskentässä voittavat ne välittäjät, jotka uskaltavat astua epämukavuusalueelleen ja laajentaa ajatteluaan sisustamisen ja stailaamisen maailmaan ja niin erikoiselta ja yksinkertaiselta kuin se tuntuukin, tarjoamaan henkilökohtaista palvelua asuntoa etsiville ostaja-asiakkaille. Voittaja on se joka oppii nopeammin.
 

Janne Särkkä
EMBA-opiskelija    
                     


Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa!

keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Aikuisena koulun penkille

Elinikäinen oppiminen on yksi tämän päivän trendeistä: edes muutosta ei enää oikein voi sanoa pysyväksi, vaan sekin tuntuisi etenevän kiihtyvällä vauhdilla. Työelämässä täysillä mukana olevat eivät kuitenkaan pysty järjestämään asioitaan samoin kuin täysipäiväiset opiskelijat, joten koulutusjärjestelyjen on oltava erilaisia ja joustavia.

Ensi vuonna juhlistamme
Avancen 30-vuotista taivalta. Takana on jo merkittävä matka ja olemme ylpeitä siitä, että olemme voineet vastata opiskelijoidemme tarpeisiin. Samalla, kun opiskelijat ovat paremmin tietoisia tavoitteistaan ja tarpeistaan, kolikon toiselle puolelle asettuu vaativuus koulutusta kohtaan. Vaikka henkilökuntaan kuuluvana olenkin vähän jäävi sanomaan, on Avancessa vastattu henkilökohtaisten opintopolkujen rakentamiseen mielestäni erinomaisella tasolla. Opintosuunnitelmaa räätälöimällä voi vaikuttaa sisältöjen lisäksi niin kokonaishintaan kuin lähipäivien määräänkin. Toki kaikessa on tietyt reunaehdot, mutta kahta täsmälleen samanlaista pakettia tuskin on kasattu, vaikka ensi vuonna tullee täyteen tuhat Jyväskylän yliopistossa MBA-ohjelman suorittanutta!

Opintosisällöt ja -tavat tähtäävät omaan ja taustaorganisaation kehittämiseen, sisällöt räätälöidään tavoitteiden mukaan, kaikki koulutus ei tähtää vain nykyisten taitojen parantamiseen ja aikataulu on säädettävissä. Varsin vaikuttava kokonaisuus. Vielä kuitenkin yksi tärkeimmistä tekijöistä löytyy pöydän toiselta puolen:
Avancessa aloittaa vuosittain noin viisikymmentä opiskelijaa. Kaikkia kursseja ei valita samassa järjestyksessä, vaan usein vuosikurssit sekoittuvat. Tämä tarkoittaa valtavaa määrää kohdattua osaamista, näkemyksiä ja kontakteja.  

Koska koulutus on yleisliikkeenjohdollinen, muodostaa opiskelijoiden taustaorganisaatiot varsin kattavan peiton raskaasta teollisuudesta terveydenhuoltoon ja kuntakentästä kansainvälisiin yhtiöihin. Vaikka se ensireaktiona voisi kuulostaa erikoiselta, opiskelijamme kokevat tämän erittäin suurena rikkautena. Erilaisissa ympäristöissä vaikuttavat ammattilaiset tuovat erilaisia näkemyksiä mukanaan, jolloin oma maailmankuva avartuu.
 

Varsinaisilla kursseillakaan koulutuksen luonne ei ole perinteinen, jossa yksi auktoriteetti salin edessä kertoo, miten asiat ovat, vaan kouluttajan rooli on ehkä vähän kapellimestarin tapainen: viedään joukkoa ennalta valittuun suuntaan halutulla tempolla ja annetaan sekä kuorolle että solisteille omat hetkensä.
Oma työhistoriani on ollut pitkälti maisterikoulutuksen parissa ja onkin ollut erittäin positiivista huomata, miten helppoa ja antoisaa MBA-opiskelijoiden osallistaminen on. Kun kaikki antavat, myös kaikki saavat. 

Kursseja on varsin leveällä spektrillä, mutta näiden lisäksi kiinnostavia nostoja voisin hakea itsenäisistä opintosuoritteista. Näitä itsenäisiä opintoja on eri tyyppisiä ja ne ovat tärkeä instrumentti opintosuunnitelmaa rakennettaessa. Perinteisiä kirjallisuuteen pohjaavia tehtäviä toki on, mutta näissäkin on tietynlainen ennalta määrätty struktuuri, joka tähtää aina työelämätaitojen kehittämiseen. Kirjallisuustehtävien lisäksi paletista löytyy omalta mukavuusalueelta pois pakottavia tehtäviä, joiden tarkoitus on tarjota työvälineitä oman ajattelumaailman monipuolistamiseen. Katsomalla asioita toisin, voi aina oppia jotain uutta. Vai miltä esimerkiksi vieras elämänalue kuulostaa? 
 

Koulutukseen käytettävä kalenteriaikakin on yksi mielenkiintoinen muuttuja. Normiaika valmistumiseen lasketaan kolmen vuoden mukaan, mutta innokkaimmat puskevat kokonaisuuden läpi työn ohella pariin vuoteen ja toisaalta järjestelmä mahdollistaa myös venyttämisen viiteen. Jokainen voi siis rakentaa oman tahtinsa.
 

Vaikka nykyinen paketti näyttääkin hyvältä, ei tuleen parane jäädä makaamaan. Sosiaalisen median nousu johtajien työkalupakettiin on lyönyt itsensä läpi parin viime vuoden aikana, mutta tämä tuskin on viimeinen uusi juttu. Osana laatuprosessiamme olemme luvanneet itsellemme olla yhteyksissä "kentälle" ja tuoda uudet tuulet kattaukseen ympäristön muuttuessa. Jatketaan kehittämistä yhdessä. Lupaamme jatkossakin tarjota hienoja hetkiä oman osaamisen kehittämisen parissa.
 

Rauhallista joulun odotusta! 

Jani Kurhinen
jani.kurhinen(at)jyu.fi

keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Yritysjohto etulinjaan


MBA-opinnot innostivat Jukka Saksin tutkimaan johtamisen ilmiöitä vielä syvällisemmin ja MBA-opintojen jälkeen hän suoritti kauppatieteiden maisterin tutkinnon ja nyt syksyllä hän väitteli kauppatieteiden tohtoriksi. Avance-johtamiskoulutus onnittelee Jukkaa menestyksekkäästä opiskelijan ja tutkijan urasta!

*******************************************************************************************

Yleinen keskustelumme kiinnittyy ongelmiin ja synkistelyyn. Yritykset viestittävät tilaustensa vähenemisestä ja huonosta markkinatilanteesta. Se on totta, mutta keskittymällä ongelmiin synkkyyden mieliala valtaa kaikki osapuolet. Miten tilannetta voisi korjata? Ehdotan kaikkien yritysten ylimmän johdon vahvempaa fokusointia etulinjan tukemiseen ja myynnin tehostamiseen omalla esimerkillä.

Harvoissa yrityksissä on myyntitaustaista ylintä johtoa. Jos johto ei itse osallistu myyntiin eikä konkreettisesti osoita arvostavansa myyntiä, se heijastuu väistämättä yrityskulttuuriin. Myynti tuo rahavirrat yrityksiin ja tarjoaa lisäksi lukuisia onnistumisen mahdollisuuksia, joten sen konkreettinen arvostaminen on nyt kultaakin kalliimpaa.

Olen tuoreissa johtamistutkimuksissani havainnut kulttuurinmuutosta myynnin arvostuksen suuntaan. Kyse on johtajuusmurroksesta. Nuorempien johtajasukupolvien myötä johtajien myyntiorientaatio on kasvussa. Yrityksiin tarvitaan yhdessä voittamisen kulttuuria lisää.

Asiakkaat odottavat johdon näkyvän etulinjassa markkinoimassa yritystensä brändiä. Niissä yrityksissä, joissa ylin johto tapaa asiakkaita aktiivisesti, myynti- ja markkinointihenkisyys kumpuavat koko organisaatioon. Myyntihenkinen johtaja saa henkilöstöltään aidon arvostuksen ja sitä kautta vahvemmat johtamisen mahdollisuudet. Perinteiseen ”kulmahuonejohtamiseen” tottuneille johtajille myynnillisen roolin opetteleminen saattaa olla vaikeaa. Varmistaakseen yrityksen elinmahdollisuudet, nykypäivän johtajien on sisäistettävä myynnin merkitys koko organisaation tulevaisuudelle.

Strategiaa tukevista tuloksista tulee palkita kunnolla ja rohkaista koko organisaatiota ajattelemaan itseään myyjinä. Jos se edellyttää epämukavuusalueelle siirtymistä, on tärkeä muistaa, että juuri koetinkivien kautta edetään uusille johtajuuden tasoille. Voittavan myyntikulttuurin luominen on arjen johtajuutta ja yhteisten onnistumisten kautta se muuttuu mielekkääksi lisäarvon tuottamiseksi.

Haastan myös yritysten hallituksia kiinnostumaan myynnillisyydestä rekrytoidessaan toimitusjohtajia. Hallituksen rooli on varmistaa toimitusjohtajan tahtotila toimia etulinjan lipunkantajana ja myynnillisen johtajuuden ajurina.


- Jukka Saksi

Kirjoittaja väitteli juuri kauppatieteiden tohtoriksi finanssialan johtajuudesta ja toimii konsultointiyritys Spindoctorin toimitusjohtajana.

torstai 10. lokakuuta 2013

Mikä ihmeen Executive MBA?Päivitimme keväällä MBA-ohjelmamme nimen muotoon Executive MBA. Vuodesta 1989 toteutetun ohjelman nimen muutos, materiaalien uudistettu visuaalinen ilme sekä YouTubessa olevat uudet esittelyvideot ovat herättäneet mukavasti mielenkiintoa. Arvelen että on blogin verran paikallaan  valottaa asiaa hieman laajemminkin. Mikä MBA itse asiassa on, ja etenkin se EMBA?

MBA (Master of Business Administration) on kenties maailman tunnetuin koulutuslyhenne. Se on vuosien työkokemuksen omaaville henkilöille suunnattu liiketoiminnan ja johtamisen koulutusohjelma. Sen syntyhistoria johtaa yli 100 vuoden taakse Harvardiin yliopistoon. Euroopassa MBA-koulutus alkoi 1950-luvulla Inseadissa Ranskassa. Suomessa 80-luvulla käynnistynyt MBA-koulutus on perinteisesti ollut yliopistojen toteuttamaa liikkeenjohdon koulutusta, jonka suorittaneille myönnetään arvostettu MBA-diplomi.

Kansainvälisesti MBA-ohjelmien kirjo on nykyisin laaja. Ohjelmia on tuhansia. MBA on aina työ-elämäkokemusta omaavien ammattilaisten koulutusta, mutta ohjelman rakenne, painotukset ja opiskelijoiden profiili vaihtelevat eri ohjelmien kesken. MBA-ohjelmia on täysipäiväisesti opiskel-tavia, työn oheen sopivia, modulaarisia, erilaisilla sisältöpainotuksilla olevia jne. Yksi näkyvä ero on myös se, että osasta MBA-ohjelmista käytetään nimitystä Executive MBA.

Executive MBA (EMBA) on MBA-ohjelma, jossa sana "Executive" kertoo ohjelman luonteesta ja osallistujista. Kyseessä on silloin erityisesti kokeneelle liikkeenjohdolle suunniteltu MBA-ohjelma, ei "junioreiden tutkinto". Executive MBA-ohjelmalle on tyypillistä:
 
  • Työn ohessa opiskeltavaksi suunniteltu ja usein jopa modulaarinen rakenne (Avancen ohjelmassa jokaiselle opiskelijalle räätälöidään henkilökohtainen opintosuunnitelma aikatauluineen ja sisältövalintoineen). 
  • Ohjelman sisältöjen ja työmuotojen suunnittelu nimenomaan vaativaan johtamistyöhön kytkettäviksi (Avancessa ajattelemme EMBA:n olevan vaikuttava investointi oman organisaation ja liiketoiminnan kehittämiseen). 
  • Kokeneiden osallistujien verkosto, joka muodostaa arvokkaan sosiaalisen pääoman (Avancen valtakunnallisessa EMBA-ohjelmassa opiskelee tällä hetkellä yli 200 johtajaa, keski-iältään 42v). 


Yliopistojen tarjonnassa Executive MBA-ohjelmat ovat korkealle arvostettuja brandituotteita, liikkeenjohdon koulutuksen kruununjalokiviä, kuten eräs yhteistyö-kumppanimme asian muotoili. Kaiken kaikkiaan maailman tuhansista MBA-ohjelmista arviolta n. 1% on AMBA:n (Association of MBAs) akkreditoimia.

Tämä kansainvälinen järjestö arvioi sekä MBA että EMBA-ohjelmia yhtä kovin kriteerein ja laatuvaatimuksin. Itse asiassa Executive MBA-ohjelman tulee olla monessa mielessä jopa vielä korkeatasoisempi vastatakseen kokeneen ja vaativan osallistujajoukon tarpeisiin, sisällön laajuudesta tinkimättä.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ohjelma on nyt siis nimeltään Executive MBA. Näin se viestii kansainvälistyvässä maailmassa paremmin ohjelman luonteesta, vaikkapa siellä omassa LinkedIn-profiilissa. 

Koulutuksen nimeä ja mielikuvaa olennaisempaa on toki se millainen ohjelma oikeasti on ja millaiseksi osallistujat sen aidosti kokevat. Se on pitempi tarina se, mutta kiteyttäisin Executive MBA:n olevan investointi menestykseen.

Asiakaskokemukseen liittyen olemme asettaneet ohjelman laadulle perustason asiakastyytyväisyyden ylittävän, kunnianhimoisen maalin. Yksi strateginen tavoitteemme on, että meillä EMBA:n suorittaneista 100% on valmis suosittelemaan ohjelmaa ystävilleen. Tällä hetkellä tämä tärkeä luku on neljän vuoden (2009-2012) tutkimusdatalla laskettuna 99%. Avance-joukkue kiittää luottamuksesta ja yhteistyöstä.

Raikasta syksyä,

Pasi Aaltola
johtaja, MBA-koulutus


perjantai 6. syyskuuta 2013

Manager: 3 ways to define your learning goals

Great leaders are always seeking knowledge and developing their minds. And the need is ongoing. It is commonly acknowledged that in order to succeed you have to renew yourself, as an individual and as a company. But how do you know what to start learning? This blog post aims to provide a three-folded framework to do just that.

We run probably the most learner-centered Executive MBA program in Finland. The idea for this blog post emerged from a simple question: What electives should I choose for my individually tailored study curriculum? Simple question but quite a fundamental one. I have written about this a couple of times earlier, from understanding the sources of true managerial learning (investing in competence development) and modern learning technologies (personal development cloud) point of view. But the big question still remains: how should you define your learning goals in the first place?

Here are 3 questions that you should ask yourself.

1) Are you fit for your company´s strategy?
What does your company's strategy mean from competence development point of view? Can you for example define 3 things, competence development focus areas that your strategy is demanding? And are you able to name the resources and actions that you are devoting to them?

2) How is your current managerial responsibility evolving?
What about your current job? The fitness landscape of competencies is in constant motion in every field of business. Do you know what are the core competencies and new areas of expertise in your profession?

3) Where is the biggest potential for you personally?
Strategy-focused competence development and your current job isn´t everything. True learning should definitely be guided also by a clear sense of personal purpose. That is how you stay motivated. So evaluate your current skill levels in various key areas and think carefully what you could benefit the most from professionally. That can mean learning what you know the least, or quite the contrary pursuing true excellence in something that already is your professional strength. What are you passionate about?

These questions are quite open-ended by purpose. And proceeding in the learning path can take many forms, not only enrolling into a specific educational program. We are talking not only about executive education here, but executive learning. Like the old folks say: "You always learn when you are away from home". Meaning that probably the most important thing is to make sure that you expose yourself to new ideas and insights.

Invest in your success.

Pasi Aaltola
Director of MBA Educationperjantai 9. elokuuta 2013

Lukukauden alkutunnelmia vaativassa taloustilanteessa - miten laitetaan pyörät pyörimään


Uutiset Suomen talouden tilasta ovat kerrassaan huolestuttavia, jopa surullisia. Puhutaan jatkuvasta velkaantumisesta, yritykset joutuvat tekemään vaikeita ratkaisuja, monella on henkilökohtaisesti vaikeaa ja työllisyystilanne on ikävä.

Erityisesti tällaisessa tilanteessa on mentävä eteenpäin ja luotava uutta. Yleisessä keskustelussa korostetaan palkkamalttia ja niitä kuuluisia rakenteellisia uudistuksia. Nämä ovat varmasti tärkeitä asioita.Samalla kuitenkin jää miettimään sitä, mistä globaalissa talouskilpailussa on ehkä kuitenkin kaikkein eniten kyse. Mistä menestyminen oikein syntyy? Ehkäpä ison kuvan maalaaminen jättää hieman varjoon talouden ytimen, jonka kuitenkin luovat pätevät, innovatiiviset ja energiset ihmiset eri tehtävissä ja eri organisaatioissa.

Isoa kuvaa katsottaessa ratkaisut voivat näyttää selkeiltä linjauksilta, mutta talouden arkipäivässä haasteet ovat moninaisia ja jokainen toimija joutuu käyttämään osaamistaan ja luovuuttaan ”tappiin asti”. 

Menestyksen rakentaminen ei ole ollut koskaan helppoa ja globaalitalouskuvio lisää kuvioon omat mausteensa. Jotkut asiat varmasti vaikeutuvat, mutta on syytä huomata, että jotkut muut asiat tulevat ehkä aidosti mahdollisiksi.

Tänä aikana Suomi tarvitsee erityisen kovasti juuri näitä talouden ytimen rakentajia, osaajia niihin eri tilanteisiin, joissa menestystä luodaan. Jo pitkään Suomessa on ymmärretty, että maamme menestys syntyy osaamisesta. Ehkäpä nyt tuohon osaamiseen on liitettävä vielä lisää määritteitä. 

Osaamisen on hyvä tarkoittaa aitoa toimintakykyä tämän ajan globaalilla pelikentällä, niin olemassa olevissa tehtävissä kuin myös innovatiivisten ihmisten luotavissa olevissa, ennen näkemättömissä töissä. Ja onhan kaikille selvää, että osaamista on vaikkapa kyky luoda toimivia asiakassuhteita ja sellaista vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken, joka koko ajan lisää liiketoimintaa, ja tuottaa oivalluksia uusista tuotteista ja palveluista.

Avancessa olemme aina olleet kiinnostuneita siitä mitä johtajan, esimiehen ja asiantuntijan toimintakyky oikein tarkoittaa ja kuinka sitä voi edelleen kehittää. Meillä on ollut ilo ja kunnia työskennellä pätevien ihmisten kanssa erilaisissa koulutusohjelmissa. Osaamisen ja aidon toimintakyvyn kehittämisen parissa on hienoa jatkaa. 

Kevään pohdinnoissa tiivistyi Avancen motoksi ”Investoi menestykseen”. Tästä on kysymys. On mentävä eteenpäin, on luotava uutta; osaavalle maailma on mahdollisuuksia täynnä! Samalla osaava ottaa muut mukaan ja luo yhteistä menestystä, yksin ei kukaan pärjää. Tästä lähtevät pyörät pyörimään. Viritetään Suomeen positiivinen kierre!

Olisiko eräs tavoite, että kun uutistenlukija Matti Rönkä vuoden päästä luo katsauksen maamme talouden tilanteeseen, niin hän ei voi millään peittää tyytyväistä myhäilyä...
ari.manninen(at)jyu.fi


perjantai 14. kesäkuuta 2013

Tunnelmia ensimmäisen vuoden MBA-opinnoista


Aloitin opintoni viime vuoden lokakuussa Jyväskylässä ja nyt on ensimmäisen vuoden luvut luettu. Kasassa on 40 opintopistettä ja kuluneesta vuodesta pelkästään positiivisia kokemuksia matkassa. Kuinka sitä sanotaankaan, aika kultaa muistot ja tässä tapauksessa vielä hyvinkin nopeasti. Kauas menneeseen ovat siis jääneet yömyöhällä kasaan kirjoitetut esseet ja aamuviiden herätykset matkalle kohti uusia luentoja. Kaikki on ehdottomasti ollut sen arvoista ja nyt jo innolla odottaa ensi vuonna alkavien valinnaisten opintojen käynnistymistä. Nälkä kasvaa syödessä ja päättötodistus siintää jo horisontissa, ainakin ajatuksissa.


Keväällä 2012 sain työantajaltani mahdollisuuden lähteä kartuttamaan osaamistani MBA-opintojen parissa ja tästä alkoi kiivas vaihtoehtojen kartoittaminen. Halu päästä aloittamaan opinnot mahdollisimman nopealla aikataululla oli kova. Vaihtoehtoja MBA-opintojen tarjoajista oli paljon ja itse koin kartoituksen alkuvaiheessa jopa pientä tuskaa siitä, että mistä löydän itselleni parhaan mahdollisen vaihtoehdon koulutuksen tarjoajaksi. 

Otettuani yhteyttä Jyväskylään ja Avancen-väkeen, alkoi päätökseni kristallisoitua ensimmäisestä kontaktista lähtien. Kuten kaikki muukin opintoihin liittyvä, myös haku- ja valintaprosessi on tehty opiskelijalle helpoksi. Heti ensimmäisestä puhelusta alkaen aloimme kartoittaa omia odotuksiani opintojen suhteen ja laadimme nopealla aikataululla alustavan opintosuunnitelman kasaan. Tästä alustavasta opintosuunnitelmasta näyttää vahvasti tulevan myös todellinen polku opinnoissani. Tämä kertoo mielestäni jotain oleellista järjestävästä tahosta, opiskelijaa aidosti kuunnellaan ja asiat pyritään saamaan oikealle raiteelle heti alusta alkaen. Henkilökohtaisesti osaan arvostaa suoraviivaista ja tehokasta tapaa toimia.


Varmasti jokainen meistä tietää miltä tuntuu, kun esimerkiksi aamulla töihin tullessa tietokone ei jostakin syystä toimi tai vaikkapa tulostin on rikki. Ja tämä kaikki tietenkin tapahtuu juuri silloin, kun kiire on kovimmillaan. Asioita osaa arvostaa ja ylipäätään niiden toimivuuden merkityksen huomaa vasta silloin, kun asiat eivät menekään kuin elokuvissa. Tässä seikassa Avance on hoitanut asiat mallikkaasti ja opiskelijan kannalta kiitettävästi. 


Kaikki opiskeluun liittyvät oheistoiminnot, kuten aikataulut, majoitukset, ruokailut jne. järjestelyt ovat sujuneet ikään kuin automaationa ja itsestään. Nämä voivat näin äkkiseltään tuntua pieniltä yksityiskohdilta, mutta nehän juuri sen kokonaisuuden määrittävät. Sama pätee itse varsinaisiin opintoihin liittyvissä asioissa, Avancen tiimiltä saa viipymättä vastaukset askarruttaviin kysymyksiin ja luennot itsessään ovat olleet laadukkaita kokonaisuuksia.

Kun muistelen taaksepäin ajatuksiani ja tavoitteitani ensimmäisen vuoden opintojen osalta, oli päällimmäisenä mielessä oman maailmankatsomuksen avartaminen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen.  Tämän ensimmäisen vuoden jälkeen on helppo todeta, että tavoite on saavutettu ja todellisuudessa paljon enemmänkin. On ollut ilo opiskella eri toimialoilta tulevien ja itseäni fiksumpien ihmisten parissa, joilta voi ammentaa oppia ja näkemyksiä tulevaan aikaan. Näin jälkikäteen on helppo todeta, että ihmiset tekevät juhlan ja tässä tapauksessa panostuksen arvoisen ensimmäisen opintovuoden.

Erästä opintotoveriani lainatakseni: ”tätä on helppo peukuttaa!”
 
Aurinkoista kesää kaikille täältä lähes Euroopan suurimmasta sisämaakaupungista Mansesta!

  
Ystävällisesti,
Sakari