tiistai 22. tammikuuta 2013

Vuoden 2012 MBA-lopputyö valittu


Avance-johtamiskoulutuksessa olemme monellakin tavalla herkullisessa ympäristössä. Eräs herkku on mahdollisuus perehtyä eri organisaatioiden toimintaan MBA-raporttien kautta. Neljä kertaa vuodessa MBA-lautakunta kokoontuu arvioimaan töitä ja puhumaan töiden virittämistä ajatuksista. Jälleen kerran kiitos kaikille mainioista MBA-raporteista. Vuosi 2012 oli kerrassaan hyvä vuosikerta MBA-tutkimisen saralla.

Avancessa olemme ottaneet perinteeksi valita vuoden MBA-työ. Kyseessä on ilman muuta erinomainen työ, mutta samalla valinnalla haluamme yleisemminkin nostaa esille MBA-raporttien merkitystä ja sitä arvostusta, jota koemme tehtyjä hankkeita kohtaan.

Vuoden 2012 osalta vuoden lopputyöksi valittiin Jyri Tiihosen työ: ”METSO AUTOMATION LIFECYCLE PLANNING AND ROAD MAPS FOR EXISTING CUSTOMERS”.  Valittu työ on lyhyesti sanottuna MBA- tutkimusta parhaimmillaan. Kiitos Jyri ja parhaat onnittelut!Yleisesti ajatuksia MBA-työstä ja tutkimisesta MBA-ohjelmissa

Kaikki järjetön ja tarpeeton kannattaa lopettaa. Mikäli vaikkapa strategiaprosessi ei tuota mitään tarpeellista ja hyödyllistä niin turhahan sitä on pyörittää. Vaikka yrityksen vuosikello näyttäisi, että nyt on ystävät strategioinnin aika, niin eipä touhuun kannata lähteä, jos ei se tuota tuloksia.

Vastaavaa harkintaa on varmaan syytä soveltaa kaikkialla, myös MBA kuvioissa. Niinpä MBA- ohjelmaa rakennettaessa ja kehitettäessä on aina paikallaan miettiä, että onko tämä ja tämä opintomuoto tarpeellinen ja hyödyllinen. Kaikessa organisoidussa toiminnassa keskittyminen järkevään tekemiseen on ihan perusteltu ratkaisu, erityisesti aina silloin, kun tekemisen vaihtoehtoja on paljon.

MBA-ohjelmassa emme voi ottaa edes tutkimusta, kaiken yliopistollisen toiminnan lippulaivaa, itsestään selvyytenä. Onko järkeä innostaa kokeneita johtajia ja asiantuntijoita tutkimisen tielle? Onko se perusteltua energian käyttöä? En pidä enempää jännityksessä, kyllä tutkiminen MBA-ohjelmissa on vahvasti perusteltua touhua. Homma täytyy kuitenkin hoitaa viisaasti ja järkeä käyttäen. Ainakin seuraavat seikat on hyvä ottaa huomioon:
1. MBA-työtä tekevä johtaja/asiantuntija valitsee tarkastelun kohteen, jolla on erityistä strategista merkitystä ja jonka kanssa voi päästä eteenpäin. Strateginen merkitys liittyy usein organisaation menestymiseen ja sillä on vahvoja kytköksiä avaintoimijoiden tapaan hahmottaa organisaation keskeisiä asioita. Usein jo MBA-tutkimuksen aikana organisaatiossa ja verkostoissa käydään merkityksellisiä keskusteluja.

2. Tosiasioiden tuntemisen kautta hahmotetaan tulevaa. Tutkiminen on hyvä tapa hieman pysähtyä arvioimaan syvällisesti kuinka asiat oikein ovat ja miltä ne eri ihmisille näyttävät. Tämä luo pohjan hahmotella realistista tiekarttaa tästä eteenpäin ja toiminnan kehittämiseksi. MBA-raportissa katse on usein vahvasti eteenpäin.

3. MBA-työ on niin järkevä hanke kuin mihin tekijä ikinä pystyy. Aihepiiri on järjellä valittu, luovuutta käytetään todellisten vaihtoehtojen esille kaivamiseen ja teksti on aitoa omaa ajattelua, johon virikkeitä tarjoavat niin MBA-opinnot kokonaisuutena kuin myös tutkimisen kautta vastaan tulevat havainnot, ajatukset ja ajattelumallit.

Vielä kerran onnittelut kaikille 2012 MBA-valmistuneille ja tutkimisen intoa teille kaikille, jotka olette tekemässä vuodesta 2013 ja tulevista vuosista erinomaisia MBA-tutkimisen vuosikertoja.

ari.manninen(at)jyu.fi