perjantai 7. elokuuta 2020

Uuden strategisen ajattelun aika - 2020

Strateginen johtaminen voi olla suoraviivaista, joskus jopa melkein helppoa, valituissa puitteissa etenemistä. Perusasetelmassa strateginen johtaminen on ankaraa tekemistä, jopa toistamista. Tietysti vastaan tulee jatkuvasti myös uusia ratkottavia asioita, mutta silti toimitaan joissakin varsin selkeissä puitteissa. Tämä kuuluukin asiaan, menestyvän organisaation toiminnan ohjaaminen täytyy olla johdonmukaista. Haasteellinen on sellainen johtaja ja/tai johtoryhmä, jonka kyky luoda uusia linjauksia ylittää reilusti organisaation aidot mahdollisuudet muuttua ja vastata esille nostettuihin uusiin avauksiin. 

Mistä ajattelun ja johtamisen puitteet tulevat? Toiminta on aina jatkoa johonkin - eilen ajateltiin ja toimittiin tietyllä tavalla, ehkä jopa vuosia sitten luotiin maailman hahmotuksen ja toiminnan raamit, joiden sisällä on edetty ja pärjätty, jopa menestytty. Mutta kyllä puitteita tulee myös muista lähteistä kuin tallatusta kokemuspolusta. Joskus toimialalla on tietyt varsin vakiintuneet tavat ratkoa asioita, tai ehkäpä alan johtava organisaatio luo muille mallin mitä strateginen ajattelu ja toiminta tässä ympäristössä oikein on.

Luonnollisesti strategisen johtamisen perusvaatimustaso on raju. Sanon, että strateginen johtaminen on helppoa, tietäen, että vertauskuvallisesti voisin myös sanoa, että yli 70 metrin keihäskaaren heittäminen on suoraviivaista, melkein helppoa. Eli tietysti strategisen johtamisen vaatimustaso on aina kova, täytyy tietää syvästi oma organisaatio, toimiala, markkinat lähellä ja kaukana ja monet muut asiat. Ja ennen kaikkea täytyy olla kyky luoda luottamusta, energiaa ja sitä kautta omata kyky johtaa omaa organisaatiota. Samalla pitää pystyä olemaan taitavasti mukana moninaisissa toiminnan kannalta keskeisissä verkostoissa.

Mutta väistämättä näyttää siltä, että olemme nyt ihan erityisessä maailmantilanteessa, jossa monet asiat voidaan ja täytyy ajatella uusiksi. BBC:n uutiskanavalla pyörii lyhyt nauhoitus, jossa eri puolilta maailmaa asioita seuraavat ja analysoivat toimittajat kommentoivat nykyistä tilannetta. Nauhoituksen päätteeksi kokenut toimittaja sanoo, että käsillä saattaa olla aikamme kaikkein aikojen suurin tapahtuma. Kaikki näemme, että käsillä on huikea koko maailmaa koskeva myllerrys, jonka mittaluokkaa, kestoa ja vaikutuksia on varmasti arvioitava vielä vuosia.

Tämä asetelma väistämättä laittaa myös strategisen johtamisen vaativaan tilanteeseen. Huolella ajatellut puitteet ja raamit eivät välttämättä enää riitä vastaamaan tämän ajan kysymyksiin. Myllerrys tuo monille uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Organisaatioiden strategisella johdolla täytyy olla kyky ajatella koko ajan uusiksi. 

Tämän uuden myllerryksen vaikutukset oman organisaation toimintaan on pystyttävä hahmottamaan mahdollisimman nopeasti ja oivaltavasti. Samalla täytyy koko ajan hahmottaa organisaation aidot mahdollisuudet muuttua ja kuinka organisaation muutosvalmiuksia koko ajan vahvistetaan.

Yliopistollisena johtamiskouluttajana haluamme olla vahvasti mukana vastaamassa ajan vaatimiin ajattelun virittämisen haasteisiin. Oli ilo huomata kuinka vahvasti JYU EMBA-alumnit, EMBA-opiskelijat ja myös EMBA-opintoja suunnittelevat olivat mukana kevään ajattelua rikastavissa avoimissa Zoom-seminaareissa, kuten esimerkiksi toukokuun seminaareissa, joiden teemana olivat:

1. Business in the Age of Covid: How to Adapt Your Sales and Marketing, asiantuntijana Neal Schaffer. Neal on maailmalla tunnettu sosiaalisen median vaikuttavuuden ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, kirjailija ja puhuja.

2. Johtajuutta koronan aikaan, asiantuntijoina Hanne-Leona Luomajoki Pro Synthesis Oy ja Sirpa Koponen JYU EMBA

Näitä avoimia Zoom-tapahtumia jatketaan syksyllä 2020. Syyskuun webinaarin asiantuntijana on CEO, johtajuusviestinnän valmentaja Jukka Saksi, Johtaja on Media! Webinaarin teema liittyy arvoihin johtamisessa, kuinka arvoja hyödynnetään johtamis- ja asiantuntijatyössä. Tulevista tapahtumista saat tietoa nettisivuiltamme emba.jyu.fi ja myös Twitteristä, joten laita seurantaan #jyuEMBA.

Johdon MBA koulutuksen tarjoajana keskeinen panoksemme uuden ajattelun virittämiseen tapahtuu vahvasti EMBA-johtamisohjelmissa, jotka toteutetaan eri puolilla Suomea. 

Ajattelun virittämisessä pidän keskeisenä sitä, että jo vuosien ajan meillä on ollut mahdollisuus saada maan parhaat osaajat mukaan eri johtamisteemojen alustajiksi. He tulevat eri taustoista, yliopistoista ja myös monista muista eturivin organisaatioista.  Heillä on kyky löytää maailman myllerryksestä oleellinen ja nostaa esille ajattelumalleja ja viitekehyksiä, jotka ovat erityisen käyttökelpoisia eri organisaatioiden strategisessa johtamisessa. Vahva ohjelma strategisen ajattelun maailmassa on lokakuussa käynnistyvä Menestyksen Strategiat.

Samalla täytyy korostaa, että EMBA-ohjelmissa tärkeitä ajattelun virittäjiä ovat myös osallistujat. Pätevät ihmiset eri puolelta Suomea ja eri organisaatioista ovat paras mahdollinen ajatushautomo. Olen erityisen iloinen, että tämän myllerryksen keskellä moni on ottanut kehittymisen ja kehittämisen vahvasti ohjelmaansa. Tästä osoituksena saimme kevään päätteeksi ennätysmäärän EMBA-hakijoita http://jyuemba.blog.jyu.fi/2020/06/ennatysmaara-hakijoita-jyvaskylan.html

Toivotan kaikille aurinkoista elokuuta 2020 ja erinomaista uuden kauden alkua. Tervetuloa mukaan syksyn tapahtumiin ja EMBA-ohjelmiin!

Ari Manninen, johtaja
JYU Executive Education
ari.manninen(at)jyu.fi
emba.jyu.fi