perjantai 12. elokuuta 2022

EMBA -ohjelman huippu – Sinun mallisi

Maailma on viisautta pullollaan, ja taitaa olla tyhmyyttäkin, mutta kuljetaan nyt hetki viisauden rantaa. On valtava määrä hyviä kirjoja, artikkeleita, ajattelijoita, puhujia, yrityscaseja, menestyneiden johtajien tarinoita, jne. Parhaita paloja tästä kaikesta viisaudesta tarjoillaan EMBA-ohjelman aikana erilaisina herkullisina ja huolella valmisteltuina annospaloina - on luentoa, casea, välitehtävää, pienryhmäporinaa, sovellustehtävää, jne. Tämä kaikki on pätevän EMBA-ohjelman ydintä ja luo pohjan vaikuttavalle oppimiselle.

Tätä kaikkea vasten saattaa tulla yllätyksenä, että eräässä EMBA-ohjelman keskeisessä opintomuodossa eli EMBA-päättötyössä, tekijää usein haastetaan jossain vaiheessa kehittämään oma malli, Sinun mallisi. Siis oma malli, vaikka opintojen aikana on perehdytty maailman parhaisiin viitekehyksiin ja malleihin, jotka ovat armottoman kilpailun (malleja on tarjolla) ja tarkan siivilöinnin kautta päätyneet osaksi EMBA-ohjelmaa. Silti oma malli. Mistä on kysymys?

Katsotaanpa asiaa neljästä tulokulmasta: 

  1. Mitä on kontribuutio
  2. Millainen on yritys/organisaatio
  3. Mikä on ajattelun ja tekemisen suhde ja 
  4. Mitä tekijälle itselleen kuuluu

1.Kontribuutio

Kunnon tutkimuksessa on aina kyse kontribuutiosta, tuotetaan uutta tietoa. Tunnetaan ja hallitaan relevantti olemassa oleva tieto, mutta tuotetaan lisää. On myös tärkeä kysyä kenelle/keille tietoa tuotetaan?

EMBA-lopputyössä usein tärkeä yleisö ovat oman organisaation keskeiset toimijat. On tärkeä hahmottaa, millainen tieto on erityisen keskeistä oman organisaation menestymisen vahvistamisessa ja kuinka tuota tietoa parhaalla mahdollisella tavalla omassa organisaatiossa tuodaan esille ja otetaan käyttöön. 

Tieto ei vielä riitä, se on saatava aktiiviseen käyttöön. Tässä EMBA-lopputyön tekijä tuottaa erityistä kontribuutiota omalla mallillaan, joka ei ole pelkästään tiedon tuottamista vaan myös tiedon käyttöön ottamisen katalysointia.

2.Yritys/organisaatio

Maailmalla oleva julkinen viisaus on usein väistämättä yleisluontoista, se ei perustu EMBA-opiskelijan taustaorganisaation tai juuri vastaavan kaltaisen yksikön tutkimiseen, eli tuloksia ole tuotettu juuri tiettyä organisaatiota ja tilannetta varten. Tänä aikana korostuu vielä tuo tilanteen erityisyys, sillä moni asia, joka oli totta ja toimivaa hetki sitten, aika monessa paikassa vaatii tässä hurjasti muuttuvassa maailmassa tarkkaa uudelleen arviointia. 

Omalla mallillaan EMBA-päättötyön tekijä rakentaa sillan yleisistä viitekehyksistä oman organisaationsa erityispiirteisiin ja erityiseen tilanteeseen. 

3. Ajattelun ja tekemisen suhde

EMBA-töillä on tyypillisesti tiivis yhteys toimintaan. Parhaimmillaan EMBA-lopputyö ottaa jo tekemisen aikana organisaation avaintoimijoita mukaan ideoimaan ja kehittämään tarkasteltavana olevaa aihepiiriä ja suunnittelemaan askeleita ideoinnista tekemiseksi. 

EMBA-päättötyön tekijän malli hahmottaa oman organisaation muutosmatkaa. Minkä ilmiön jäsentäminen ja ymmärtäminen on juuri meille erityisen tärkeää, kuinka jäsennystyötä tehdään ja kuinka etenemme toiminnan suuntaan? Mikä on meidän etenemisen tiekartta?

4. Tekijä itse

Useinkaan tekijä itse ei nouse omassa mallissaan kovin paljon esille. Kuitenkin jokaisella on oma erityinen toimintakenttä ja halu sekä kyky toimia tuolla toimintakentällä. Monella on myös liikkumatilaa miettiä mihin asioihin ja millä tavalla on syytä ja mahdollista puuttua.

Tekijän oma malli onkin usein erittäin huolellisen oman harkinnan ja pohdinnan tulos, ei vain malli ja sen kattamat asiat sinänsä vaan oikeastaan enemmänkin kyse on siitä, mitä malliin on otettu mukaan ja mitä siitä on jätetty pois. 

Lopuksi

Voi hyvin väittää, että EMBA-päättötyö on aidosti tehtynä oikeastaan aina tekijän oma malli. Joskus oma malli on selvästi ja erikseen nimetty, joskus oma malli on oikeastaan päättötyön kokonaisuus. 

Kaksi lisäystä haluan vielä selväsanaisesti tehdä. 

  1. Vaikka edellä on puhuttu Sinun mallistasi, omasta mallista, niin luonnollisesti usein on kyse vahvasti Meidän mallistamme. EMBA-töillä tavoitellaan oman organisaation kehittämistä ja se jos mikä on joukkuelaji, jossa EMBA-työllä voi olla merkittävä uutta tuova rooli. 

  2. EMBA-lopputyö on askel tiedon kuluttajasta tiedon tuottajaksi ja ajatus omasta mallista korostaa tuota askelta. Niinpä EMBA-lopputyö, kuten yliopiston opinnäytetyöt yleisemminkin, luovat valmiuksia kehittyä jatkuvasti yhä pätevämmäksi relevantin tiedon tuottajaksi siinä ympäristössä, jossa itsekukin toimii.

Uusi lukukausi on alkamassa. Ehkäpä EMBA-maailmassa joudumme kehittämään myös sanastoa – nimittäin sana ”lukukausi” tuntuu edellä olevan pohdinnan valossa vähän yksipuoliselta sanalta. Eli alkamassa on mielenkiintoinen oppimisen, ajattelun, uuden tuottamisen ja tekemisen kausi. Mielenkiintoista miettiä millä yhdellä ilmaisulla tätä moninaisuutta voisi kuvata. Olisikohan hyvä ilmaisu omien valintojen kausi?

Parasta menestystä uuteen monipuoliseen omien valintojen kauteen.
Ari Manninen, johtaja
JYU Executive Education
ari.manninen(at)jyu.fi 
emba.jyu.fi