perjantai 23. elokuuta 2019

Financial wisdom – views from the EMBA students


How do you improve the financial success of your company, organization, unit, network, project or in fact any setting in which you work in a key role? One might assume that this question would be the center topic in all business disciplines. Surprisingly this question is both the center topic but at the same time this vital issue seems to evade a closer examination.

This extraordinary situation may partly relate to the way how business disciplines have developed and how the cover they different angles of organizational operations. Strategy discipline talks about strategies and there the financial success is certainly important but perhaps it is an aspect, which more assumed than explicitly and meticulously explored. 

There – in the realm of strategy doctrine -the thinking must be that wise strategy and useful strategic frameworks lead also to financial success but closer and detailed examination of economic ramifications may not be part of discipline’s focus. 

In the same vein also other business disciplines focus on their key topic let it be marketing, leadership, entrepreneurship or any other business disciple and the financial success is certainly there on the background but it may be more an assumed result than a carefully examined part of the scrutiny.

In this state of affairs we could assume that there should be a discipline which looks the financial success and in particular the role of an executive straight in the eye. Surprisingly we may not find such a disciple. Certainly there is a discipline which comes close and which gives valuable tools for an executive who wishes to increase financial success of her/his unit. This discipline is first and foremost accounting and all its variants: financial accounting, cost accounting, management accounting, strategic accounting etc. Indubitably accounting discipline offers most valuable tools, perspectives and frameworks for executives.

At the same time accounting and its variants are seen to be rather number and calculations focused, people and organizations have remained on the background. Accounting discipline has tried to counter this deficiency by developing accounting in action type of examination. This route leads us rather close to examine ways how executives could improve the financial success of their organizations. However there is a constant need to understand better how executives with all their actions and even with their non-actions could help their organizations to improve their financial success.


In our EMBA program we have developed a course Business Risk and Financial Management. In that course we examine financial matters from the perspective of an executive. We examine broadly and widely how executives could act in different ways to foster financial success. Here the role of the executive can vary from the innovative thinker who raises up new ideas and recognizes new business opportunities to a demanding person who really takes care that plans are executed effectively and without unnecessary waste of any resources. The point in this course is to probe the role of an executive in financial matters as widely and deeply as possible.

Well, before this program starts we send – in the spirit of this course - some open questions to participants. One of those questions is following: what is financially (economically) wisest thing (widely thing, process, action, etc) what you have seen? In the beginning of the program this question was discussed and I collected top 5 answers. Here these answers are my interpretation of the discussion and I may have combined some answers.

5 Wisest financial (economic) phenomena

  1. Wise use of latest technology, including AI and robotics. This as a way to shift the organizational action to levels where higher economic surplus can be achieved.
  2. Well-being. Clear understanding how people are the greatest asset in an organization and how investments in well-being create financial success.
  3. Timing, timing and timing. A capability to notice and capture opportunities on the market place. Also a capability to change executive’s own organization when the time is right.
  4. Cost control. We must not forget the value of good old budgets and active budget control. Budgeting is the way to carefully plan the future and notice quickly if something unexpected happens. Note unambiguously the value of forward looking planning and control system.
  5. Clear understanding in which position people are on their best. Also more generally a wise ways to use and develop the existing resources.
So this is how the learning journey started. This was just a first discussion. The journey continues.


ari.manninen(at)jyu.fi
Director, JYU Avance Executive Education

emba.jyu.fi

linkedin.com/in/arimanninen

twitter.com/arimanninen


perjantai 16. elokuuta 2019

Johtaminen on moniottelulaji!


Johtamista on ollut niin kauan kuin ihmisiäkin. Johtamisen tutkiminen ja teorianmuodostus alkoi vahvistua teollisen vallankumouksen myötä 1800-luvulla. Urheilua ihminen on harrastanut vuosituhansien ajan, mutta 1800-luvulla kehittyi myös nykyaikainen yleisurheilu.

Johtaminen on vaativaa ja monipuolista osaamista edellyttävää työtä. Johtamista voisikin verrata lajina yleisurheilun moniotteluihin. Jos 7- ja 10-ottelu vaativat yleisurheilijalta lähes kaikki mahdolliset urheilijan ominaisuudet, niin johtamisen moniottelussa punnitaan vähintään yhtä laaja kirjo johtamisosaamista ja -taitoja.

Yleisurheilun ottelussa pikajuoksut edustavat samanlaista äärimmäistä nopeutta ja teknistä osaamista kuin johtajan taitava ja viisas toiminta nopeita päätöksiä vaativissa tilanteissa. Joskus johtaja kohtaa esteitä samoin kuin pikajuoksijan edessä voi olla aitoja. Esteistä ja aidoista selviää rohkeuden ja taitavan ylitystekniikan ansiosta niin, ettei vauhti hidastu liikaa.

Johtaja on usein suunnannäyttäjä. Lisäksi hän pyrkii koko ajan uusiin, entistäkin innostavampiin, haastavampiin ja korkeampiin tavoitteisiin yhdessä organisaationsa ihmisten kanssa. Hyvässä organisaatiossa tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan parantamisen raja ei tule vastaan, kun ihmiset ovat innostuneita ja sitoutuneita. Tiedossa ei myöskään ole korkeus- tai seiväshyppyriman maksimikorkeus, vaan hyppääjä pyrkii koko ajan kehittymään, ponnistamaan voimakkaammin ja ylittämään entistäkin korkeammalla olevan riman.


Johtaja on strategikko. Hän pyrkii näkemään laajempia kokonaisuuksia ja yhdessä ihmisten kanssa miettimään parhaimmat menestymisen keinot muuttuvassa kilpailuympäristössä. Johtajalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja toisaalta kykyä muuttaa suunnitelmia tilanteen niin vaatiessa. 

Samalla tavalla 800 tai 1500 metrin juoksija laatii ketterää ja soveltavaa strategiaa ennen juoksua ja sen aikana. Häneltä vaaditaan kestävyyttä, mutta myös nopeutta. Hän tekee havaintoja itsestään, toisista juoksijoista, olosuhteista ja mukauttaa omaa juoksuaan tulkintojensa mukaan, tavoitteenaan pärjätä mahdollisimman hyvin.

Keihäänheitto ei ole pelkästään voimalaji. Tarkoituksena on hiotun suoritustekniikan avulla siirtää heittovälineeseen mahdollisimman suuri voima keihään optimaalisen lentoradan suuntaisesti. 

Kyseessä on lukuisten tapahtumien muodostama yhteen nivelletty liikesarja, jonka lopputuloksena keihäs lentää mahdollisimman pitkälle. 

Johtaja on usein liikkeellepanija ja voiman suuntaaja. Hänen liikesarjansa muodostuvat viisaista johtamisteoista, jotka mahdollistavat työntekijöiden entistäkin paremman menestymisen työssään. Kun organisaatio on optimaalisella lentoradalla, mittanauhat näyttävät jatkuvasti parempia tuloksia.

Johtaminen ja urheilu ovat jatkuvaa kehittymistä, kehittämistä ja itsensä haastamista. Jyväskylän yliopiston Executive MBA –ohjelmaan kuuluva Menestyksen Strategiat –ohjelma on varsinainen johtamisen moniottelu. Koulutus kattaa kaikki tärkeimmät liikkeenjohdolliset osa-alueet, kuten strategisen, talouden, prosessien, henkilöstön, markkinoinnin, viestinnän ja itsensä johtamisen.

Menestyksen Strategiat nro 42 käynnistyy Jyväskylässä 23. – 25.10.2019. Lokakuussa järjestetään myös yleisurheilun MM-kisat Dohassa. Lokakuussa on tarjolla siten sekä johtamisen että yleisurheilun moniottelua! 

markku.laajala(at)jyu.fi
koulutuspäällikkö,

Menestyksen Strategiat -ohjelman johtaja
JYU Executive MBA