perjantai 23. lokakuuta 2015

Voiko tiedostamattomat ajatusmallit avata laajemmille kaistoille?

Jarmo mietti valmennuksessa missä asioissa hän kokee olevansa taidoiltaan hyvä. Ensi töikseen hän sanoi, ettei oikein näe olevansa hyvä missään. Kehonkielestä paistoi epävarmuus. Miettiessään mistä ajatus oli saanut alkunsa, hän muisti hetkiä lapsuudesta. Urheilujoukkueen valmentaja oli lähisukulainen, joka oli ”omalleen” aina kovempi kuin muille. Jarmon mieleen muistui lausahduksia kuten: ”ei riitä, ei tarpeeksi, ei niin hyvä kuin tai pitäisi pystyä enempään.” Kun vanhoja muistoja käsiteltiin parilla harjoituksella, avautui oma tietoisuus ”riittävän hyvä” ja ”tosi hyvä” kanaville.

Solubiologi Bruce Lipton kuvaa, kuinka jokainen meistä on inhimillinen vastaanotin ja tallennuslaite. Me toimimme uskomustemme varassa, joista suurimmasta osasta emme ole edes tietoisia:

  • Tutkimusten mukaan 0-7 vuoteen asti tallennamme ympäristöstämme kaikki ärsykkeet suodattamatta omaan tietoisuuteemme.
  • Tallennuksesta muodostuu ohjelmointimme ja se siirtyy suoraan ”kovalevyllemme”, tiedostamattomaan mieleen. 
  • Varhaislapsuudessa syntyy myös maailmankuvamme, jokaiselle erilainen.
  • Minäkuvamme alkaa muodostua 2-vuotiaasta lähtien, sekin osaltaan suodattamatta tapahtuvan tallennuksen ja ympäristöstä saadun lapsen maailmasta käsin tulkitsemamme palautteen tuloksena.Me olemme omien kokemustemme arkkitehteja: kun uskot,
ettet voi tehdä jotain, uskomuksesi on voimakkaampi kuin todellisuus.
 


Tiedostamaton mielemme on napannut jo lähtökuopissa erilaisia totuuksia kyseenalaistamatta. Olemme tarkentaneet huomaamattamme vastaanottimemme erilaisille taajuuksille, joita voisi verrata radioasemiin: olen matemaattisesti lahjakas FM, häviäjä FM, voittaja FM, mikään ei riitä FM, kiltti tyttö FM, mies mitataan työnsä tuloksilla FM, jne. Häiritseväksi vanha ohjelmointi käy silloin kun se rajoittaa meitä tekemästä, oppimasta ja toteuttamasta itseämme täysipainoisesti. 

                  Varhainen ohjelmointimme muodostaa ison vyyhdin.

Liptonin mukaan olemme tietoisia vain noin 5% kognitiivista aktiviteettiamme. Kun tietoinen mielemme ajattelee, lakkaamme kiinnittämästä huomiota ympäristöömme ja aivot vaihtavat automaattisesti osan toiminnoista autopilotille, vanhoille lapsuudessa omaksutuille taajuuksille. Autopilottimme ohjaakin huomattavaa osaa käytöksestämme ja toiminnoistamme. 


                            Vanhaa ohjelmointia voi muuttaa.

Onneksi meidän ei tarvitse jäädä ikuisuuksiksi kiinni vanhaan ohjelmointiimme, tietoisuustaajuuksille, joille emme nykytaitojemme tai kykyjemme perusteella kuulu. Pienten tietoisuusharjoitusten avulla voimme muuttaa vahingossa totuuksiksi muotoutuneita käsityksiä itsestämme ja kyvyistämme. Tietoisuusjohtamisen keinoin vanhojen ”radiokanavien” havaitseminen helpottuu ja voimme siirtyä käyttämään sujuvasti laajempaa kaistaa.

Avancessa on jo pitkään nähty oman kehityshistorian ja uskomusten tutkimisen sekä oivaltamisen tärkeys: Johtajuus- ja yhteisödynamiikka -ohjelma tarjoaakin oivat puitteet oman itsen kehitystyölle.

Marja Koivisto 
Executive MBA -opiskelija

marja.koivisto(at)heweco.fi
www.tietoisuusjohtaminen.fi

tiistai 13. lokakuuta 2015

EMBA-opinnot ja maailman muuttaminen

Sanotaan, että uutta syntyy rajapinnoilla, kohdissa jossa vaikka eri tieteenalat kohtaavat tai erilaiset organisaatiot kohtaavat tai erilaiset ihmiset kohtaavat. 
Executive MBA-opintojen ytimessä on yksi tällainen rajapinta, se on tieteen ja käytännön jatkuva vuoropuhelu. 


Executive MBA-opinnot pyrkivät luonnostaan vaikuttavuuteen, pelkkä tieto ei riitä vaan olennaista on myös tiedon todellinen käyttö ja myös uuden tiedon tuottaminen erilaisissa tosi elämän tilanteissa.

Avance-johtamiskoulutus on pitkään korostanut niin Executive MBA-opintojen kuin muidenkin yhdessä asiakkaiden kanssa rakentamien johtamiskoulutus-ohjelmien vaikuttavuutta. Olemmekin muotoilleet missiomme seuraavasti:

        Tavoitteemme on auttaa yksilöitä ja organisaatioita menestymään.
      Avance vahvistaa johtajien ja asiantuntijoiden kykyä muuttaa maailmaa.


Missio nostaa jokaisen Executive MBA-opiskelijan oman tilanteen opintojen lähtökohdaksi. Olennaista on tiedon käyttö ja uuden tiedon luonti siinä todellisuudessa, jossa itse kukin elää ja toimii. 


Parhaimmillaan EMBA-opinnot ovat äärimmäisen käytännöllisiä, mutta samalla myös äärimmäisen teoreettisia. Äärimmäinen käytännöllisyys tarkoittaa aidosti omassa ympäristössä olevien mahdollisuuksien ja haasteiden kanssa työskentelyä ja omassa todellisuudessa eteenpäin menemistä. Mainittu äärimmäinen teoreettisuus on puolestaan uutta tilannekohtaista tietoa, joka syntyy tietyissä reaalielämän tilanteissa tekijän etsiessä tilannekohtaisia etenemistapoja.


Näin syntyvä tieto on toimijan itsensä käytössä tulevissa tilanteissa, mutta samalla tieto on erityisen hyödyllistä niille, jotka kohtaavat vastaavanlaisia tilanteita omassa todellisuudessaan.

Niinpä on tärkeää, että tilannekohtainen tieto voi levitä ja että se voi jalostua vuorovaikutuksessa. Tähän Executive MBA-opinnot tarjoavat mainiot puitteet. 


Näemme, että eräs Avancen tehtävä on pitää huolta siitä, että Executive MBA-opinnoissa on paljon tilanteita, joissa uutta tilannekohtaista tietoa voi sparrata niin opiskelijakollegoiden kuin myös luennoitsijoiden ja koko Avancen verkoston kanssa.

Samalla on selvää, että erittäin tärkeä suunta uudelle tilannekohtaiselle tiedolle on oma organisaatio ja se verkosto, jossa itse kukin toimii. Tämä on oleellista, koska nykypäivän työelämässä harva muuttaa maailmaa vain omalta kohdaltaan. Jokaisen muutos vaikuttaa moneen muuhunkin ja myös monen muun pitää muuttua, jotta toimija itse voi muuttua. Onnistuneessa muutoksessa onkin olennaista saada mahdollisimman moni mukaan muutoksen miettimiseen, uuden kehittämiseen ja toteuttamiseen. 


EMBA-opintojen näkökulmasta tämä tarkoittaa aitoa mielenkiintoa sitä kohtaan, kuinka jokainen saa myös verkostonsa mukaan kehittymiseen.


Suomalaiseen perusluonteeseen kuuluu vaatimattomuus, isoja sanoja ja ilmaisuja mielellään vältetään. Onkin aika rajua puhua EMBA-opinnoista ja maailman muutoksesta. Tästä on kuitenkin kysymys, pätevien ihmisten halusta ja vahvistuvasta kyvystä kehittyä ja kehittää omaa toimintaympäristöään. Toivotankin parasta menestystä maailman muutostyöhön EMBA-alumneille, nykyisille opiskelijoille ja kaikille ohjelmaan jatkossa tuleville.

Teidän onnistuminen on tärkeää meille kaikille, menestys tuo monille muillekin menestymisen mahdollisuuksia.
ari.manninen(at)jyu.fi
johtaja, Avance-johtamiskoulutus