tiistai 16. lokakuuta 2018

Kiertotalous muuttaa perinteisen jätehuoltoyhtiön toimintaa

Lassila & Tikanojan ympäristöpalveluiden liiketoiminnan yksi kantavista liiketoiminnoista on perinteinen jätehuolto. Tämä yhdyskuntien jätteiden keräys- ja käsittelyliiketoiminta ei enää kasva, mutta samalla kierrätystä ja kiertotaloutta edistetään merkittävästi. Tämä on johtanut siihen, että tavaroiden uusiokäytöstä on tullut merkittävää liiketoimintaa, esimerkiksi Huuto.netin, Tori.fi:n ja Kierrätyskeskusten luotsaamana.

L&T:n strategiatyössä pohdimme kannattavaa kasvua uudistumisen avulla. Loimme strategian, jossa jaoimme liiketoimintamme perinteisiin jätehuoltopalveluihin sekä perustimme kokonaan uuden toiminnon kiertotalouden mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Nyt olemme toteuttaneet uutta strategiaa yli vuoden ajan panostaen merkittävästi uusien liiketoimintojen luomiseen. Tulokset ovat rohkaisevia.

Helppo-palvelut hyödyntävät digitaalisuutta

Yksi uusista liiketoiminnoista on Helpponouto-palvelu, joka lanseerattiin vuoden 2017 alussa pääkaupunkiseudulle. Palvelun innovoinnissa hyödynnettiin oman henkilöstön lisäksi myös ulkopuolisia tahoja ns. co-creation –mallin kautta. Järjestimme mm. hackathon-tapahtuman, jossa palvelukehityskilpailun voittajajoukkue keksi Helpponouto-palvelun perusidean. Sittemmin palvelua on kehitetty asiakaspalautteiden pohjalta nykymuotoonsa.

Palvelu yhdistää kaksi liiketoimintaa uudeksi kiertotalouden palveluksi: tarpeettomiksi jääneiden tavaroiden toimitus uudelleen käytettäväksi sekä perinteisen kierrätysmateriaalien nouto- ja käsittelypalvelun. Samalla hyödynnetään digitaalisten työkalujen tuomat mahdollisuudet sekä pelillistämisen opit, kiertotalouden trendit huomioiden.

Verkkopalvelun kautta käyttäjä voi tilata helposti haluamansa tuotteen noudon, kaikilla päätelaitteilla. Nouto tapahtuu kotiovelta, jossa myös koko palvelun laskutus tapahtuu. Tämän jälkeen tuotteet toimitetaan ensisijaisesti uudelleenkäyttöön, esimerkiksi SPR:n tai Kierrätyskeskuksen organisaatioiden kautta. Vain käyttökelvottomat tuotteet kierrätetään materiaaleina.

Palvelua kehitetään aktiivisesti ja sen kattavuutta laajennetaan maantieteellisesti suurimpiin kaupunkeihin eripuolilla Suomea. Toinen kehitysalue on Helppo-konseptin luominen, joka tarkoittaa kokonaisen tuoteperheen rakentamista. Tästä esimerkkinä on Helppovarasto-palvelu, joka on kokeiluvaiheessa pääkaupunkiseudulla. Tässä palvelussa yhdistetään väliaikaisvarasto sekä tarpeettomien tuotteiden nouto ja palautuspalvelu toisiinsa.

Suomalaiset ovat ottaneet uudet palvelut innolla vastaan ja tyytyväisiä käyttäjiä on jo useita tuhansia. Asiakaspalaute on ollut kiittävää ja mm. Helpponouto-palvelua käyttäneistä 87 % suosittelee sitä. Palautteessa on korostunut juurikin palveluiden helppous.

Uudistuminen vaatii innostusta ja rohkeutta

Uudistumismatkamme on vasta alussa, mutta jo tähänastisten kokemusten pohjalta olemme oppineet nämä kolme asiaa:

  1. Pelkkä johdon sitoutuminen ei riitä, vaan myös johdon on aidosti innostuttava uudistumisesta ja linjattava vahva tavoite kasvulle uusien liiketoimintojen kautta.
  2. Innovointi ja kokeilutoiminta on organisoitava, ja siihen on varattava riittävät resurssit.
  3. Päätöksentekoa on myös nopeutettava verrattuna perinteiseen projektimalliseen päätöksentekoon. Lisäksi ehkä haastavinta on tehdä nopeita investointi- tai resursointipäätöksiä kokeilun eri vaiheissa ilman pitävää business casea.  Se vaatii uutta johtamisotetta ja halua ottaa liiketoimintariskiä.
Petri Salermo
Toimialajohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
JYU Executive MBA -opiskelija


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti