perjantai 31. toukokuuta 2013

Menestyksen Strategiat – osana liiketoiminnan ja johtajuuden kehitystäSeuraavassa tuumauksessa muutamia päällimmäisiä tuntoja Menestyksen Strategiat –ohjelmasta.

Syksyllä 2012 aloittaneessa Menestyksen Strategiat opintokokonaisuudessa oli mukana 36 osallistujaa. Osallistujalistaa etukäteen silmäillessä osallistujien kirjo oli varsin laaja – oppilaitosten edustajista, pankki & finanssi- ja vakuutuslaitosten edustajiin sekä joukko myynnin, markkinoinnin ja teknisen toiminnan edustajia eri aloilta. Ensimmäinen mieleen tullut ajatus - miten näin laajan variaation joukosta löydetään toisia tukevia johtamiskäytänteitä ja malleja kun liiketoiminnat ja ansaintalogiikat ja sitä myöten myös totutut johtamiskäytänteet eroavat merkittävästi eri aloilla.

Ohjelman sisältöä tarkastellessa ja analysoidessa näin jälkikäteen on helppo havaita sen perusteet koko MBA-ohjelmalle. Kokonaisvaltainen strateginen ajattelu ja strategian luomisen perusteet yhdistettynä vahvaan taloudelliseen ymmärrykseen  sekä liiketoimintamallien luomisen kyky ovat kiteytetysti koko liiketoimintajohtamisen tärkeimmät elementit. Tähän kun lisätään organisaatioviestinnän ja kommunikoinnin osaaminen ja tietysti kurssilla loppua kohti lisääntynyt johtajan itsetutkiskelu ja omien vahvuuksien ja heikkouksien havainnointitaito, alkaa koko onnistunut paketti olla kasassa. Muutamia piristyksiä perusosioiden lisäksi on onnistuneesti haettu muun muassa jaksolla asiakaslähtöiseen innovointiin sekä kansainvälisyysosiolla.

Omia kokemuksia hieman tarkemmin analysoidessa, nostaisin esille erityisesti talousjakson. On huikeaa millaisen informaatiopläjäyksen nämä kaksi päivää sisälsivät. Kun ajatellaan jakson aihetta ja sisältöä mielestäni vieläkin merkittävämpää on se, miten omalla inspiraatiollaan ja sitoutumisellaan luennoitsijat saivat osallistujan suorastaan imemään tätä varsinaisen kuivahkoa teoriaa. 

Käytännön esimerkit ja kotiharjoitukset istuivat helposti eri alojen edustajien nykyisiin kokemuksiin ja vahvistivat opittuja teemoja. Toinen erittäin positiivisen tunnelman jättänyt jakso liittyi liiketoimintaprosessien luomiseen ja tunnistamiseen, jossa taas kerran vahvojen käytännön esimerkkien kautta osallistujaa valmennettiin tutkimaan oman liiketoimintansa perusteita ja ansaintamalleja sekä kyseenalaistamaan totutut yritys- ja organisaatiorakenteet.
 
Asiakaslähtöisen innovoinnin jaksolle odotukset olivat allekirjoittaneella varsin korkealla. Osa materiaalista ja Case-esimerkeistä olivat hyvin mielenkiintoisia, mutta perusteollisuuden ja palvelualojen osallistujille olisin toivonut vielä hieman enemmän innovoinnin elementtejä ”pilvipohjaisten” innovaatioiden ulkopuolelta. Suomi on kuitenkin vielä tänä päivänä rakentunut vahvan perusteollisuuden ja palveluliiketoiminnan päälle ja siten yrityselämän esimerkkien olisi hyvä tukea myös niiden onnistumisen mahdollisuuksia sekä benchmarkata onnistuneita kotimaisia globaaleja yrityksiä.

Jälkikäteen arvioitaessa työmäärä Menestyksen Strategiat kokonaisuudessa oli suuri, mutta tehtävien aikataulutus edesauttoi opintojen suorittamista. Etukäteistehtävät, esseevastaukset, PowerPoint -esitykset aihealueista omaan yritykseen peilaten ja MS-lopputyö lyhensivät iltoja ja vapaa-aikaa kiitettävästi. Itselleni erityisesti kirjoitustehtävät tuottivat luomisen tuskaa, joka kuitenkin loppua kohden lähti purkautumaan. 

Vastaavasti aiheiden helppo sijoittelu oman varsinaisen työn aihepiireihin oli positiivista ja tuotti samalla myös työnantajalle konkreettista hyötyä.

Oppimiskokemuksena pienryhmien keskustelut ja varsin aktiivinen luentojen osallistuminen olivat ilahduttavaa. Eri alojen kokemukset ja substanssit yhdistämällä itse asiassa sai luotua aivan uusia ajatuksia omaan arkiseen työhön. Samoin esimiestilanteiden kokemusten jakaminen oli hyvä tapa sparrata toisiamme arjen tilanteissa.  

MS-lopputyön merkitys kurssilla opitun tiedon yhdistäjänä on suuri. Erityisesti hyvällä, ajankohtaisella ja henkilöä koskettavalla aiheella saa lopputyöstä todella haasteellisen kokonaisuuden. Oma kokemus lopputyöstä oli paitsi haastava, myös omalle organisaatiolle erittäin hyödyllinen kokonaisuus, jonka aikaansaaminen arkisen työn ohella olisi ollut liki mahdoton tehtävä. Lopputuloksena näyttäisi syntyneen uusi palvelukokonaisuus ja jokseenkin merkittävää uutta liiketoimintaa omalle vastuualueelleni.

Pienen ylistyksen antaisin myös yrityspelille, jonka henkilökohtaisesti ja omalla joukkueellamme toi suuren nautinnon ja katsauksen kokonaisvaltaiseen globaaliin yritystoimintaan ja voin hyvin nähdä pelin tarjoavan koulutusmahdollisuuden pienille ja keskisuurille yrityksille globalisoitumisen alkuvaiheilla. Uskon että tämä avasi monen kurssilla olijankin silmät niihin haasteisiin, joita globaali liiketoiminta tuo mukanaan ja vaatii huomioimaan. Toisaalta meille siinä jo mukana olleille peli toimi hyvänä aktivointina tarkastella muun muassa siirtohinnoittelun, kurssimuutosten, paikallisten verotusten ja rahoitusten vaikutuksia tuloksen ja omistaja-arvon suhteen.

Kiitokset kaikille asiantuntijaluennoijille intohimosta työhönne ja erityisesti ohjelman opiskelijoille aktiivisesta ja avoimesta yhteistyöstä reilun puolen vuoden aikana. Uskon ja toivon että jatkamme samaan malliin tulevissa koitoksissa.


Antti Turunen,
EMBA-opiskelija

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti