tiistai 12. joulukuuta 2023

Verkostojen johtaminen kompleksisessa maailmassa

jyuemba-verkostojen johtaminen


Ensi vuonna JYU:n johtamiskoulutus juhlistaa 40-vuotista taivaltaan vaikuttavan ja uudistuvan johtajuuden maailmassa. Nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä leimaa AI & digitalisaatio, energiatoimialan murros, geopoliittiset jännitteet ja sosiaalisen todellisuuden monimutkaistuminen. 

Globaalin liiketoiminnan ja digitaalisen aikakauden organisaatioiden ominaispiirteet ovat asettaneet johtajille uusia vaatimuksia, jotka ovat johtaneet evoluutioon perinteisistä autoritäärisistä ja keskitettyjen valtarakenteiden paradigmoista inhimilliseen, kontekstuaalisen ja jaetun johtamisen maailmoihin. 

Tässä kohtaa EMBA-tarinaa pääsen myös antamaan jotain itselleni erittäin merkityksellistä takaisin. +10 vuotta kansainvälisen liiketoiminnan johdossa kuudessa eri maassa on tuonut mukanaan lukuisia tilanteita, joissa mitään valmiiksi koeponnistettuja menestyksen reseptejä ei ole ollut käytössä. Samalla tämä eri kulttuureja ja ammatillisia ympäristöjä yhdistävä johtajuuspolku on tarjonnut syvän mahdollisuuden reflektiiviseen ajatteluun ja johtajuuden kehittämiseen. 

Keskeistä tällä muutospolulla on kolme viitekehystä, jotka ovat vahvistaneet omaa toimijuuttani muutosjohtajana ja ketteränä tiimipelaajana - nämä ovat: 

  1. systeemiäly, kompleksisuustieteet organisaatiokontekstissa (erityisesti Complex Responsive Processes)
  2. verkostojen johtaminen 
  3. avoin innovaatio 
Näiden pohjalta ensi syksynä käynnistyy uusi JYU EMBA Verkostojen johtaminen kompleksisessa maailmassa -ohjelma. Isossa kuvassa tavoite on ottaa haltuun reflektiivisen ja dialogisen prosessin kautta kolme erilaista, mutta toisiinsa kytkeytyvää viitekehystä liittyen organisaatiokäyttäytymiseen ja johtamiseen (sosiaalisissa verkostoissa). Tavoitteena tällä työotteella on siis oman todellisuuskäsityksen tarkasteleminen ja hahmottaminen eri viitekehyksiä hyödyntäen, siten että ”ennalta-annettua” ja paradigmaattista perspektiiviä uskalletaan ja opitaan haastamaan uusien tarttumapintojen (mallit, teoriat, viitekehykset sekä käsitteet) avustuksella. 

Tämän oppimisprosessin avulla voidaan kokemukseni mukaan saavuttaa syvempää ymmärrystä meitä ympäröivistä sosiaalisista ja komplekseista ilmiöistä. Lisäksi löydetään rikkaampia ja moniulotteisempia tulokulmia, jotka sopivassa synteesissä luovat mahdolliseksi laadukkaampaa, eli vaikuttavampaa vuorovaikutusta. 

Uusi verkostojen johtamisen ohjelma tarjoaa viitekehyksiä ja näköalan tarkastella omaa johtajuutta ja organisaatiota systeemiälyn, kompleksisuusparadigman ja verkostomaisen työotteen kautta. Tavoitteena on nähdä oma johtamistyö ja toimijuus rikkaamman viitekehyksen läpi kuin aiemmin. Foucault on ilmaissut saman terävämmin: ”ajattelun vapauttaminen” tavalla, joka edistää pikemminkin ”syvällisiä muutoksia” kuin pieniä muutoksia järjestelmän sisällä.

Vielä tähän loppuun lyhyt kiteytys Martin Kuschin mainiosta teoksesta Tiedon kentät ja kerrostumat: (kyse on siitä, jota kutsumme) ”itsemme kriittiseksi ontologiaksi” ja selittää, että se voidaan ymmärtää asenteena, eetoksena, filosofisen elämäntapana, jossa sen kritisoiminen mitä me olemme, on samalla rajojemme historiallista analyysiä ja kokeilua ylittää ne.


Innostavaa uudistumisen loppuvuotta!
Juho Partanen, ohjelman johtaja
JYU EMBA Verkostojen johtaminen kompleksisessa maailmassaJYU Executive MBA. Menesty johtajana. 
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti