torstai 10. marraskuuta 2011

Kouluttajien kokemuksia johtajuus- ja yhteisödynamiikka kurssista

Tämän vuoden Johtajuus- ja yhteisödynamiikkakurssi koostui 22 johtajasta ja kolmesta kouluttajasta joista muodostettiin itseään tutkiva yhteisö. Ryhmä tutkii itseään, omaa kehittymistään yhteisönä, ryhmädynaamisia lainalaisuuksiaan ja johtajuuttaan kokemuksellisen oppimiseen perustuen. Koulutuksen perustehtävä (toiminnan tarkoitus) on auttaa osallistujia ymmärtämään ryhmän ja yhteisön elämän monimutkaisuutta ja johtajuutta. Tätä tietoa pyritään viemään omaan toimintaympäristöön.
Kurssi koostui kolmesta kuukauden välein tapahtuneesta kolmen työpäivän jaksosta. Jaksoilla käytettiin lukuisia työskentelymuotoja kuten pien- ja suurryhmää, erilaisia toiminnallisia harjoituksia, sovellustapahtumia. Yhtenä oppimismuotona oli elokuvan tai kirjan pohtiminen ryhmä- ja yhteisödynamiikan tutkimisen välineenä. Koulutuksen taustalla on vahva teoreettinen viitekehys, joka perustuu kouluttajien teoriatietoiskuihin ja kirjallisuuteen. Tärkeä merkitys on koulutuksen rakenteilla, johon myös koulutuspaikka kuuluu. Koulutus toteutettiin Kukkaismäessä Jämsässä, joka on osoittautunut hyväksi oppimisympäristöksi. Oppiminen konkretisoituu usein yhteisön tavalliseen elämään kuten ilta- ja saunakeskusteluihin. Yksi jakso on täyttä työtä aamusta iltaan. Koulutus on toteutettu neljä kertaa.

Kurssin kouluttajina ja konsultteina toimivat: Anneli Turunen, Esa Rovio ja Jyrki Kauppinen, seuraavassa heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään koulutuksesta.

Koulutuksen ja yhteisön johtaja Jyrki Kauppinen työskentelee Avance johtamiskoulutuksessa koulutuspäällikkönä ja on taustaltaan viestintätieteilijä.
Perinteisesti johtamiskoulutuksessa on käsitelty johtamista management tai leadership näkökulmista, tässä koulutuksessa näkökulma painottuu itsensä johtamiseen (selfmanagement) eli jokainen osallistuja tutkii ja kohtaa johtajuuden ilmentymistä omassa toiminnassaan ja käyttäytymisessään”. Hän kertoo koulutuksen viitekehyksestä.

Vahva itsetuntemus sekä ymmärrys omasta roolista ryhmien ja yhteisöjen tapahtumissa eli dynamiikassa luo varmuutta sekä turvallisuutta toteuttaa pätevästi niin strategisen kuin operatiivisenkin tason toimintaa kunkin organisaation perustehtävän mukaisesti”. Jyrki määrittelee oman visionsa koulutusohjelman tavoitteesta.

Anneli Turunen omaa vahvan psykoterapiataustan. ”Tutkimme jäsenten elämänhistorian aikana syntynyttä roolia ja sitä, kuinka yksilö on suhteessa ryhmään”, Anneli kertoo.

"Johtajat eivät kiireisessä arjessaan ehdi reflektoimaan itseään ja omaa toimintaansa organisaatiossa. Kurssin aikana opetellaan puhumaan ääneen itselle vaativista asioista. Ajatusten ja tunteiden tuottaminen ääneen on arvokas haaste. Lisäämme siis jäsenten itsetuntemusta”, Anneli kiteyttää.

Ryhmäilmiötutkija Esa Rovio edustaa taustaltaan sosiaali- ja liikuntapsykologiaa.
Hän näkee, että ”Kyseessä on yhteinen tutkimisen ryhmäprosessi, jossa ymmärrys lisääntyy omakohtaisen hämmennyksen kautta, käsitteiden jäsentämiseen ja oivallukseen”.

”Kurssin aikana opimme omakohtaisesti koettuna, mitä ryhmäilmiö on, esimerkiksi erilaiset ryhmäsuhteet, ryhmän kehitysprosessi, perustehtävän merkitys tai ryhmän lainalaisuudet pien- ja suurryhmässä. Ilman omakohtaisuutta kalvoilla ja esityksissä kaadettu tieto valuisi kuin vesi hanhen selästä”
, Esa Päättää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti