maanantai 8. syyskuuta 2014

Mitä? Kurssi joka ei pääty koskaan?

Väittäisin että hyvää johtamiskoulutusohjelmaa ei kannata koskaan suorittaa täysin loppuun. Toki vaativasta koulutuksesta valmistuminen on kova juttu, mutta vielä kovempi juttu on pyrkimys pitkäkestoisempaan hyötyyn. 

Rohkaisen osallistumaan sellaisiin koulutuksiin jotka eivät itse asiassa pääty koskaan. Tällä en tarkoita  kevyttä suhtautumista koulutukseen, vaan oppimisinvestoinnin todellista arvon kasvattamista, vaikuttavuutta ja  verkostoja.  

Nykyisin verkostoitumisen "patenttiratkaisuina" mainitaan usein sosiaalinen media ja erilaiset digitaaliset alustat. Tärkeitä ne toki ovat, mutta jätetään ne tässä yhteydessä hetkeksi vähemmälle. Niistä on kirjoitettu jo aiemmin. Teknologiasta huolimatta kaikista kovin juttu on kuitenkin aito ihmisten välinen vuorovaikutus. 

Haluatko kurssille joka ei pääty koskaan? Seuraavassa pari käytönnön kysymystä joiden kautta lähestyä asiaa etenkin EMBA-ohjelman osalta:
  • Koulutuksen toteutustapa ja työmuodot: Kuljetko vain yhdessä ryhmässä alusta loppuun vai työskenteletko opintojen aikana useiden kymmenien ihmisten kanssa? Rikastuuko kokemus keskusteluilla, ryhmätöillä ja monipuolisilla työmuodoilla?
  • Osallistujien profiili: Painottuvatko osallistujat jollekin toimialalle tai alueelle, vai tulevatko he eri puolelta Suomea liike-elämän eri toimialoilta? Kuinka laaja alumnikunta ohjelmalla on?
  • Koulutuspaikkojen valinta ja puitteet: Pari vuotta samassa luokassa ja illaksi kotiin, vai seminaareja erilaisissa kokouspaikoissa ja ympäristöissä? Miten verkostoitumista tuetaan myös seminaarisisällön ulkopuolella?
  • Digitaaliset työvälineet: Kuinka aktiivisesti ja integroidusti näitä käytetään oppimisen ja verkostoitumisen tukena? Millainen valikoima palveluita on käytössä?

Tutkimustemme mukaan Executive MBA-ohjelman osallistujat arvostavat opintojen aikana syntyviä kollegaverkostoja ja sosiaalista pääomaa todella korkealle. Sinänsä jännää on se että opetus, koulutustuotteen selkeimmin nähtävissä ja ymmärrettävissä oleva ydin, on vain osa arvon muodostuksen kokonaissysteemiä.  Näin se on nykyisin aika monessa asiassa, kaikkien toimijoiden aktiivinen rooli ja vuorovaikutus on olennainen osa yhteistä arvonluontia.

Millaisia kokemuksia sinulla on? Miten synnytetään sosiaalista pääomaa koulutuksissa? Miten luodaan kurssi joka ei pääty koskaan?

Terveisin 
-Pasi Aaltola
johtaja, MBA-koulutus

PS: Blogin inspiroi junamatka vuoden 2006 Executive MBA-opiskelijoiden vuosittaiseen alumnitapaamiseen. Tapaaminen pidettiin Turussa, ensi vuoden isäntäpaikoiksi ilmoittautuivat Helsinki, Utö ja Sveitsi. Saa nähdä mikä valitaan...


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti