tiistai 24. lokakuuta 2017

Puhumisen taito

Monille meistä kouluaikainen esitelmän pito aiheuttaa edelleen kylmiä väreitä. Puhuminen toisten edessä tuntuu epämiellyttävältä ja aiemmat kokemukset vaikuttavat vielä aikuisässäkin.

Puhumisen taidon merkitys on työelämässä merkittävä ja kasvaa koko ajan. Kävin jokin aika sitten puhekouluttaja Juhana Torkin koulutuksen ja se avasi entisestään silmiäni puhetaidon merkityksestä. Koulutuksessa Torkki paljasti myös sen, mikä on puhujan tärkein taito.

Työelämässä tarvitaan monenlaisia taitoja, mutta puhumisen taito on se, jolla asioita saadaan eteenpäin. Taitoa tarvitaan muun muassa myyntitilanteissa, organisaatioiden sisäisessä viestinnässä tai työnantajakuvan rakentamisessa. Hyvä puhuja saa viestinsä perille ja hän tulee aina kuulluksi.


Puhumisen taito on osin lahjakkuutta, mutta ensisijaisesti se on kovan työn tulos ja oikeiden tekniikoiden hallintaa. Kokemattomalla puhujalla pelko ja jännitys ohjaavat puhujan ajattelua, vaikka hänen tulisi keskittyä ensisijaisesti kuulijoihinsa. Kehittyminen puhujana vaatii siis rohkeutta ja huolellista suunnittelua.


Uskottava puhuminen edellyttää myös sitä, että puhuja itse uskoo asiaansa. Puhujan on tiedettävä se, kenelle hän puhuu. Puhuja aliarvioi helposti kuulijansa, jolloin kunnioituksen puute paistaa aina puheesta läpi. Lisäksi on tärkeää tietää mistä puhuu. Hyväkään puhuja ei voi sumuttaa yleisöään puhumalla uskottavasti asiasta, josta hän ei tiedä riittävästi.

Julkinen puhetaito oli jo antiikin Kreikassa tärkeää kansalaisille. Puhetaidon merkitystä tulisikin korostaa kaikissa oppiaineissa nykyistä enemmän myös omassa koulutusjärjestelmässämme. Etenkin nyt, kun digitaalisuus muuttaa viestintää.

Kaikista meistä voi tulla hyviä puhujia tai viestijöitä omilla vahvuuksillamme. Suurimmat esteet ovatkin yleensä oman pään sisällä, itseluottamuksen puutteessa ja huonoissa kokemuksissa. On vaikea nähdä puhetaidon kehittämistä parempaa investointia omaan tulevaisuuteen.

Niin, ja se puhujan tärkein taito. Juhana Torkin mukaan tärkein ja vaikein taito liittyy ajankäyttöön. Puhujan on pystyttävä suunnittelemaan puheenvuoronsa siten, että hän osaa sanoa sanottavansa sille varatussa ajassa. Sitä kuulijat osaavat arvostaa, minä ainakin.
 
 

 
 
 
 
 
 
Olli Paavola
Partner, Liikkeenjohdon konsultti
Talentree Oy
Executive MBA –opiskelija
 

Photo by katemangostar/Freepik www.freepik.com
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti