keskiviikko 27. helmikuuta 2019

Oma maa on mansikka, mutta muu maa on myös – kansainväliset opintojaksot EMBA-opinnoissa

Executive MBA -ohjelmamme ytimessä ovat sekä henkilökohtainen että organisaation oppiminen ja kehittyminen. Oppiminen on kokemuksellinen prosessi, jota tukevia kokemuksia voi hankkia monella tavalla. 

Yksi tapa on tutustua johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan eri maiden kulttuureissa. Globalisaation ja organisaatioiden toiminnan kansainvälistyessä erilaisten kulttuurien huomioiminen korostuu johtamisessa. Kansainväliset opintojaksot ovatkin tärkeä osa Jyväskylän yliopiston Executive MBA –ohjelmaa.

Aina oppii jotain uutta, kun lähtee kotoa pois"


Menestyksen Strategioita Pariisista
EMBA-ohjelmaamme kuuluvassa Menestyksen Strategiat –koulutuksessa kansainvälinen opintojakso on vakiintunut osa kurssin ohjelmaa. Opintojakso on avoin kaikille EMBA-opiskelijoillemme ja alumneille.

Menestyksen Strategiat -ohjelman kansainväliset opintomatkat ovat suuntautuneet mm. Yhdysvaltoihin, Islantiin, Puolaan, Venäjälle ja Irlantiin. Matkakohteet ovat usein olleet Jyväskylän yliopiston yhteistyöyliopistoja ja –kauppakorkeakouluja, joilla on akkreditoituja EMBA-ohjelmia ja erityisosaamista jollain johtamisen kannalta merkityksellisellä, hyödyllisellä ja kiinnostavalla osa-alueella.

Keväällä 2018 Menestyksen Strategiat -ohjelman kansainvälinen opintojakso toteutettiin Pariisissa, jonne matkaamme myös tämän vuoden huhtikuussa.Pariisissa yhteistyökumppaninamme toimii École des Ponts Business School, joka on osa Ranskan vanhimpiin ja arvostetuimpiin kuuluvaa École des Ponts’n teknistä yliopistoa. 10.4.2019 alkavan Menestyksen Strategioiden kv-jakson pääteemoina ovat Innovation Management ja Design Thinking sekä menestyksen strategiat uusien digitaalisten teknologioiden hyödyntämisessä. 

Ohjelmassa on lisäksi useita yritysvierailuja sekä tutustumista ja verkostoitumista Ecole des Ponts’n EMBA-opiskelijoiden kanssa.Mitä hyötyä kv-opintojaksosta on?
Millaiset kokemukset kv-jaksolla voisivat sitten parhaiten tukea johtajan oppimista? Toki tiedollinen anti luentojen ja workshopien muodossa on tärkeää. Aivan yhtä tärkeää on kuitenkin saada kokemuksia organisaatioiden toiminnasta hieman erilaisessa kulttuurissa yritysvierailuiden myötä. Vaikka haasteet olisivat samankaltaisia kuin omassa organisaatiossa, ratkaisut voivat olla hyvinkin erilaisia.

Myös itsestä voi oppia uusia asioita, kun toimitaan erilaisessa ympäristössä eikä kielikylpykään ole koskaan pahasta. Kotiin palatessa pystyy hetken aikaa tarkastelemaan omaa organisaatiota hieman ulkopuolisin silmin.  Silloin voi löytää omasta itsestä ja organisaation toiminnasta uusia kehittämisen kohteita. Toisaalta, voi olla myös helpompi arvostaa kaikkia niitä asioita, jotka ovat hyvin ja paremminkin kuin muualla.


”Joskus pitää mennä vähän kauemmaksi, että näkee lähelle.”

markku.laajala(at)jyu.fi
koulutuspäällikkö, Menestyksen Strategiat -ohjelman johtaja
emba.jyu.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti