tiistai 26. maaliskuuta 2024

Tulevaisuuskyvykäs organisaatio: Avain kestävään menestykseen

Organisaatioiden kyky navigoida jatkuvasti muuttuvaa maisemaa on noussut keskeiseksi tekijäksi kestävän menestyksen saavuttamisessa. JYU Executive MBA -ohjelman tulevaisuuden liiketoimintaympäristö -kurssilla opiskelijat, jotka ovat työssä olevia johtajia, tekivät omassa organisaatiossaan tulevaisuusharjoituksen. Harjoitus osoitti useita tärkeitä huomioita tulevaisuustyöskentelystä:

1. Jatkuva tulevaisuuteen valmistautuminen

Ensimmäinen oppimamme asia oli, että kertaluontoinen tulevaisuusharjoitus ei yksin riitä. Tulevaisuusorientaation kehittäminen vaatii jatkuvaa ja systemaattista työtä. Monille ensimmäinen harjoitus tuntui haastavalta, mikä korostaa tarvetta säännölliselle tulevaisuustyölle organisaatiossa. Se vaatii aikaa, resursseja ja sitoutumista kaikilta organisaation tasoilta.

2. Työkalua tärkeämpi on osallistaminen

Tulevaisuustyössä käytettävien menetelmien ja työkalujen valinta on tärkeää. Kuitenkin keskiössä ei ole itse menetelmä, vaan se, miten näitä työkaluja käytetään ja miten ihmiset saadaan osallistumaan prosessiin. Osallistamisella varmistetaan, että eri näkökulmat tulevat kuulluiksi ja että organisaatio pystyy yhdessä muodostamaan kattavan kuvan tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista.


3. Nykyhetken haasteet tulevaisuusajattelussa

Organisaatioiden nykyiset olosuhteet ja reunaehdot rajoittavat usein tulevaisuusajattelua. Olemassa olevista rakenteista ja ajattelutavoista on vaikea päästää irti, mikä voi estää innovatiivisten ja radikaalien tulevaisuusskenaarioiden kehittämisen. Tämä korostaa tarvetta luoda turvallisia tiloja, joissa voidaan vapaasti tutkia ja kyseenalaistaa vallitsevia oletuksia.

4. Tulevaisuustyökalujen arvo

Kun tulevaisuustyökaluja käytettiin oikein, ne tuottivat arvokkaita tuloksia. Ne auttoivat tuomaan esiin sellaisia mahdollisuuksia ja haasteita, joita ei aiemmin oltu otettu huomioon tai jotka eivät olleet olleet keskustelun aiheina. Tämä osoittaa, että tulevaisuustyökalut voivat olla voimakkaita apuvälineitä uusien näkökulmien avaamisessa ja organisaation valmistautumisessa tulevaisuuteen.

Tehty harjoitus osoitti, että tulevaisuustyöskentely vaatii systemaattista lähestymistapaa, oikeita työkaluja ja avointa asennetta. Tulevaisuuskyvykäs organisaatio ei ole vain sellainen, joka kykenee ennakoimaan tulevaisuutta, vaan erityisesti sellainen, joka pystyy jatkuvasti mukautumaan ja oppimaan.
 
Jani Kurhinen
koulutuspäällikkö, 
JYU EMBA Tulevaisuuden liiketoimintaympäristö -ohjelman johtaja
jani.kurhinen(at)jyu.fi
emba.jyu.fi/tuli


JYU Executive MBA. 40 vuotta Menestyksen polkuja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti