keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Strategic courage - on a personal level


Who are experts on matter of self? Psychologists, sure; philosophers, certainly some of them who focus on this topic; and some other professionals. This blog suggests that when we talk how executives see themselves, their identity and in particular their capability to act as leaders, we must also include business disciplines into this discussion about self. How deepening and widening strategic thinking relates into matter of self? I will make my case in this text.

May I start by telling briefly about the background setting where this issue of self and strategy came into my mind. In Business School world international accreditations are most important quality work and also most thought provoking events to all who have a pleasure to participate in those processes. No matter whether you in the AMBA, AACSB assessment panel or on the receiving end of the assessment, you are really thinking and trying pinpoint what is most important, what could be most beneficial for the development of the school.

In an event like this we at Executive Education in Jyväskylä University were telling how we approach key aspects in executive education. We proposed that successful leader takes development steps in four main areas of leadership capability in her/his EMBA program. 

S/he builds her/his knowledge base with latest theories, frameworks and business cases. S/he enforces her/his networks and networking capabilities. S/he becomes even more astute in leading change and development in her/his organization. 

And then we came into fourth pillar, the discussion around this pillar is the main topic of this blog. The fourth pillar is self, self-knowledge and also leadership identity.

When the discussion moved into this fourth pillar we got a question that how the issue of self is truly present, examined and studied in our EMBA program.  There we talked about courses like Psychodynamics of Leadership and Leadership and Group Dynamics, which are our anchor courses in this topic. Excellent discussion ensued and I believe we were able to make our case.

However, as it often happens one starts to reflect important encounters afterwards and finds new ways to think and see. Here I continued to reflect the matter of self in organizational context and in the setting of executive development. My point here is not take anything away from disciplines like psychology or philosophy, their continuous contribution in the issue is vital and our role is learn from those findings as much as we can. And there is enough for all of us to learn for the rest of our life. There is always room to learn more who were actually are and how we can develop ourselves.

Nevertheless I would propose that whenever we talk about self-identity in organizational context we must include business topics and business knowledge in this examination. Let us focus on strategy here. What I suggest is that strategic understanding is part of self-identity in leadership positions. 

When a person deepens and widens her/his strategic thinking s/he becomes more able to see what her/his organization could achieve and what could be her/his role. The leadership identity develops partly by contribution which comes from disciplines like psychology and philosophy, but it also develops from the contribution of business discipline like strategy.

At its best EMBA journey leads to increased personal strategic courage. A person becomes more willing and more capable in detecting and leading strategic change projects in her/his organization. A more strategic participation and contribution becomes part of her/his self-identity.

ari.manninen(a)jyu.fi 
Director
JYU Executive Education

perjantai 29. kesäkuuta 2018

5 parasta draiveria EMBA-opintoihin


Golf kesä on alussa ja myös business -koulutuksen pelikentille on hyvä ottaa mukaan parhaat draiverit. Minulla on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus liikkeenjohdosta, yrittämisestä ja menestyneiden kasvuyrityksien johtamisesta. Pohdin miten ja miksi Menestyksen Strategiat on ollut minulle erittäin positiivinen, tärkeä ja hyödyllinen tapa kehittää itseäni. 

Mielestäni opintojen tarkoitus on saada arvosanojen tai tutkintotodistusten lisäksi kuitenkin ensisijaisesti lisää tietoa ja ymmärrystä. Se miten oppiminen jokaisella käytännössä toteutuu, on hyvin henkilökohtaista ja persoonallista. 
Kiteytin oman oppimiskokemukseni tärkeimmät viisi draiveria: 

1. Keskustelukumppanit

Elämä on koko matkansa pituinen oppimiskokemus. Siitä saa kuitenkin paremmin irti, kun oppimiskokemukseen kytketään samanhenkisesti ajattelevat ihmiset. Olen luonteeltani äärimmäisen kiinnostunut ympäristöstä ja miten asiat käytännössä toimivat. Yhdistelen ajatuksiini palasia ja yritän nähdä asiat toimivina kokonaisuuksina. Koen, että ymmärrän asiat paremmin kuin uuteen asiaan on syy miksi se on niin tärkeää. Hyvä sparraaja antaa aina paljon lisäarvoa. Hyvä yhteishenki on se ”the juttu”. 

2. Mielenkiintoiset aiheet

EMBA -ryhmässä aiheiden mielenkiintoisuutta ei ole tarvinnut kovinkaan paljon pohtia. Itseasiassa mielenkiintoiset aiheet yhdistettynä hyviin keskustelukumppaneihin auttavat minua henkilökohtaisesti omaksumaan nopeasti uutta. EMBA-opintojen monialaisuus on tuonut minulle käytännön työkaluja johtajana. 

3. Oma osaaminen

Opintomatkani mielekkyyteen liittyy se, että olen voinut hyvin käyttää omaa laaja-alaista osaamistani ja kokemusta hyödyksi kehittämään itseäni. Edellä mainitut teesit yhdistettynä kokemusperäiseen osaamiseen auttavat reflektoimaan uudet asiat käytännön ajatuksien tasolle todella nopeasti. Tarvitsen siis aina uuden oppimiseen syyn, miksi tämä on tärkeää ja miksi se tulisi osata. Mielestäni tästä syystä omat pohjatiedot ovat erittäin tärkeitä EMBA -opinnoille.

4. Mielenkiintoiset kirjat 

Aikaisemmin olen kokenut, että kirjojen lukeminen on tylsää. Olen käyttänyt tiedon etsimiseen usein verkkoa ja se on ollut primääri tapani etsiä tietoa. Verkosta etsiminen on hyvin nopeaa ja tieto löytyy nopeasti. Menestyksen Strategiat kurssin aikana olen lukenut enemmän kuin koskaan. Kurssimateriaalin kirjavalinnat ovat olleet erittäin mielenkiintoisia. Niiden innoittamana olen lisäksi lukenut kaksi kirjaa; John C. Maxwellin ”The 15 Invaluable laws of Growth” ja ”Hit Refresh” – Microsoft´s CEO Satya Nadella with Greg Shaw and Jill Tracie Nichols. 

5. Ajattele Globaalisti = yhteinen kieli

Minua on kiinnostanut aina kansainvälinen business. Menestyksen Strategiat -opinnot ajoittuivat ajankohtaan, jolloin olen käytännössä tehnyt tätä liiketoimintaa kokopäiväisesti. Olen saanut äärimmäisen hyviä ideoita ja ajatuksia, nimenomaan kansainväliseen liiketoimintaa liittyen. Opintomateriaali pohjautuu kansainvälisten yliopistojen huippututkimuksiin, oivalluksiin ja kokemukseen. Nämä ovat itseasiassa olleet erittäin hyödyllisiä, kun olen keskustellut liiketoiminnan kehittämisestä kansainvälisten kollegoitteni kanssa. Näiden asioiden ympärillä meillä on ollut aina yhteinen kieli. 

Loppuyhteenvetona Jyväskylän yliopiston Menestyksen Strategiat opintokokonaisuus ansaitsee ihanne tuloksen jokaiselle draiverille. Hyvä lähtölyönti antaa täydet mahdollisuudet päästä ihannetulokseen myös väylän muissa lyönneissä!

Erittäin hyvää kesää ja kiitos kaikille EMBA -opiskelijoille ja mahtaville kouluttajille.Marko Roivainen
Toimitusjohtaja, United Finance AS
Menestyksen  Strategiat -ohjelman 2017-2018 osallistuja
Executive MBA -opiskelija

tiistai 12. kesäkuuta 2018

Menestyksen Strategiat -ohjelma tarjosi hienon oppimiskokemuksen ja laadukkaan strategisen johtamisen työkalupakin

Osallistuin Menestyksen Strategiat -ohjelmaan lukukautena 2017–2018 syventääkseni johtamisajatteluani ja saadakseni tukea sekä omaan työhöni että organisaationi kehittämiseen. 

Työskentelen Uusimaa2019 -hankkeessa, jonka tehtävänä on toimeenpanna valtakunnallista maakunta- ja soteuudistusta Uudellamaalla ja rakentaa tulevaa maakuntaa. Omiin vastuisiini kuuluu muun muassa hankkeen rahoitus, budjetointi ja resursointi, rekrytoinnit, palvelussuhde- ja työyhteisöasiat sekä hankehallinta ja hankejohtamisen kehittäminen.

Olen aikaisemmin suorittanut kaksi pidempikestoista johtamiskoulutusohjelmaa. Menestyksen Strategiat -ohjelma oli minulle kuitenkin ehdottomasti monipuolisin, ajankohtaisin ja systemaattisin johtamiskoulutusohjelma tähän saakka. Eri johtamisen osa-alueet käytiin läpi loogisessa järjestyksessä ja strateginen johtaminen toimi läpi ohjelman kulkevana väkevänä punaisena lankana.


Suurin osa lähijaksojen luennoitsijoista olivat omien alojensa ehdottomia huippuja sekä asiaosaamisensa puolesta että esiintymistaidoiltaan ja lähijaksoilta lähdin aina mieli avartuneena ja voimaantuneena. Voimaantumisen tunteeseen toki vaikutti myös yhdessäolo ja kokemustenvaihto opintojen aikana varsin tiiviiksi muodostuneen opiskeluryhmän kanssa. Tiedän, että voin turvautua tähän verkostoon jatkossakin erilaisissa ammatillisissa kysymyksissä.

Lähijaksot rakentuivat toistensa päälle saumattomasti ja luontevasti ja Menestyksen Strategiat -ohjelman lopussa käteen jäi monipuolinen ja kattava strategisen johtamisen työkalupakki luentomuistiinpanojen ja -materiaalien, ohjelmaan sisältyneen johtamiskirjallisuuden, sovellustehtävien ja lopputyön ansiosta. Tästä työkalupakista voin ammentaa omalla urapolullani eteen tulevissa johtamishaasteissa vuosienkin kuluttua.
Lähijaksojen välissä tehtyjen sovellustehtävien teemojen ajoitus oli oman organisaationi kehittämistarpeiden näkökulmasta melkein poikkeuksetta täydellinen. Ne pakottivat arjen pyörityksessä raivaamaan aikaa oman ja organisaationi johtamisen jäsentämiseksi ja pohtimiseksi. Niiden avulla sain myös onnistuneesti vietyä käytäntöön monia hyödyllisiä pienempiä mutta myös suurempia kehittämistoimenpiteitä.

Sovellustehtäviä kirjoittaessa myös huomasin ajan myötä harjaantuvani vapaamman tekstin kirjoittamistaidossa. Kun ensimmäisten esseiden kypsyttely ja kirjoittaminen yleensä vei muutaman päivän, syntyivät viimeiset sovellustehtäväliuskat kuin itsestään ja jopa nautiskellen, muutamassa tunnissa. Parhaimmassa tapauksessa tähän kenties myös myötävaikutti oman johtamisajattelun jalostuminen ohjelman edetessä. Tätä on kuitenkin toki hankala arvioida itse.

Vinkkinä tulevalle Menestyksen Strategiat -opiskelijalle kerron, että muistiinpanoja kannattaa luennoilla tehdä ahkerasti sekä kuulemastasi että lähipäivien aikana saamistasi henkilökohtaisista oivalluksista. Ja lupaan, että niitä oivalluksia syntyy runsaasti!

Sovellustehtäviä kannattaa myös ryhtyä hahmottamaan ja naputtelemaan koneelle muistiinpanojen pohjalta jo heti kotimatkalla lähipäivien jälkeen, koska kun sovellustehtävän raakaversio syntyy heti tuoreeltaan, on helppo jatkaa työn hiomista paremmalla ajalla.

Lyhyitä tai pidempiä kirjoittamisistuntoja kannattaa myös varata kalenteriin riittävästi etukäteen. Aina niistä ei pysty pitämään kiinni, mutta varausten avulla onnistuin ainakin itse saamaan kaikki tehtävät valmiiksi hyvissä ajoin ennen määräaikoja. Hyvin mietittyinä ja suunniteltuina, muodostavat sovellustehtävät myös pohjamateriaalin Menestyksen Strategiat -lopputyölle, jolloin sekin syntyy kuin itsestään, ohjelman lomassa.

Menestyksen Strategiat on niin hyvin orkestroitu opintokokonaisuus, että se kulkee kuin juna, kun sen kyytiin hyppää. Ja matkasta, eli oppimiskokemuksista, kannattaa nauttia, ne ovat vähintään yhtä arvokkaita ja tärkeitä kuin määränpää, eli tässä tapauksessa ohjelman päätteeksi kirjoitettava lopputyö.

kuva: Uudenmaan liitto
 / Laura Saukkonen

Inka Tikkanen-Pietikäinen
Hallintopäällikkö, Uusimaa 2019 -hanketoimisto
Menestyksen  Strategiat -ohjelman 2017-2018 osallistuja
Executive MBA -opiskelija

maanantai 4. kesäkuuta 2018

Millainen on hyvä johtaja?

Katselin jokin aika sitten johtamisen asiantuntijan, BCG:n Roselinde Torresin, TED-esitystä aiheesta ”What it takes to be a great leader”

Ja kysymys siis kuuluu: ”Millainen on tämän ajan hyvä johtaja?” Ok, myönnetään, kysymys tuntuu jotenkin ikuiselta ja kuluneeltakin. Siitä huolimatta kysymys on äärimmäisen merkittävä, kun ajatellaan ihmisten hyvinvointia ja pärjäämistä erilaisissa yhteisöissä, yrityksissä, organisaatioissa ja yhteiskunnassa… koko maailmassa! Esimiehellä ja johtajalla on merkittävä rooli vaikuttaessaan yhteisöjen dynamiikkaan, ilmapiiriin, kulttuuriin ja sitä kautta yrityksen tai organisaation menestykseen.


Torres ei äänestä kaikkitietävien ja käskyjä jakavien supersankarijohtajien puolesta tämän päivän johtajina. Hyvä. Sen sijaan Torres peräänkuuluttaa tulevaisuuteen orientoitumista sekä rohkeutta kohdata ja käsitellä muutoksia. Myös laajat ja monipuoliset verkostot ovat äärimmäisen tärkeitä.

Torres sanoo myös, että hyvällä johtajalla on rohkeutta tehdä asioita eri tavalla. Hyvä johtaja uskoo omaan visioonsa ja ideoihinsa, vaikka kaikki muut eivät niitä allekirjoittaisikaan. Ok.

Melkein itsestään selvästi Torresin näkemyksistä on helppo olla yhtä mieltä. Mutta mitä noiden hyvän johtajan ominaisuuksien taustalla itse asiassa on? Milloin tuollaiset johtajan ominaisuudet ovat mahdollisia? Voisiko perustavaa laatua oleva kysymys ollakin, miksi ihmisestä ylipäätään tulee esimies tai johtaja?

Johtaminen ja esimiestyö ovat omia osaamisalueitaan ja ne vaativat erityisosaamista. Se, että ihminen on erinomainen kirurgi, tutkija tai putkimies, ei tee hänestä automaattisesti erinomaista johtajaa. Se, että ihminen haluaa olla johtaja ja käyttää valtaa, ei tee hänestä välttämättä hyvää esimiestä. Ja vielä, jos ihmisestä tulee johtaja vastoin omaa tahtoaan, lopputulos on harvoin erityisen hyvä.

Entäpä, jos johtajuuden taustamotiivina olisikin yksinkertaisesti aito halu tuottaa toisille ihmisille ja ympäristölle hyvää ja hyvinvointia? Hyvää ja hyvinvointia voitaisiin synnyttää esimerkiksi menestyvällä bisneksellä tai muuten tärkeällä, merkityksellisellä ja inspiroivalla toiminnalla organisaatiosta riippuen.

Voisiko olla, että aito halua tuottaa hyvinvointia tekisi johtamisesta luonnostaan rehellistä ja avointa? Samalla yhteistyö, toisen huomioonottaminen, luottamus ja tehtävien jakaminen olisivat lähes itsestään selviä. Ehkäpä missio ja visio muodostuisivat helpommin yhteisiksi ja strategiatyöstä voisi tulla aidosti yhteisön yhteinen prosessi.

Millainen on hyvä johtaja? Pitäisikö meidän mieluummin kysyä, miksi haluat olla hyvä johtaja? On ihmisiä, joiden ei toivoisi päätyvän johtajiksi. Ja sitten on ihmisiä, jotka melko varmasti menestyisivät erinomaisesti johtajina luoden ympäristöönsä hyvää ja hyvinvointia. Onnekkaita ovat yhteisöt, joissa johtajuus kohtaa hyvän johtajan.

"Yksinkertaiset itsekkäät ihmiset ajattelevat vain itseään, ja seuraukset ovat kielteiset. Viisaat itsekkäät ihmiset ajattelevat ja auttavat muita mahdollisimman paljon ja sen seurauksena hyötyvät myös itse."  -Dalai-lama

 
markku.laajala(at)jyu.fi
Menestyksen Strategiat -ohjelman johtaja
Johtajuus ja yhteisödynamiikka -ohjelman kouluttaja


keskiviikko 23. toukokuuta 2018

Menestyksen Strategioita metsästämässä!

Menestyksen Strategiat merkittävänä osana Jyväskylän yliopiston Executive MBA –ohjelmaa on aikamoinen kokonaisuus. Ohjelmassa haetaan nimensä mukaisesti menestyksen avaimia omaan johtamiseen ja organisaation toimintaan. 


Lukuvuoden aikana syvennytään strategisesta näkökulmasta johtamisen eri osa-alueisiin: strategiaan, talouteen, markkinointiin, itsensä johtamiseen, johtamisen juridiikkaan, johtamisviestintään- ja vuorovaikutukseen, digitalisaatioon, tiedolla johtamiseen jne. Lähijaksojen ja kirjallisuuden anti viedään oman organisaation käytäntöön soveltavien tehtävien ja lopputyön avulla.

Mikä sitten on merkityksellisintä Menestyksen Strategiat -ohjelmassa asiasisältöjen lisäksi? Vastaus on selkeä: osallistujat ja lukuvuoden aikana muodostuva huikea MS-ryhmä! 
 
”Ryhmän monimuotoisuus on rikkautta. Ryhmäläisten kesken syntyy yhteistyötä ja verkostoitumista.”
 
Vaikka ryhmä on suuri (n. 40 osallistujaa), kevääseen mennessä vuoden aikana koetut ja eletyt yhteiset kokemukset muodostavat MS-ryhmästä aivan erityisen yhteisön. Kokemus samaan MS-ryhmään kulumisesta kantaa koko EMBA-opintojen ajan ja myös niiden jälkeen. Menestyksen Strategiat -ohjelman aikana syntyy liiketoiminnan kannalta merkittäviä verkostoja ja lujia ystävyyssuhteita.

Menestyksen Strategiat -ryhmä nro 41 käynnistyy 24. – 26.10.2018 Jyväskylässä. Lähde mukaan matkaan löytämään menestyksen avaimia!

 

markku.laajala(at)jyu.fi
Menestyksen Strategiat -ohjelman johtaja

keskiviikko 2. toukokuuta 2018

Russia - an untapped market area for Finnish growth companies

“No connections, no language skills, no knowledge about the market possibilities, no idea how to start to enter into Russian market”.

This illustrative comment is taken from a short inquiry made 17th April 2018. At that day KasvuOpen event was organized in Järvenpää. KasvuOpen (GrowthOpen) is a country wide process which locates most potential Finnish start-ups and growth companies and offers a way to work and develop business with experienced coaches, so called Millers. KasvuOpen is truly a great Finnish innovation on the area of business development.
We wish to thank KasvuOpen and all those companies which were in Järvenpää for a possibility to examine how Russian market possibilities are viewed in Finland. In particular we were interested how the Finnish growth companies perceive the possibilities of Russian markets for their companies.

In the beginning of the day we shared a short inquiry to all participants. Our goal was to get direct and open comments from the participants in relation to Russian markets. We wish to thank all for your important feedback and contribution.
Next in this blog please find a summary of the answers given in that morning. In the inquiry we made three questions. The answers to questions are provided below. Please note that we have codified and collected the answers so that individual companies cannot be recognized.

Our goal here is not to focus on individual answers but to provide a general picture how those growth companies in Järvenpää event saw Russian markets. This is clearly a short snapshot and much more research is needed in the future. Hence, our aim is not to provide carefully analyzed research results, but more to tentatively explore how some Finnish growth companies perceive Russian markets.

1.      Russia from the perspective of your company - your general
   comments
  • Potential market area
  • Procurement from Russia most interesting topic
  • Are we too quick to look only Europe without also examining possibilities in Russian markets, in particular possibilities for special Finnish products
  • Russian markets feel distant and unknown, no direct connections to actual operators 

2.      From the perspective of my company which elements motivate
   to examine Russian markets? 
  • A possibility to get big volumes, large markets, close vicinity
  • A feasibility to develop products/services, which would be new in Russian markets
  • An option to find special clientele for high quality products
  • Perhaps new demand for health care products
  • Might open new possibilities to tailor large product/service packages to customers 

3.      From the perspective of my company, factors hindering our
   Russian entry/growth? 
  • How to find right partners
  • Logistical challenges
  • Volumes (if too large, can we provide)
  • No connections, no language skills, no knowledge about the market possibilities, no idea how to start to enter into Russian market
  • Marketing knowhow in Russia is lacking, feels that language and culture are unknown
  • Political decision making (quick changes in rules, legislation
  • Paperwork (a lot of documents and things to consider)
 
In sum
Our tentative hypothesis was that Finnish growth companies may not examine Russian market potential carefully enough. This hyphotesis which is here more an educated guess than a formal hypothesis is based on our observations in numerous events and discussions with entrepreneurs and growth business operators. This short inquiry and discussions during the day gave us some confirmation that there is clearly a justification for our hypothesis.

It is always to case that companies are different and some companies are successful on some market areas, and some on the other. We might even propose that in a same way as a true knowledge on personal level is self-awareness (know thyself) - the same way companies should know their unique strengths and where they are at their best.  Perhaps some companies might be strong on some market areas, which they have not explored so far. At the same time it is an undeniable fact that international business is always demanding endeavor.

In this blog we have not aimed to examine carefully all the details which relate to doing business in Russia and whether Russia might be easier or more challenging market for Finnish growth companies than some other market area. However, in general we wish to suggest that Finnish growth companies would benefit in examining also those business opportunities which exist in Russia.

Also it is important that we all who work for the business development in our own way create ways to help Finnish growth companies to take successful steps into Russian markets. Here we wish to mention three operators who might have an important role in opening new routes to Russian markets.

First, let us start with the existing operator. For instance, the Finnish-Russian Chamber of Commerce (FRCC) is already active in opening connections to Russia and helping companies to prepare themselves into Russian markets.

Second, we suggest that KasvuOpen should consider opening special Russian growth path in the future. Perhaps one event in Helsinki, one in Saint Petersburg. KasvuOpen has the expertise to find most potential growth companies and organize valuable coaching events for those companies. It would be important if KasvuOpen would use its expertise on this area and boost growth into Russian markets.

Thirdly, let us not forget our own role, also Universities could offer new services. In fact, our goal is to open new EMBA program in Saint Petersburg. That would be collaboration between University of Jyväskylä and Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

The program would follow the structure of the AMBA accredited Avance Executive MBA program which is a country wide program in Finland. Avance Executive Education at the University of Jyväskylä is also most willing to develop tailored programs for companies and organizations which wish to increase their international collaboration and business capabilities, in Russia and in other market areas.


Authors of this blog:

Professor, Dr Tatiana Khvatova
Higher School of Business and Management
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Director
Ari Manninen
ari.manninen(at)jyu.fi

Avance Executive Education
University of Jyvaskyla