maanantai 23. toukokuuta 2016

Intoillaanko teillä?


Oletko koskaan ollut konsertissa ammattilaisorkesterin esittäessä maailman parhaiden säveltäjien teoksia teknisenä suoritteena, kapellimestarin johtaessa vailla energiaa ja intohimoa? Kokemuksena ihan siedettävä, mutta esityksestä on kokonaisuutena puuttunut se kuuluisa jokin. Soittajien ja kapellimestarin heittäytyminen on puuttunut lopputuloksenaan hengetön suoritus vailla tunnetta. 

Tai oletko tavannut työntekijää, joka tulee joka aamu uskollisesti töihin suorittaen perusrutiinit, pitäen pitkät tauot päivän mittaan ja keräten kimpsut ja kampsut viimeistään viittä vaille neljä ollen varmasti ajoissa poissa paikalta. 

Edellä mainittua ilmiötä kutsutaan presenteismiksi; työpaikalla ollaan läsnä, mutta ei anneta parastaan, jolloin suuri osa henkilöstön potentiaalista jää käyttämättä. Gallupin kansainvälisen tutkimuksen mukaan presenteismi toteutuu noin puolella työvoimasta, jonka lisäksi vajaa 20% on täysin sitoutumattomia työhönsä. Ainoastaan noin kolmannes työväestöstä on sitoutuneita, ollen työstään innostuneita ja omistautuneita.Tämä mainittu kolmannes onkin yritysten sydän ja sielu, sillä sitoutuneisuus, innostuneisuus ja intohimoisuus ovat suorassa yhteydessä työn vaikuttavuuteen ja yrityksen kokonaisvaltaiseen menestykseen. 

Miksi kolmasosa meistä sitten innostuu niin, että silmät loistavat innosta? Ja eritoten, miten saada ei sitoutunut joukko mukaan? 

Wikipedian mukaan into on halua ja aktiivista kiinnostusta jotain tiettyä asiaa kohtaan. Jo pienestä pitäen ihmisen toimintaa ohjaa uteliaisuus ja halu oppia. Meillä on luontainen tarve innostua asioista. On hyvä muistaa, että innostus ei synny ainoastaan mielen tasolla, vaan on myös kehon tuottama impulssi, tunne-energiaa, joka johdattaa parempiin saavutuksiin. Esimerkiksi huippu-urheilijat pystyvät joskus lähes yli-inhimillisiin suorituksiin oikeanlaisen tunne-energian myötä. Sosiologi Aaron Antonovskyn luoman salutogeenisen mallin mukaan ihmiseen vaikuttavat tekemisen mielekkyys, ymmärrettävyys ja hallittavuus. Ihminen pyrkiikin aina löytämään jonkin tekijän, joka motivoisi häntä tulevaan toimintaan. 

Työelämässä motivaation lähteenä on pitkälti työn merkityksellisyys. Ihminen on valmis antamaan kaikkensa ja jopa enemmänkin, mikäli työ tuntuu tärkeältä ja merkitykselliseltä suuremmassa kuvassa. Erityisen tärkeää on tehtävän kytkeytyminen yrityksen mission ja vision toteuttamiseen sekä yrityksen arvomaailmaan. Kun yksilö tietää miten hänen työnsä vaikuttaa ja saa vielä toteuttaa päivittäisen työnsä valitsemallaan tavalla, syntyy siitä hänelle 
merkitystä ja edelleen positiivisia tunteita, mm. ylpeyttä, iloa ja tyytyväisyyttä (Fischer, 2014). 

Vahvojen ja menestyneiden yritysten kulttuurissa ihmisiä autetaan ymmärtämään heidän tekemänsä työn merkitys yrityksen menestyksen kannalta (Rossi, 2012). Tällaisessa kulttuurissa henkilöstöä rohkaistaan toimimaan yhdessä niin, että se vahvistaa organisaation kulttuuria ja arvoja. Tulos syntyy kulttuurista ja kulttuuri arvoista. Toisaalta, sitoutumisella on erityinen vaikutus viimeiselle riville; tuottavuus ja kannattavuus ovat sitoutuneen henkilöstön yrityksissä paremmalla tasolla. 

Oikeanlainen johtaminen on sitouttamisen kannalta kulttuurin ohella merkityksellistä. Tutkimusten mukaan kannustavat ja myönteistä ilmapiiriä luovat johtajat, jotka tukevat työntekijöidensä vahvuuksia sekä juhlistavat onnistumisia, tuplaavat sitoutumisen asteenMyönteinen ja kannustava ilmapiiri myös innostaa. Ihmiset innostuvat luonnostaan, kun heidän potentiaaliinsa uskotaan ja vahvuuksiaan hyödynnetään. Innostavassa johtajuudessa on kyse kiinnostuksesta työntekijöitä kohtaan, vastuun jakamisesta ja luottamuksen osoittamisesta. Oikeanlainen johtaminen saa ihmisten potentiaalin täysivaltaisesti käyttöön ja luottamus vahvistaa turvallista toimintaympäristöä. Tällaiseen ympäristöön sitoutuminen tapahtuu kuin luonnostaan. 

Yritysten on tulevaisuudessa menestyäkseen voitettava työntekijöidensä sydän 
saadakseen lojaaleja asiakkaita ja hyviä tuloksia. Ai miksi? Innostuneet ja yritykseen visioon, missioon ja arvoihin sitoutuneet työntekijät rakentavat tulevaisuuden menestyksen, sillä oman työn suuremmalla merkityksellä on voimaa ja kantokykyä. Se kannustaa antamaan parhaansa ja tarjoamaan olemassa olevan potentiaalin työnantajan käyttöön. Sellaiseen työnantajaan on hyvä sitoutua, joka herättää positiivisen tunneskaalan ja saa voimaan hyvin. 
Minna Ruusuvuori 
Coach, Key Account Management 
Solita Oy 
Executive MBA –opiskelija
MBA Menestyksen Strategiat –ohjelman 2015-2016 osallistuja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti